Σε θετικό πρόσημο επέστρεψαν τα οικονομικά μεγέθη της ΕΥΑΘ ΑΕ στο εξάμηνο του 2023, έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου, ενώ στο ίδιο διάστημα έγιναν επενδύσεις ύψους 5,76 εκατ. ευρώ, όπως επισημαίνεται σε σημερινή σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, ο κύκλος εργασιών του ομίλου από τις πωλήσεις υπηρεσιών ύδρευσης – αποχέτευσης σημείωσε αύξηση κατά 2,83% και ανήλθε σε 34,8 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2023, έναντι των 33,8 εκατ. ευρώ στην αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Αύξηση 0,71%, παρουσίασε το κόστος πωλήσεων της εταιρείας παρά τις πληθωριστικές πιέσεις και ανήλθε σε 29,1 εκατ. ευρώ, από 28,9 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2022, με το μικτό κέρδος να εμφανίζει άνοδο κατά 15,34%, στα 5,65 εκατ. ευρώ, έναντι των 4,9 εκατ. ευρώ. Μείωση κατά 11,4% εμφάνισαν στο πρώτο εξάμηνο φέτος τα προ φόρων κέρδη του ομίλου και υποχώρησαν στα 500 χιλ. ευρώ, έναντι 564 χιλ. ευρώ στην αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Σημαντική άνοδο κατά 214% παρουσίασαν τα χρηματοοικονομικά έσοδα της ΕΥΑΘ ΑΕ και ανήλθαν σε 493 χιλ. ευρώ, έναντι 157 χιλ. ευρώ στο αντίστοιχο περσινό διάστημα με τα μετά φόρων κέρδη την 30ή Ιουνίου του 2023 να διαμορφώνονται σε 114 χιλ. ευρώ, από 9 χιλ. ευρώ (+1166,48%).

Πτώση κατά 15,32% παρουσίασαν στο πρώτο εξάμηνο φέτος τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της εταιρείας και υποχώρησαν στα 2,7 εκατ. ευρώ, έναντι των 3,15 εκατ. ευρώ στην αντίστοιχη περσινή περίοδο, με τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα του ομίλου να διαμορφώνονται την 30η Ιουνίου 2023 σε 65,6 εκατ. ευρώ, από 71,5 εκατ. ευρώ την 31/12/2022, ήτοι μείωση κατά 8,19 %. «Η μείωση αυτή οφείλεται αποκλειστικά στην απορρόφηση κονδυλίων για επενδύσεις και συγκεκριμένα ύψους 5,76 εκατ. ευρώ», τονίζεται στην ανακοίνωση της εταιρείας.

«Με επενδύσεις σε έργα υποδομής, καινοτόμες τεχνολογικές εφαρμογές και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της, η ΕΥΑΘ ΑΕ προχωρά στην επίτευξη των στρατηγικών της στόχων για αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 40% από το 2026, μείωση του υδατικού της αποτυπώματος κατά 20% και του ανθρακικού κατά 50% ως το 2030 – το δεύτερο πιθανότατα και από το 2026», επισημαίνει ο πρόεδρος της εταιρείας, ‘Αγις Παπαδόπουλος και προσθέτει ότι ήδη επιτεύχθηκε μείωση της κατανάλωσης ενέργειας της εταιρείας κατά 9,2% από το 2020 έως το 2022.

Για το επενδυτικό πλάνο της εταιρείας έως το 2028, με έργα ύψους 80 εκατ. ευρώ σε εξέλιξη, Project 70 εκατ. ευρώ στο στάδιο συμβασιοποίησης και 50 εκατ. ευρώ να σχεδιάζονται, τοποθετήθηκε από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, ‘Ανθιμος Αμανατίδης,

«Ο προσανατολισμός μας είναι “πράσινος” και βασικός στόχος η διασφάλιση της υδροδότησης και της αποχέτευσης του Πολεοδομικού με βιώσιμες, ανθεκτικές υποδομές», τονίζει και προσθέτει ότι η εταιρεία βρίσκεται σε αναμονή της ολοκλήρωσης του διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, για οκτώ χρόνια μέσω «πράσινων» διμερών συμβάσεων PPAs.