Εθνική Τράπεζα
Εθνική Τράπεζα
Εθνική ΤράπεζαΠηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία την τοποθέτηση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης στην αγορά, ύψους 500 εκατ. ευρώ, με απόδοση 5.875%. Το ομόλογο έχει διάρκεια 11,25 έτη, με δυνατότητα ανάκλησης στα 6,25 έτη.


Η έκδοση αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Τράπεζας για βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής της σύνθεσης και αύξηση των ελάχιστων απαιτήσεων για τα ίδια κεφάλαια και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities, εφεξής MREL), που συνιστά εποπτική υποχρέωση όλων των τραπεζών.

Όπως ανακοινώθηκε, η συναλλαγή προσέλκυσε το ενδιαφέρον των επενδυτών συγκεντρώνοντας προσφορές ύψους πάνω από 1,8 δισ. ευρώ από περισσότερους από 140 επενδυτές υπερκαλύπτοντας κατά περισσότερο 3,6 φορές το ποσό της έκδοσης. Λόγω ισχυρού επενδυτικού ενδιαφέροντος, η τελική απόδοση διαμορφώθηκε στο 5,875%. Η τελική απόδοση αντιστοιχεί σε spread περίπου 315 μ.β. πάνω από το αντίστοιχο mid-swap που αποτελεί το χαμηλότερο περιθώριο ελληνικού ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης. Πάνω από το 80% του βιβλίου διατέθηκε σε ξένους θεσμικούς επενδυτές. ‘Ανω του 70% κατανεμήθηκε σε Διαχειριστές Κεφαλαίων (Asset Managers), Ασφαλιστικά και Συνταξιοδοτικά Ταμεία.

Η επιτυχία του εγχειρήματος, αποτέλεσμα της διαφοροποιημένης ζήτησης που σημειώθηκε από μία πιο ευρεία επενδυτική βάση σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν, αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης στην Εθνική Τράπεζα και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας οι οποίες επιβεβαιώθηκαν από τις πρόσφατες αναβαθμίσεις σε επενδυτική βαθμίδα.