Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον συγκέντρωσε η έκδοση ομολόγου Tier II ύψους 500 εκατ. ευρώ της Alpha Bank, με την απόδοση να διαμορφώνεται τελικά στο 6,125%. Το ομόλογο της Τράπεζας έχει διάρκεια 10,25 έτη και δυνατότητα ανάκλησης στα 5,25 έτη.

Το αποτέλεσμα της έκδοσης, όπως επισημαίνεται, επιβεβαιώνει αφενός την ισχυρή θέση της Τράπεζας και τη δυνατότητά της να αξιοποιεί τις αγορές και αφετέρου τη δέσμευση και την ικανότητά της να συνεχίσει την απρόσκοπτη υλοποίηση του Στρατηγικού της Σχεδίου και των στόχων της. Κεφαλαιοποιώντας τη θετική δυναμική των αγορών, όπως αναφέρεται σε ενημερωτικό σημείωμα, η έκδοση της Τράπεζας γνώρισε ισχυρή επενδυτική ζήτηση, καθώς περισσότεροι από 130 επενδυτές τοποθετήθηκαν με τις προσφορές να υπερβαίνουν το 1,5 δισ.ευρώ, επιβεβαιώνοντας τις θετικές εκτιμήσεις της αγοράς για την πρόοδο της Τράπεζας.

Η συναλλαγή προσέλκυσε το έντονο ενδιαφέρον μεγάλου αριθμού διεθνών επενδυτών (76% του βιβλίου προσφορών), με τη ζήτηση να προέρχεται κυρίως από τη Γαλλία (31%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (29%). Η κατανομή καλύφθηκε σε ποσοστό άνω του 89% από μακροπρόθεσμους επενδυτές όπως διαχειριστές κεφαλαίων, τράπεζες και ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Ο CFO του Ομίλου Alpha Bank, Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, σημείωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την επιτυχή έκδοση του ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης Tier II. Συνεχίζοντας απρόσκοπτα την υλοποίηση του Στρατηγικού μας Σχεδίου, έχουμε κάνει σημαντική πρόοδο στην ενίσχυση των εποπτικών μας κεφαλαίων σε όλο το φάσμα των ανώτερων και κατώτερων τίτλων, πετυχαίνοντας σήμερα να δημιουργήσουμε και να διατηρήσουμε ένα υψηλό επίπεδο πλεοναζόντων κεφαλαίων. Η ισχυρή ζήτηση από μία καλά διαφοροποιημένη διεθνή βάση επενδυτών έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε αυτό το θετικό αποτέλεσμα, με το κουπόνι να διαμορφώνεται τελικά πολύ κοντά στις αρχικές εκτιμήσεις της αγοράς. Η επιτυχία αυτή αποτελεί μία σαφή ψήφο εμπιστοσύνης στο μέλλον της Alpha Bank και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας».