Της Τέτης Ηγουμενίδη


Στην τελική ευθεία για την έναρξη της δημόσιας προσφοράς και τη διαδικασία εισαγωγής των μετοχών της στο Χρηματιστήριο εισέρχεται η Trade Estates ΑΕΕΑΠ (Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας) με τη διοίκησή της να αναφέρεται χθες στην μερισματική πολιτική που θα ακολουθήσει καθώς και στις υπεραξίες που κρύβει το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της.

Όπως είπε ο πρόεδρος του διοικητικού της συμβουλίου, Βασίλης Φουρλής, η Trade Estates θα διανέμει το 90% των καθαρών ετήσιων κερδών της αντί του 50% που υποχρεούνται οι ΑΕΕΑΠ, σε δύο χρονικές περιόδους (Ιούνιο και Δεκέμβριο) ενώ με βάση την εκτίμηση της διοίκησης για τις χρηματοροές του 2024 η μερισματική απόδοση θα διαμορφωθεί στο 5% (και θα αφορά το μέρισμα που θα διανεμηθεί το 2025).

Πρόσθεσε ότι μακροπρόθεσμος στόχος είναι η περαιτέρω μείωση του ποσοστού του ομίλου Fourlis στην ΑΕΕΑΠ κάτω από το 50% ώστε η διασπορά της μετοχής να διαμορφωθεί περίπου στο 40% από 26% που θα είναι έπειτα από την αύξηση κεφαλαίου, με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, στο πλαίσιο της διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η δημόσια εγγραφή για τη θυγατρική του ομίλου Fourlis, που θα εξελιχθεί από 1 έως 3 Νοεμβρίου, θα γίνει με discount (έκπτωση) της τάξεως του 14,5%, βάσει της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού (Net Asset Value – NAV) στις 30.6.23 που ήταν 225 εκατ. ευρώ ή 2,49 ευρώ ανά μετοχή, εφόσον η τιμή εισαγωγής της μετοχής οριστεί σε 2,13 ευρώ (ανώτερο εύρος).

Ωστόσο, το πραγματικό discount αν συμπεριλάβουμε την υπεραξία από την προσθήκη στο χαρτοφυλάκιο της ΑΕΕΑΠ του Smart Park (εξαγοράζεται με αξία 110 εκατ.) ανέρχεται σε 21%.

Ο σχεδιασμός της Trade Estates περιλαμβάνει την υλοποίηση επενδύσεων αξίας 292 εκατ. ευρώ έως το 2027 με στόχευση στα Εμπορικά Πάρκα και στα Κέντρα Logistics. Σημειώνεται ότι η Μεικτή Εύλογη Αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων της εν λόγω εταιρείας (στοιχεία πάντα εξαμήνου) είναι 330 εκατ. και με τις επενδύσεις οι οποίες είναι όλες συμφωνημένες και δρομολογημένες θα διαμορφωθεί σε περίπου 650 εκατ. ευρώ.

Εκτός από την εξαγορά του Smart Park που αναμένεται να ολοκληρωθεί άμεσα το προαναφερόμενο επενδυτικό πρόγραμμα της Trade Estates περιλαμβάνει:

Το Εμπορικό Πάρκο στο «The Ellinikon» προϋπολογισμού 68 εκατ. το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2027. Βρίσκεται σε φάση σχεδιασμού και η οικοδομική άδεια, ευθύνη της Lamda Development, αναμένεται μέχρι το τέλος του έτους.

Κέντρο logistics στην Ελευσίνα (56 χιλ. τμ.) επένδυση 45,1 εκατ. ευρώ. Θα ολοκληρωθεί το τρίτο τρίμηνο του 2025 και έχει συμφωνηθεί με την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού η μίσθωσή του στην DIXONS South East Europe (Κωτσόβολος).

Εμπορικό πάρκο στην Πάτρα, επένδυση ύψους 26,9 εκατ. το οποίο θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2024. Το 42% των διαθέσιμων εμπορικών χώρων έχει ήδη συμφωνηθεί να μισθωθεί από την Housemarket για τη λειτουργία καταστήματος ΙΚΕΑ μεσαίου μεγέθους.

Εμπορικό Πάρκο στο Ηράκλειο Κρήτης, συνολικής επιφάνειας 14.700 τ.μ., επένδυση 26,9 εκατ. με χρόνο ολοκλήρωσης επίσης το τέλος του 2024. Το 65% των διαθέσιμων εμπορικών χώρων έχει μισθωθεί από την Housemarket για τη λειτουργία καταστήματος ΙΚΕΑ μεσαίου μεγέθους. Στην εταιρεία Mantenko, ιδιοκτήτρια του εμπορικού αυτού πάρκου συμμετέχει με 50% η Ten Brinke. Βάσει των συμφωνιών της με την Fourlis έχει δικαίωμα εξόδου εφόσον το εμπορικό αυτό πάρκο μισθωθεί κατά 80%.

