Προ των πυλών είναι πλέον η είσοδος στο Χρηματιστήριο μιας ακόμα Ανώνυμης Εταιρείας Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ). Σήμερα, ξεκινάει η δημόσια εγγραφή για την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο της Αθήνας των μετοχών της Trade Estates, της ΑΕΕΑΠ του ομίλου Fourlis, με την διαδικασία να ολοκληρώνεται μεθαύριο Παρασκευή 3 Νοεμβρίου. Από χτες έχει γίνει γνωστό και το εύρος τιμών, από 1,92 ευρώ (κατώτατη τιμή) έως 2,13 ευρώ ανά μετοχή (ανώτατη), στο οποίο θα γίνει το IPO της Trade Estates. Υπενθυμίζεται ότι η εκκίνηση της διαπραγμάτευσης των μετοχών έχει προγραμματιστεί για τις 8 Νοεμβρίου.


Η διάθεση των 28.169.015 νέων μετοχών θα πραγματοποιηθεί με Δημόσια Προσφορά αυτών στο επενδυτικό κοινό εντός της ελληνικής Επικράτειας. Επιπλέον, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι δυνάμει σχετικής ρήτρας επιπρόσθετης κατανομής Μετοχών (overallotment facility), δύναται να διαθέσουν τις πρόσθετες μετοχές (Overallotment) κατά τη Δημόσια Προσφορά σε τελικούς επενδυτές για την κάλυψη τυχόν αυξημένης ζήτησης.  Με βάση την ανώτατη τιμή του ανωτέρω εύρους τα συνολικά έσοδα της έκδοσης, υπό την παραδοχή της πλήρους κάλυψης αυτής, θα ανέλθουν σε 62.000.003,79 ευρώ.

Εφόσον διατεθεί και το σύνολο των 2.816.901 πρόσθετων μετοχών (Overallotment), το συνολικό ύψος των κεφαλαίων θα ανέλθει κατά μέγιστο σε 68.000.002,92 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από την διάθεση Νέων Μετοχών μέσω της ιδιωτικής τοποθέτησης). Σημειώνεται, ωστόσο, ότι τα κεφάλαια από τη διάθεση των πρόσθετων μετοχών δεν κατευθύνονται στην εκδότρια. Σε κάθε περίπτωση, η Τιμή Διάθεσης θα καθοριστεί εντός του προαναφερθέντος εύρους τιμών, μέσω του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών, και θα ανακοινωθεί την Παρασκευή 03.11.2023.

Ποια είναι η διαδικασία

Οι υφιστάμενοι μέτοχοι της ΑΕΕΑΠ προς το σκοπό διευκόλυνσης πράξεων σταθεροποίησης επί των μετοχών της εταιρείας έχουν συνομολογήσει με τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους ρήτρα επιπρόσθετης κατανομής μετοχών («Overallotment Facility») και τους έχουν παραχωρήσει δικαίωμα προαίρεσης αγοράς («Greenshoe Option») έως 2.816.901 υφιστάμενων μετοχών εκδόσεως της εταιρείας, ώστε οι τελευταίοι να τις διαθέσουν σε τελικούς επενδυτές για την κάλυψη τυχόν αυξημένης ζήτησης κατά τη Δημόσια Προσφορά. Συνεπώς, μέσω της Δημόσιας Προσφοράς προσφέρονται έως 28.169.015 νέες μετοχές, και έως 2.816.901 πρόσθετες μετοχές (Overallotment), οι οποίες δύναται να διατεθούν σε περίπτωση υπερκάλυψης της έκδοσης.

Η τιμή διάθεσης θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές, ειδικούς και ιδιώτες, που θα συμμετάσχουν στη διάθεση των νέων μετοχών μέσω της Δημόσιας Προσφοράς. Επιπλέον, οι τυχόν πρόσθετες μετοχές (Overallotment), σε περίπτωση ενεργοποίησης της ρήτρας επιπρόσθετης κατανομής μετοχών (overallotment), θα διατεθούν επίσης κατά τη Δημόσια Προσφορά στην τιμή διάθεσης.

Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς και μετά τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης θα πραγματοποιηθεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους η κατανομή των δέων μετοχών, περιλαμβανομένων τυχόν πρόσθετων μετοχών (Overallotment), στους επενδυτές ως εξής:

• ποσοστό τουλάχιστον 30% των νέων μετοχών που διατίθενται μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, περιλαμβανομένων τυχόν πρόσθετων μετοχών (Overallotment) (ήτοι τουλάχιστον 8.450.705 νέες μετοχές σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη της Αύξησης) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των ιδιωτών επενδυτών, και

• ποσοστό έως και 70% των νέων μετοχών που διατίθενται μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, περιλαμβανομένων τυχόν πρόσθετων μετοχών (Overallotment) (ήτοι έως και 19.718.310 νέες μετοχές σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη της αύξησης) θα κατανεμηθεί μεταξύ των ειδικών επενδυτών και των ιδιωτών επενδυτών με βάση τη συνολική ζήτηση που θα εκδηλωθεί σε κάθε κατηγορία επενδυτών (ειδικών και ιδιωτών επενδυτών).

Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της δημόσιας προσφοράς είναι η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και η EUROBANK A.E., Κύριοι Ανάδοχοι της δημόσιας προσφοράς είναι η ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε., η AXIA VENTURES GROUP Ltd και η EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ και Ανάδοχοι η BETA Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ και η ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Σύμβουλος Έκδοσης είναι η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Το discount και οι επενδύσεις 

Η δημόσια εγγραφή θα γίνει με discount (έκπτωση) της τάξεως του 14,5%, βάσει της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού (Net Asset Value – NAV) στις 30.6.23 που ήταν 225 εκατ. ευρώ ή 2,49 ευρώ ανά μετοχή, εφόσον η τιμή εισαγωγής της μετοχής οριστεί σε 2,13 ευρώ (ανώτερο εύρος). Ωστόσο, το πραγματικό discount με την υπεραξία από την προσθήκη στο χαρτοφυλάκιο της ΑΕΕΑΠ του Smart Park (εξαγοράζεται με αξία 110 εκατ.) ανέρχεται σε 21%.

Ο σχεδιασμός της Trade Estates περιλαμβάνει την υλοποίηση επενδύσεων αξίας 292 εκατ. ευρώ (μαζί με το Smart Park, ειδάλλως ύψους 180 εκατ.) έως το 2027 με στόχευση στα Εμπορικά Πάρκα και στα Κέντρα Logistics. Σημειώνεται ότι η Μεικτή Εύλογη Αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων της εν λόγω εταιρείας (στοιχεία πάντα εξαμήνου) είναι 330 εκατ. και με τις επενδύσεις οι οποίες είναι όλες συμφωνημένες και δρομολογημένες θα διαμορφωθεί σε περίπου 650 εκατ. ευρώ.

Εκτός από την εξαγορά του Smart Park που αναμένεται να ολοκληρωθεί άμεσα το προαναφερόμενο επενδυτικό πρόγραμμα της Trade Estates περιλαμβάνει:

  • Το Εμπορικό Πάρκο στο «The Ellinikon» προϋπολογισμού 68 εκατ. το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2027. Βρίσκεται σε φάση σχεδιασμού και η οικοδομική άδεια, ευθύνη της Lamda Development, αναμένεται μέχρι το τέλος του έτους.
  • Κέντρο logistics στην Ελευσίνα (56 χιλ. τμ.) επένδυση 45,1 εκατ. ευρώ. Θα ολοκληρωθεί το τρίτο τρίμηνο του 2025 και έχει συμφωνηθεί με την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού η μίσθωσή του στην DIXONS South East Europe (Κωτσόβολος).
  • Εμπορικό πάρκο στην Πάτρα, επένδυση ύψους 26,9 εκατ. το οποίο θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2024. Το 42% των διαθέσιμων εμπορικών χώρων έχει ήδη συμφωνηθεί να μισθωθεί από την Housemarket για τη λειτουργία καταστήματος ΙΚΕΑ μεσαίου μεγέθους.
  • Εμπορικό Πάρκο στο Ηράκλειο Κρήτης, συνολικής επιφάνειας 14.700 τ.μ., επένδυση 26,9 εκατ. με χρόνο ολοκλήρωσης επίσης το τέλος του 2024. Το 65% των διαθέσιμων εμπορικών χώρων έχει μισθωθεί από την Housemarket για τη λειτουργία καταστήματος ΙΚΕΑ μεσαίου μεγέθους. Στην εταιρεία Mantenko, ιδιοκτήτρια του εμπορικού αυτού πάρκου συμμετέχει με 50% η Ten Brinke. Βάσει των συμφωνιών της με την Fourlis έχει δικαίωμα εξόδου εφόσον το εμπορικό αυτό πάρκο μισθωθεί κατά 80%.
  • Περί τα 20 εκατ. ευρώ θα διαθέσει η ΑΕΕΑΠ για έργα βελτιστοποίησης του εμπορικού της πάρκου στα Ιωάννινα και του υφιστάμενου logistics της στην Ελευσίνα.