Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αισιόδοξοι για αύξηση των εσόδων και της κερδοφορίας το 2024, παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες παγκοσμίως, είναι οι διευθύνοντες σύμβουλοι σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκδοση της τακτικής έρευνας, EY CEO Outlook Pulse.

Η έρευνα της EY καταγράφει τις απόψεις 1.200 CEOs από 21 χώρες, σχετικά με τις προοπτικές, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που αντιμετωπίζουν. Τα ευρήματά της δείχνουν ότι οι διευθύνοντες σύμβουλοι είναι αισιόδοξοι για τις επιχειρηματικές τους επιδόσεις, παρά το περιβάλλον χαμηλής ανάπτυξης. Μία σημαντική πλειοψηφία των CEOs που συμμετείχαν στην έρευνα, αναμένουν αύξηση των εσόδων (64%) και της κερδοφορίας (63%).

Η αισιοδοξία αυτή καταγράφεται, παρά το γεγονός ότι οι CEOs αναγνωρίζουν τις συνεχιζόμενες προκλήσεις του μακροοικονομικού περιβάλλοντος, με τα τρία τέταρτα (76%) των ερωτηθέντων να αναμένουν ότι η παγκόσμια οικονομία θα συνεχίσει να κινείται με χαμηλούς ή μηδενικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Επιπλέον, το 78% των ερωτηθέντων CEOs αναμένουν ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν «υψηλά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα» εξαιτίας των συνεχιζόμενων πληθωριστικών πιέσεων, ενώ πάνω από τους μισούς (57%) προβλέπουν αύξηση του κόστους των επιχειρήσεων.

Οι διευθύνοντες σύμβουλοι αναμένουν ανάκαμψη των συμφωνιών, με οκτώ στους 10 (79%) ερωτηθέντες να προβλέπουν άνοδο των μεγάλων συμφωνιών συγχωνεύσεων και εξαγορών (Σ&Ε), άνω των 10 δισ. δολ. (megadeals). Το 36% των ερωτηθέντων επιδιώκουν, επίσης, ενεργά, Σ&Ε κατά τους επόμενους 12 μήνες, ενώ ένα επιπλέον 29% επιδιώκουν αποεπενδύσεις.

Οι ΗΠΑ διατήρησαν τη θέση τους ως η πιο ελκυστική περιοχή-στόχος, όσον αφορά τη δραστηριότητα Σ&Ε, ακολουθούμενες από την Ιαπωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κίνα και την Ινδία. Η μεταποίηση αναδεικνύεται ως ο κορυφαίος τομέας για Σ&Ε, ενώ ακολουθούν στην πρώτη πεντάδα, ο τραπεζικός κλάδος και οι κεφαλαιαγορές, ο ασφαλιστικός κλάδος, τα καταναλωτικά προϊόντα και ο κλάδος κινητικότητας.

Η έρευνα κατέγραψε, επίσης, τις απόψεις 300 επικεφαλής εταιρειών διαχείρισης ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων (privateequity) σε περισσότερες από 20 χώρες, σχετικά με τις προοπτικές τους για τις επενδύσεις και τη διαχείριση χαρτοφυλακίου. Όπως και στην περίπτωση των CEOs, η πλειονότητα των ερωτηθέντων επικεφαλής PE (71%), προβλέπουν εξίσου αύξηση των μεγάλων συμφωνιών Σ&Ε. Το 70%, επίσης, προβλέπουν αύξηση των αποεπενδύσεων το 2024, καταδεικνύοντας μια πιο δυναμική αγορά συμφωνιών από ό,τι τον προηγούμενο χρόνο.

Η αυξημένη αισιοδοξία των CEOsσυνδέεται με την πρόθεσή τους να εστιάσουν στον στρατηγικό μετασχηματισμό. Το 58% των ερωτηθέντων επιταχύνουν τα προγράμματα επιχειρηματικού μετασχηματισμού – ποσοστό σχεδόν τριπλάσιο σε σχέση με το 21% που κατέγραφε η έρευνα του Ιουλίου 2023. Στον αντίποδα, μόλις το 5% αναφέρουν σήμερα ότι δεν έχουν σχέδια μετασχηματισμού, έναντι 37% τον Ιούλιο του 2023.

Ωστόσο, παρά την αισιοδοξία τους, οι CEOs υιοθετούν μια ρεαλιστική προσέγγιση ως προς τον επιχειρηματικό μετασχηματισμό. Οι πρωταρχικοί τομείς έμφασης περιλαμβάνουν βελτιώσεις αποδοτικότητας και στρατηγικές διαχείρισης κόστους. Συγκεκριμένα, το 42% των CEOs και το 45% των επικεφαλής εταιρειών διαχείρισης επενδυτικών ιδιωτικών κεφαλαίων που συμμετείχαν στην έρευνα, δίνουν προτεραιότητα στην αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης.

Οι CEOs υιοθετούν, επίσης, την τεχνολογία ως μέσο ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας, με το 41% να επιδιώκουν να υιοθετήσουν την τεχνητή νοημοσύνη για να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα και να ενισχύσουν την επιχειρηματική απόδοση. Παρόλα αυτά, είναι ενδιαφέρον πως τρεις στους τέσσερις CEOs(76%) εκτιμούν ότι η τεχνολογία θα έχει μικρό αντίκτυπο στην αύξηση των εσόδων.

Καθώς πάνω από το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού θα προσέλθει στις κάλπες κατά τους επόμενους μήνες, οι CEOs έχουν πλήρη επίγνωση των γεωπολιτικών κινδύνων και των πιθανών επιχειρηματικών επιπτώσεων. Πάνω από τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων (78%) ανησυχούν ότι η ενδεχόμενη άνοδος των λαϊκιστικών κινημάτων θα εντείνει τη γεωπολιτική αβεβαιότητα και θα δημιουργήσει προκλήσεις για τις επιχειρήσεις. To76% των ερωτηθέντων ανησυχούν, επίσης, για ενδεχόμενη «κακή» χρήση της τεχνητής νοημοσύνης κατά τις σημαντικές εκλογικές αναμετρήσεις του 2024.

Ενώ πολλοί διευθύνοντες σύμβουλοι αισθάνονται σίγουροι για την ικανότητα του οργανισμού τους να συνυπολογίζει τις γεωπολιτικές αναταράξεις στη λήψη αποφάσεων, σχεδόν οι μισοί (48%) πιστεύουν ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης στις διαδικασίες που έχουν υιοθετήσει για τη διαχείριση των γεωπολιτικών κινδύνων. Σύμφωνα με την έρευνα, το 98% των CEOs και των επικεφαλής PE, οδηγούνται σε αλλαγές των επενδυτικών τους σχεδίων, συμπεριλαμβανομένης της αποχώρησης από ορισμένες δραστηριότητες (32% των CEOs και 38% των επικεφαλής ΡΕ) ή της καθυστέρησης μιας προγραμματισμένης επένδυσης (42% των CEOs και 32% των επικεφαλής ΡΕ, αντίστοιχα).