Ξεκίνησε να «τρέχει» αντίστροφα ο χρόνος μέχρι το τέλος του 2025 για την υλοποίηση του έργου ψηφιοποίησης των οικοδομικών αδειών 3,5 εκατ. κτιρίων σε 288 δήμους της χώρας, με βάση σύμβαση που υπέγραψε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας με την κοινοπραξία που αναδείχθηκε ανάδοχος του σχετικού διαγωνισμού, αναφέρει ρεπορτάζ του ecopress.gr.

Σύμφωνα με τη σύμβαση του έργου, προϋπολογισμού 112 εκατ. ευρώ, με δυνατότητα επέκτασης του φυσικού αντικείμενου της σύμβασης έως και 50%, ξεκινά η σάρωση 3,5 εκατ. αδειών δόμησης και 43,6 εκατ. τοπογραφικών διαγραμμάτων, διαγραμμάτων κάλυψης, κατόψεων, όψεων, στατικών σχεδίων και των άλλων συνοδευτικών εγγράφων της κάθε ένχαρτης οικοδομικής άδειας έως το 2018, οπότε ξεκίνησε τη λειτουργία του το σύστημα e-adeies.

Τα νέα ψηφιακά αρχεία οικοδομικών αδειών 

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να προσθέσει μεταδεδομένα στα ψηφιακά έγγραφα, ώστε να μπορεί να γίνει ψηφιακά αναζήτηση τους και να τα αντιστοιχίσει σε επίπεδο οικοπέδου. Αυτό θα γίνει με δύο τρόπους: ή με τις συντεταγμένες που περιγράφουν το ακίνητο στις νεότερες άδειες ή με τον «γεωεντοπισμό» τους στο υπόβαθρο του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σύμβαση η Ψηφιοποίηση των φακέλων των αδειών δόμησης, που υπάρχουν στις Υπηρεσίες Δόμησης των Δήμων όλης της χώρας, περιλαμβάνει:

α) για κάθε φάκελο κτιρίου, τη σάρωση των στελεχών αδειών 3.571.904 στελεχών αδειών δόμησης, οι οποίες είναι μεγέθους Α3 και 43.632.692 τοπογραφικών διαγραμμάτων, των διαγραμμάτων κάλυψης, των κατόψεων, των όψεων των οικοδομικών αδειών και των σχεδίων στατικών μέγιστου μεγέθους Α0. Τα ανωτέρω ως προς την αναμενόμενη σύνθεση μεγεθών κατ’ εκτίμηση θα αντιστοιχούν σε περισσότερα των 217.200.000 αρχεία μέσου μεγέθους Α3 σύμφωνα με την εξής ανάλυση: Στελέχη Αδειών Α3 3.571.904 + Λοιπά Σχέδια ως ανωτέρω ( Α0 43.632.692*60%*8 (8 αντίστοιχα Α3) + Α3 43.632.692*25% + Α4 43.632.692*15%*2 (0,5 αντίστοιχα Α3) σύνολο: της τάξης των 227 εκ. σχεδίων μέσου μεγέθους Α3.

 β) την καταγραφή των μεταδεδομένων σύμφωνα με την «Περιγραφή τεχνικών και διαδικασιών» της προκήρυξης με αντιστοιχία σε περισσότερα από 170 εκατ. Ψηφιακά Αρχεία-Εγγραφές, και

γ) την πλήρη γεωχωρική τεκμηρίωση και γεωκωδικοποίηση όλων των ανωτέρω αρχείων σε επίπεδο γεωτεμαχίου της οικοδομικής άδειας (όπου αυτό είναι εφικτό από τα επιμέρους σχέδια και μεταδεδομένα).

Μεταδεδομένα για ψηφιακή αναζήτηση 

Τα μεταδεδομένα που θα καταγράφονται, ανάλογα με την κάθε θεματική ενότητα που εμπεριέχεται στον φάκελο της άδειας δόμησης θα οριστικοποιηθούν στο πλαίσιο της Φάσης 1 – Μελέτη Εφαρμογής του Έργου λαμβάνοντας υπόψη τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος «e-Άδειες» του ΤΕΕ, για την ηλεκτρονική έκδοση των οικοδομικών αδειών που βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία από την 15/10/2018.

Για κάθε άδεια Δόμησης που θα αντληθεί από το Σύστημα σύμφωνα με τις καταχωρήσεις, θα πρέπει είτε να μεταφερθούν οι κρατικές συντεταγμένες που περιγράφουν το ακίνητο, στο Εθνικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ’ 87, εφόσον αυτές διατίθενται από το φάκελο της Άδειας, είτε να γεωεντοπισθούν οι άδειες και να προσαρμοσθούν γεωμετρικά με βάση το Εθνικό Υπόβαθρο Ορθοφωτοχαρτών της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ή των νέων ακριβέστερων Ορθοφωτοχαρτών των νέων περιοχών που εντάσσονται στο Έργο.

Λόγω της ιδιομορφίας των περιοχών που θα καλύψουν το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας, συμπεριλαμβάνοντας και περιοχές εκτός οργανωμένου πολεοδομικού ιστού, η διαδικασία Γεωκωδικοποίησης των Αδειών Δόμησης, απαιτεί εξαιρετική προσοχή και στενή συνεργασία με τις Υπηρεσίες Δόμησης των Δήμων. Ο γεωεντοπισμός των κτιρίων των οικοδομικών αδειών, προτείνεται να γίνει είτε με αυτόματη γεωκωδικοποίηση όπου είναι εφικτή, ενώ σε τυχόν περιπτώσεις όπου το οδικό δίκτυο και η ονοματοδοσία και αριθμοδότηση του έχει υποστεί πολλές αλλαγές, προτείνεται να γίνει με ημιαυτόματη διαδικασία γεωκωδικοποίησης.

Το έργο αφορά τις πολεοδομίες όλης της χώρας πλην εκείνων της Περιφέρειας Αττικής και των Δήμων Ηρακλείου, Πάτρας, Τρικάλων και Καλαμαριάς, η ψηφιοποίηση των οποίων θα γίνει στο πλαίσιο του έργου του ψηφιακού χάρτη και του Αγίου Όρους.

Η σύμβαση υπεγράφη από τον πρόεδρο του ΤΕΕ Γιώργο Στασινό και τον εκπρόσωπο της αναδόχου κοινοπραξίας «Vodafone – Panafon, Netcompany –intrasoft και Nova Telecommunication and Media».

Μητρώο κτιρίων σε 32 δήμους

Με άλλη σύμβαση ξεκινά η δημιουργία μητρώου κτιρίων σε 32 δήμους. Το έργο αφορά στη δημιουργία τρισδιάστατου χαρτογραφικού υπόβαθρου, μέσω του οποίου θα καταγραφεί επακριβώς το εμβαδόν των κτιρίων στις περιοχές αυτές. Η πληροφορία αυτή, σε συνδυασμό με δεδομένα μετρήσεων στο πεδίο, θα οδηγήσει στην ταυτοποίηση των αποτελεσμάτων με τα επίσημα καταχωρισμένα στοιχεία της βάσης δημοτικών τελών και στη βάση αυθαιρέτων του ΤΕΕ.

Το έργο προϋπολογισμού 8,8 εκατ. ανατέθηκε κατόπιν διαγωνισμού από το ΤΕΕ στην ανάδοχο Netcompany – Intrasoft.