Με κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ.κ. Χάρη Θεοχάρη και Θανάση Πετραλιά δίνεται νέα παράταση στις προθεσμίες επίλυσης φορολογικών υποθέσεων, οι οποίες τελούν σε εκκρεμότητα στα αρμόδια δικαστήρια.


Συγκεκριμένα, η νέα παράταση αφορά α) στην προθεσμία ολοκλήρωσης της εξέτασης αιτήσεων εξώδικης επίλυσης από τις 29 Σεπτεμβρίου 2023 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2023 και β) την προθεσμία έκδοσης των πρακτικών εξώδικης επίλυσης, από τις 29 Δεκεμβρίου 2023 έως και τις 31 Μαρτίου 2024.

Η απόφαση των κ.κ. Θεοχάρη και Πετραλιά παρέχει άμεση λύση στο ζήτημα των εκκρεμών υποθέσεων φορολογικών διαφορών, όπως αυτές προβλέπονται από την παρ. 6 του άρθρου 16 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), δηλαδή από τη θεσμοθέτηση της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. Υπενθυμίζεται ότι έργο της εν λόγω Επιτροπής είναι η εξώδικη επίλυση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων Φορολογικών Διαφορών.

Όπως αποδείχθηκε στην πράξη και βάσει στατιστικών δεδομένων, οι υποθέσεις που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών υπερέβησαν τις 5.000, με αντίστοιχα καταλογισθέντα ποσά άνω των 900 εκατ. ευρώ. Το γεγονός αυτό συνηγορεί αυτομάτως υπέρ της αναγκαιότητας και χρησιμότητας της Επιτροπής -δοθέντος επίσης ότι η προσφυγή σε αυτήν είναι προαιρετική. Επομένως, προκύπτει ότι σημαντικός αριθμός φορολογούμενων επιλέγει την Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών ως εναλλακτική διέξοδο, αποφεύγοντας τυχόν εκδίκαση στα τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια, όπου συνήθως ο χρόνος που απαιτείται είναι μεγάλος. Επιπλέον, με την εξώδικη επίλυση, οι φορολογούμενοι ενδέχεται να επωφεληθούν με έκπτωση («κούρεμα») προστίμων έως 75% και καταβολή οφειλών σε 24 δόσεις.

Ωστόσο, το πλήθος των υποθέσεων προκάλεσε συμφόρηση στην Επιτροπή, καθώς τάχιστα συσσωρεύτηκε φόρτος ο οποίος υπερβαίνει τις αντικειμενικές δυνατότητες του συστήματος. Εξού και οι Υφυπουργοί κ.κ. Χάρης Θεοχάρης και Θανάσης Πετραλιάς έκριναν ως απαραίτητη την εκ νέου χρονική παράταση για τη διευθέτηση των εκκρεμών υποθέσεων.

Με τη νέα ρύθμιση δίνεται ικανός χρόνος στα μέλη της Επιτροπής να συνεχίσουν την εξέταση των υφιστάμενων εκκρεμών υποθέσεων. Και, ταυτοχρόνως, διασφαλίζεται η απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.