Ο κύκλος εργασιών το α’ τρίμηνο του 2023 για τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών διαμορφώθηκε σε 11,7 εκ., έναντι 9,9 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση κατά 18,2%.


Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του Ομίλου μετά από φόρους, διαμορφώθηκαν στα 3,33 εκ. έναντι 3,27 εκ. το α’ τρίμηνο του 2022, παρουσιάζοντας αύξηση 1,8%. Σημειώνεται ότι το α’ τρίμηνο του 2022 η κερδοφορία του Ομίλου ενισχύθηκε από έκτακτα έσοδα (έσοδα από επιστροφές φόρου) ύψους 0,6 εκ. ευρώ.

Το 66% του κύκλου εργασιών του Ομίλου προέρχεται από έσοδα από τη διαπραγμάτευση, εκκαθάριση και διακανονισμό των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών εμφανίζοντας μια μεταβολή 1,8 εκ. σε σχέση με τη αντίστοιχη περίοδο του 2022, ήτοι αύξηση 30,7%. Το υπόλοιπο 34% του κύκλου εργασιών παρέμεινε αμετάβλητο και περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο υπηρεσίες σε τρίτους.

Σημειώνεται πως κατά το α’ τρίμηνο του 2023, η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 112,5 εκ. αυξημένη κατά 21,1% σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2022 (92,9 εκ.) και η μέση κεφαλαιοποίηση της ελληνικής αγοράς αυξήθηκε κατά 8,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη μέση κεφαλαιοποίηση του α’ τριμήνου του 2022 (71,9 δισ. έναντι 66,6 δισ.). Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε το α’ τρίμηνο του 2023 αυξημένος κατά 19,9% συγκριτικά με το τέλος της αντίστοιχης περσινής περιόδου.