Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ξεπέρασαν τον προϋπολογισμό τους οι δράσεις του ΕΣΠΑ σύμφωνα με την συνοπτική έκθεση του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 για το έτος 2022.

Αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΣΠΑ η συνοπτική έκθεση του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 για το έτος 2022, που έχει στόχο την ενημέρωση των πολιτών για την πορεία υλοποίησης του.

Σκοπός είναι, μέσα από την συνοπτική έκθεση οι ενδιαφερόμενοι να πληροφορηθούν για τον αριθμό των έργων και τα χρηματοοικονομικά μεγέθη των επενδύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί από το ΕΠΑνΕΚ, τόσο ως προς την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, όσο και ως προς την χρηματοδότηση κομβικών δημοσίων έργων που αναβαθμίζουν το επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας μας. Σημαντική είναι και η αναφορά στα έργα που έχουν στηρίξει την ελληνική επιχειρηματικότητα κατά την περίοδο της πανδημίας COVID19.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, μέχρι την 4η Ιουλίου 2023 καταγράφεται η παρακάτω εικόνα ενεργοποίησης:

Προσκλήσεις: Έχουν εκδοθεί 181 ενεργές Προσκλήσεις  συνολικού προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) 11,97 δισ. ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 144% επί του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος (8,298 δισ. ευρώ μετά την ενσωμάτωση τον Δεκέμβριο πόρων του REACT-EU για το 2022).

Εντάξεις: Έχουν ενταχθεί αθροιστικά 37.704 έργα συνολικού προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) 11,96 δισ. ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 144% επί του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος.