Το πλέγμα δράσεων για «ισχυρό, ανταγωνιστικό και βιώσιμο τουρισμό» παρουσίασε, στη συζήτηση των προγραμματικών δηλώσεων, η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη που έσπευσε εκ προοιμίου να επισημάνει ότι η Ελλάδα μπορεί να γίνει ένας παγκόσμιος ελκυστικός προορισμός με τουριστική περίοδο που θα ξεπερνάει τους λίγους καλοκαιρινούς μήνες και θα επεκτείνεται για περισσότερο χρόνο, αξιοποιώντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Η υπουργός Τουρισμού ενέταξε στις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει ο τομέας τουρισμού τον ανταγωνισμό αλλά και τα «κρίσιμα εργασιακά ζητήματα που συσσωρεύονται και αναζητούν επείγουσες λύσεις», το ζήτημα των βραχυχρόνιων μισθώσεων για τις οποίες θα πρέπει σύντομα να κρατηθεί το μέτρο και να βρεθεί ισορροπία.
Για την εξέλιξη του ελληνικού τουρισμού, όπως ειδικότερα ανακοίνωσε, η Όλγα Κεφαλογιάννη:
– Για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη θα πρέπει να ολοκληρωθεί η διασύνδεση προορισμών και να υπάρξει διάχυση των επισκεπτών στις 13 περιφέρειες, με χωρική και χρονική επέκταση της τουριστικής περιόδου. Θα υπάρξει σύσταση Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμών για τη βιώσιμη ανάπτυξή τους, με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Θα συσταθεί Εθνικό Παρατηρητήριο Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης.
– Θα εξειδικευθεί το πλαίσιο για τους πρότυπους τουριστικούς προορισμούς ολοκληρωμένης διαχείρισης. Θα υπάρξουν ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια, σε συναργασία με τα συναρμόδια υπουργεία.
– Θα προχωρήσει η ολοκλήρωση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον τουρισμό, θα υπάρξει εκσυγχρονισμός και εξορθολογισμός του θεσμικού πλαισίου και του τρόπου στήριξης και ανάπτυξης του τουρισμού, ως δυναμικής οικονομικής δραστηριότητας, με πολλαπλά οφέλη για την κοινωνία, την οικονομία, τον τόπο.
– Εξορθολογισμός του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη σύσταση και λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων, με σκοπό την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την απλούστευση των διαδικασιών, τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών και την προστασία του τουριστικού προϊόντος.
– Θα υπάρξουν παρεμβάσεις στη λειτουργία των βραχυχρόνιων μισθώσεων στα αστικά κέντρα και σε προορισμούς, με φαινόμενα υπερτουρισμού. Γνώμονας των παρεμβάσεων είναι η διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού και η προστασία του δικαιώματος της κατοικίας.
– Θα λειτουργήσει Κέντρο Έρευνας για τη συλλογή και επεξεργασία ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων, για τον θαλάσσιο και παράκτιο τουρισμό, στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
– Θα εμπλουτιστεί αλλά και διαφοροποιηθεί το τουριστικό προϊόν, με έμφαση στην ανάδειξη νέων προϊόντων, νέων εμπειριών και προορισμών.
– Θα προωθηθούν οι ειδικές μορφές τουρισμού, θα ενισχυθεί και θα εξειδικευθεί το θεσμικό πλαίσιο επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στον θεματικό τουρισμό. Θα υπάρξουν δράσεις για ειδικές μορφές τουρισμού και έργα υποδομών για καταδυτικό, ορεινό τουρισμό και τουρισμό υγείας και ευεξίας. Θα προχωρήσουν έργα ανάδειξης της γαστρονομικής παράδοσης της χώρας.
– Θα προχωρήσει η πλήρης απορρόφηση του προγράμματος «τουρισμός για όλους».
– Θα υπάρξει πιο σύγχρονη και επικοινωνιακά άρτια προβολή του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.
– Ο ΕΟΤ εκσυγχρονίζεται ψηφιακά μέσω εφαρμογής ειδικού ψηφιακού χάρτη, ψηφιακού αποθετηρίου των πολιτιστικών πόρων της Ελλάδας και του ψηφιακού εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών του εξωτερικού.
– Αναβαθμίζεται η τουριστική εκπαίδευση και προωθούνται προγράμματα σύγχρονης κατάρτισης για τουλάχιστον 180.000 εργαζόμενους στον τουρισμό.