Τον χώρο που θα στεγάσει το Κέντρο Καινοτομίας της Κεντρικής Μακεδονίας, αναζητεί η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
Η ανάπτυξη των Κέντρων Καινοτομίας εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού της εκπαίδευσης και από το Yπουργείο Παιδείας και τους συναρμόδιους φορείς έχει δρομολογηθεί η δημιουργία 13 δομών -μίας σε κάθε ελληνική περιφέρεια και περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης.
Τα Κέντρα Καινοτομίας θα ενσωματώσουν και θα διασυνδέσουν τη σχολική κοινότητα με την τοπική κοινωνία, τα ερευνητικά ιδρύματα, τα πανεπιστήμια και τις τοπικές επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα θα διασυνδέονται με παρόμοια εκπαιδευτικά οικοσυστήματα στην Ευρώπη και στον κόσμο με εικονική (virtual) μορφή, για την υποστήριξη απομακρυσμένων σχολείων και περιοχών, αλλά και φυσική παρουσία σε συγκεκριμένο χώρο για να είναι επισκέψιμα από τους ενδιαφερόμενους.
Ο  αν. Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Θωμάς Μπαχαράκης, στο πλαίσιο της διαδικασίας διερεύνησης ανεύρεσης κατάλληλου χώρου για τη στέγαση του Κέντρου Καινοτομίας αρμοδιότητας της οικείας   Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, επισκέφτηκε ήδη τον Δήμο Θέρμης και συζήτησε με τους αρμόδιους φορείς του Δήμου τη δυνατότητα ανεύρεσης χώρου στην περιοχή του.
Θα ακολουθήσουν επισκέψεις και συνεργασίες και με άλλους Δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου να γίνει η καλύτερη δυνατή επιλογή χώρου για τη στέγαση του Κέντρου Καινοτομίας και την εξυπηρέτηση των σκοπών του.