Τη στενή συνεργασία των ερευνητικών ιδρυμάτων με τις εδραιωμένες επιχειρήσεις της χώρας ως βασική προϋπόθεση για να μπορέσουν τα ελληνικά ερευνητικά προϊόντα και υπηρεσίες να απευθυνθούν στις μεγάλες διεθνείς αγορές επεσήμανε ο κ. Χρήστος Ταραντίλης, Εταίρος και Επικεφαλής του Τομέα Κεντρικής Διοίκησης και Δημοσίου της EY στην Ελλάδα και Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Ημερίδα Τεχνολογίας που διοργάνωσε το ερευνητικό κέντρο Αθηνά στην Αθήνα.


Ο κ. Ταραντίλης ανέλυσε τον καθοριστικό ρόλο που παίζουν οι επιχειρήσεις στην επιτυχημένη πραγματοποίηση των σταδίων και των διαδικασιών προκειμένου τα αποτελέσματα της έρευνας να μεταφραστούν σε καινοτόμο προϊόν ή υπηρεσία και να βρουν τη θέση τους στην παγκόσμια αγορά. Υπογράμμισε επίσης ότι επιλογή του σεναρίου χρήσης του ερευνητικού αποτελέσματος που παράγεται στα εργαστήρια και η οποία καλείται να απαντήσει ποιο συγκεκριμένο πρόβλημα ή ανάγκη της αγοράς θα μπορούσε να επιλύσει το ερευνητικό αποτέλεσμα, δεν επιβεβαιώνεται παρά μόνο αν η ερευνητική ομάδα έρθει σε επαφή με την ίδια την αγορά, η οποία και συνήθως προτείνει βελτιώσεις. Στη συνέχεια ο κ. Ταραντίλης αναφέρθηκε στην ανάγκη πιλοτικής χρήσης του ερευνητικού αποτελέσματος (proof-of-concept) σε μία επιχείρηση προκειμένου να αποδειχθεί ο μετασχηματισμός του ερευνητικού αποτελέσματος σε προϊόν ή υπηρεσία.

Ακολούθως, ο κ. Ταραντίλης αναφέρθηκε στην ανάγκη οι ερευνητικές ομάδες, που στοχεύουν στην επιχειρηματική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων τους, να εντάξουν στο δυναμικό τους άτομα με επιχειρηματικές δεξιότητες και γνώσεις (π.χ. στα οικονομικά, το marketing, τη διοίκηση επιχειρήσεων). Σύμφωνα με τον κ. Ταραντίλη, αυτά τα άτομα θα βοηθήσουν καταλυτικά να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί η στρατηγική εισόδου στην αγορά του ερευνητικού προϊόντος (go-to-market strategy), ορίζοντας το προφίλ του πελάτη-στόχου για το προϊόν ή την υπηρεσία, τα κανάλια προσέγγισής του και τον τρόπο για συστηματικές και αυξανόμενες πωλήσεις. Με αυτό τον τρόπο θα επιτευχθεί αρχικά θετική ταμειακή ροή και οικονομική βιωσιμότητα και στη συνέχεια ανάπτυξη και επέκταση σε διεθνές επίπεδο (scale-up), με στόχο την αύξηση των εσόδων, τη διεύρυνση του target group των πελατών και τη διείσδυση σε νέες αγορές.

Κλείνοντας, ο κ. Ταραντίλης εξήρε την ανάπτυξη αριστείας του ερευνητικού κέντρου Αθηνά σε διεθνές επίπεδο καθώς και τις ποικίλες δράσεις για την επίτευξη συνεργασιών και δικτύωσης με τη βιομηχανία.