Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

   Τις τάσεις που θα επηρεάσουν τη λήψη αποφάσεων στον τομέα της πληροφορικής το 2024 και τα επόμενα χρόνια παραθέτει η Kyndryl, ο μεγαλύτερος πάροχος υπηρεσιών υποδομής πληροφορικής στον κόσμο, που πρόσφατα συμπλήρωσε τη δεύτερη επέτειό της ως ανεξάρτητη, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο εταιρεία, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Σηματοδοτώντας αυτό το ορόσημο, η εταιρεία επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της να υποστηρίζει οργανισμούς, πελάτες και επιχειρηματικούς εταίρους στην Ευρώπη, την Ελλάδα και την Κύπρο, καθώς προσπαθούν να εκσυγχρονιστούν, να μετασχηματιστούν και να επεκταθούν, οικοδομώντας παράλληλα ένα βιώσιμο και ανταγωνιστικό επιχειρηματικό μοντέλο.

   Οι τάσεις που θα επηρεάσουν τη λήψη αποφάσεων στον τομέα της πληροφορικής το 2024 και τα επόμενα χρόνια είναι:

   * Υιοθέτηση των FinOps (Financial Operations): Οι επιχειρήσεις θα υιοθετούν όλο και περισσότερο τις FinOps για την αποτελεσματική διαχείριση των επενδύσεων στο cloud σε υβριδικά και multi-cloud περιβάλλοντα, εξασφαλίζοντας καλύτερο έλεγχο του κόστους και συνεργασία μεταξύ των οικονομικών, τεχνικών και επιχειρηματικών ομάδων.

   * Edge Computing και Τεχνητή Νοημοσύνη: Περισσότερες εταιρείες, ιδίως στον τομέα της βιομηχανίας, θα εφαρμόσουν λύσεις Τεχνητής Νοημοσύνης για να συλλέγουν τοπικά δεδομένα και να καταστήσουν τις λειτουργίες τους πιο αποδοτικές στην αντιμετώπιση των προκλήσεων, όπως το κόστος, οι περιβαλλοντικές συνθήκες και η εργασία.

   * Ο αντίκτυπος του Generative AI στην ασφάλεια: Η άνοδος του Generative AI θα φέρει προκλήσεις και ευκαιρίες στην κυβερνοασφάλεια, απαιτώντας βελτιωμένη διαχείριση ταυτοποίησης και πρόσβασης και επαναξιολόγηση των παραδοσιακών μοντέλων ασφάλειας, ενώ παράλληλα θα αυτοματοποιήσει εργασίες ρουτίνας και θα ενισχύσει την παραγωγικότητα.

   * Ισχυρή διακυβέρνηση δεδομένων (Data Governance): Η έμφαση θα δοθεί σε ισχυρά προγράμματα διακυβέρνησης δεδομένων, καθώς η υψηλής ποιότητας τεχνητή νοημοσύνη εξαρτάται από υψηλής ποιότητας δεδομένα. Οι επιχειρήσεις θα αναζητήσουν συνεργασίες και εκσυγχρονισμένες πλατφόρμες δεδομένων για την ενσωμάτωση της δημιουργικής Τεχνητής Νοημοσύνης σε ποικίλες πηγές δεδομένων.

   * Εξέλιξη του ψηφιακού χώρου εργασίας: Θα δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη βελτίωση της εμπειρίας των εργαζομένων και των πελατών μέσω τεχνολογιών ψηφιακού χώρου εργασίας, συνδέοντας στενότερα την πληροφορική με τις διαδικασίες ανθρώπινου δυναμικού και τις λειτουργίες που αφορούν τους πελάτες.

   * Έμφαση στις δεξιότητες Legacy Συστημάτων (Mainframe): Οι επιχειρήσεις θα δώσουν προτεραιότητα στις συνεργασίες για τη διαχείριση και τον εκσυγχρονισμό των legacy συστημάτων, αντιμετωπίζοντας τα κενά δεξιοτήτων και εξασφαλίζοντας την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη με τις υπάρχουσες εφαρμογές.   

   Ο στόχος για Net Zero   

   Ως ο μεγαλύτερος πάροχος υπηρεσιών υποδομής πληροφορικής στον κόσμο, η Kyndryl έθεσε συγκεκριμένους στόχους και θα ενημερώνει για την πρόοδο σε όλες τις επιχειρήσεις, τις λειτουργίες, την αλυσίδα εφοδιασμού και την κοινωνία. Στο πλαίσιο του προγράμματος βιωσιμότητας της εταιρείας, το οποίο ευθυγραμμίζεται με τις περιβαλλοντικές της προτεραιότητες, η Kyndryl στοχεύει στη μείωση του περιβαλλοντικού της αντίκτυπου και στην υποβοήθηση των ενδιαφερομένων μερών για την ικανοποίηση των κανονιστικών απαιτήσεων, των απαιτήσεων των πελατών και των επενδυτών, μέσω ενός στρατηγικού σχεδιασμού ο οποίος επικεντρώνεται σε τρεις κύριους τομείς:

   * Στόχοι για τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου: Από τότε που έγινε ανεξάρτητη, η Kyndryl έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση των εκπομπών και καθόρισε τον στόχο για καθαρές μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2040. Στόχος είναι η μείωση των άμεσων και έμμεσων εκπομπών κατά 50% σε παγκόσμιο επίπεδο και η χρήση 100% ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως το 2030.

   * Συνεργασία με τους πελάτες: Αναγνωρίζοντας ότι οι περιβαλλοντικές προκλήσεις εκτείνονται πέραν από τις λειτουργίες, η Kyndryl συνεργάζεται με πελάτες και συμμάχους για την εφαρμογή βιώσιμων λύσεων σε όλους τους κλάδους.

   *Εκπαίδευση και δέσμευση των εργαζομένων.

   «Αξιοποιώντας τις υπάρχουσες και προηγμένες υποδομές πληροφορικής, οι εταιρείες μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον αρνητικό περιβαλλοντικό τους αντίκτυπο, βελτιώνοντας παράλληλα την αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητά τους», δήλωσε η Faith Taylor, αντιπρόεδρος και Global Sustainability & ESG Officer της Kyndryl.

   Ο Απόστολος Λεωνιδόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της Kyndryl Ελλάδος & Κύπρου σε δηλώσεις του αναφέρει, μεταξύ άλλων: «Το ταξίδι μας ως “Customer Zero” ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Ο μετασχηματισμός μας από τότε που γίναμε ανεξάρτητη οντότητα αναδεικνύει όχι μόνο τις ικανότητές μας αλλά και τη δέσμευσή μας να ηγούμαστε διά του παραδείγματος. Στην Ελλάδα και την Κύπρο αυτή η μετασχηματιστική προσέγγιση αντανακλάται στην καλύτερη κατανόηση και αντιμετώπιση των μοναδικών αναγκών των πελατών μας. Το ταξίδι μας αποτελεί απόδειξη της δύναμης της καινοτομίας και της αποτελεσματικότητας στον μετασχηματισμό των υποδομών πληροφορικής».