Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δύο μονάδες παραγωγής πράσινου υδρογόνου, στα διυλιστήρια Κορίνθου και στο Αμύνταιο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων στην στρατηγική του ομίλου για την ανάπτυξη του νέου καυσίμου.
Πρόκειται, όπως ανέφεραν σήμερα στελέxη της Motor Oil, για το έργο EPHYRA που περιλαμβάνει την εγκατάσταση μονάδας παραγωγής υδρογόνου ισχύος 30 μεγαβάτ που θα ενσωματωθεί στις βιομηχανικές λειτουργίες του διυλιστηρίου της Motor Oil και την μονάδα ισχύος 50-100 MW που αναπτύσσει η Hellenic Hydrogen, που αποτελεί κοινοπραξία της Motor Oil και της ΔΕΗ. Και στις δύο περιπτώσεις θα παράγεται πράσινο υδρογόνο, δηλαδή η ενέργεια που θα καταναλώνεται για την ηλεκτρόλυση του νερού, θα παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Το σύστημα ηλεκτρόλυσης στο διυλιστήριο Κορίνθου θα συνδυαστεί με την παραγωγή και αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, με μία καινοτόμο τεχνολογία ανάκτησης απορριπτόμενης θερμότητας, με την περιβαλλοντική βελτιστοποίηση της χρήσης νερού και με την αξιοποίηση του παραγόμενου οξυγόνου στις τρέχουσες λειτουργίες του διυλιστηρίου. Το έργο ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2023 και υλοποιείται μέσω κοινοπραξίας 10 εταίρων από 7 διαφορετικές χώρες της ΕΕ και τη Μεγάλη Βρετανία, υπό τον συντονισμό της Motor Oil. Η αναμενόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου  υπολογίζεται στα τέλη Μαΐου του 2028. Η Motor Oil βρίσκεται στο τελικό στάδιο επιλογής του προμηθευτή του συστήματος ηλεκτρόλυσης, και εντός του 2026 αναμένεται να ξεκινήσει η παραγωγή ανανεώσιμου υδρογόνου.
Η Hellenic Hydrogen αναπτύσσει το έργο North-1 που περιλαμβάνει την ανάπτυξη Μονάδας Ηλεκτρόλυσης 50-100 MW (με ικανότητα ανάπτυξης 200 MW) σε μια παροπλισμένη λιγνιτική μονάδα παραγωγής ενέργειας στην περιοχή της Δ. Μακεδονία. Η North-1 θα αποτελεί την πρώτη εμπορική μονάδα παραγωγής υδρογόνου από ανανεώσιμες πηγές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και από τις πρώτες μονάδες τέτοιας κλίμακας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το ύψος της αρχικής επένδυσης εκτιμάται σε 60-70 εκατ. ευρώ.
Καταναλωτές του υδρογόνου εκτός από τα ίδια τα διυλιστήρια είναι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες, βαρέα οχήματα που λειτουργούν με κυψέλες καυσίμου, αλλά και το δίκτυο του φυσικού αερίου που μπορεί να διακινήσει υδρογόνο μέχρις ενός ποσοστού χωρίς τεχνικά προβλήματα.