Περί τα 20 εκατ. ευρώ θα διαθέσει η ΑΕΕΑΠ για έργα βελτιστοποίησης του εμπορικού της πάρκου στα Ιωάννινα και του υφιστάμενου logistics της στην Ελευσίνα.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο για την εισαγωγή της Trade Estates στο ΧΑΑ τα καθαρά έσοδα θα διαμορφωθούν σε 56,9 εκατ. ευρώ βάσει της ανώτατης τιμής διάθεσης της μετοχής που ορίστηκε σε 2,13 ευρώ. Οι μετοχές της εταιρείας θα αρχίσουν να διαπραγματεύονται στο ΧΑΑ από τις 8 Νοεμβρίου και το εύρος τιμής θα ανακοινωθεί στις 31 Οκτωβρίου.

Το σύνολο των καθαρών εσόδων από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα διατεθεί για την αποπληρωμή μέρους του τιμήματος για την συμφωνηθείσα εξαγορά του Smart Park από την Reds (όμιλος Ελλάκτωρ).

Όπως ανακοινώθηκε, προβλέπεται η διάθεση έως 28.169.015 νέων, κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,60 εκάστης, οι οποίες θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΕΕΑΠ κατά ποσό των 46,572 εκατ. ευρώ με καταβολή μετρητών, κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων.

Ταυτόχρονα με τη Δημόσια Προσφορά, 938.968 νέες μετοχές που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης θα διατεθούν μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης στον υφιστάμενο μέτοχο Autohellas.

Η Fourlis σήμερα κατέχει άμεσα ποσοστό 28,72% στην Trade Estates και έμμεσα, μέσω των θυγατρικών της, 55,21%  (83,93% το συνολικό ποσοστό συμμετοχής). Μετά την Αύξηση και τη διάθεση Δωρεάν Μετοχών η Autohellas και η Latsco Hellenic Holdings εκτιμάται ότι θα κατέχουν 9,73% και 3,12%, αντίστοιχα, ο όμιλος Fourlis 21,57%, ενώ επιπλέον περίπου 41% θα ελέγχουν εταιρείες του γκρουπ. Η διασπορά των μετοχών της Trade Estates υπολογίζεται ότι θα ανέρχεται μετά την αύξηση σε 26,49%, υπό την παραδοχή μη άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης που παρέχουν οι πωλητές μέτοχοι.

Σημειώνεται επίσης ότι οι μέτοχοι Trade Logistics και Housemarket προς τον σκοπό διευκόλυνσης πράξεων σταθεροποίησης επί των μετοχών της εταιρείας, έχουν συνομολογήσει με τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους ρήτρα επιπρόσθετης κατανομής μετοχών (overallotment facility) και τους έχουν παραχωρήσει δικαίωμα προαίρεσης αγοράς (Greenshoe option) έως 2.816.901 πρόσθετων μετοχών, ώστε να δύνανται να τις διαθέσουν σε τελικούς επενδυτές για την κάλυψη τυχόν αυξημένης ζήτησης κατά την Δημόσια Προσφορά.

Στις 30.06.2023 το χαρτοφυλάκιο της ΑΕΕΑΠ αποτελείτο από 13 ακίνητα που αφορούν σε εμπορικά πάρκα, εμπορικά καταστήματα μεγάλης επιφάνειας (big boxes) και Logistics νέας γενιάς, συνολικής Μικτής Εκμισθώσιμης Επιφάνειας 292 χιλ. τ.μ., 11 από αυτά τα ακίνητα βρίσκονται στην Ελλάδα, ένα στην Κύπρο και ένα στη Βουλγαρία.

Ο δείκτης μικτής απόδοσης του χαρτοφυλακίου της την 30η Ιουνίου 2023 διαμορφώθηκε στο 7% .

Η Trade Estates ΑΕΕΑΠ ιδρύθηκε το 2018, έλαβε άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στα τέλη Φεβρουαρίου 2019, ενώ τον Ιούλιο του 2021, οπότε και ολοκληρώθηκε η σύστασή της, ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στον κλάδο των επενδύσεων ακίνητης περιουσίας σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρο. Με  μετόχους τον όμιλο Fourlis, την Autohellas και τη Latsco Hellenic Holdings,   εξειδικεύεται στην ανάπτυξη Εμπορικών Πάρκων και Logistics Centers μεγάλου μεγέθους για την εξυπηρέτηση του Omni-Channel λιανεμπορίου.