Πηγή Εικόνας: Photo by Max Andrey from Pexels

Στα επίπεδα περίπου των 130 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και δικαιώματος προαίρεσης αύξησης φυσικού αντικειμένου έως 50%) αναμένεται να ανέλθει η δράση για την ανάπτυξη αυτόνομων έξυπνων τηλεδιαχειριζόμενων δικτύων φωτισμού τεχνολογίας LED στους οδικούς άξονες αρμοδιότητάς των 13 Περιφερειών της χώρας για την βελτίωση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας. Τον σχετικό διαγωνισμό προκήρυξε προ ημερών το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ενώ φορέας χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τη δράση να εντάσσεται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». Οι Περιφέρειες θα έχουν τη δυνατότητα να φωτίσουν 958 χιλιόμετρα οδικού δικτύου, το οποίο μέχρι σήμερα παρουσιάζει παντελή έλλειψη φωτισμού διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στην πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων, μέσω της προμήθειάς και εγκατάστασης 31.938 νεών αυτόνομων έξυπνων τηλεδιαχειριζόμενων ιστών φωτισμού τεχνολογίας Led. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 23η/06/2023.

Το αντικείμενο της δράσης

Όπως αναφέρεται, αντικείμενο της συμφωνίας – πλαίσιο είναι η ανάπτυξη αυτόνομων έξυπνων τηλεδιαχειριζόμενων δικτύων φωτισμού στους οδικούς άξονες αρμοδιότητάς των 13 (δεκατριών) Περιφερειών της χώρας για την βελτίωση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας αλλά και την αισθητική αναβάθμιση αυτών, με έμφαση σε τμήματα του οδικού δικτύου, τα οποία δεν φωτίζονται καθόλου και υπάρχει σε αυτά έλλειψη – απουσία υποδομής (υπογείου δικτύου και ιστών οδικού φωτισμού). Στο πλαίσιο του προτεινόμενου έργου, κάθε Περιφέρεια θα κληθεί να προτείνει τα τμήματα του οδικού δικτύου αρμοδιότητάς της, με όριο ταχύτητας μέχρι 60 χλμ./ώρα, στα οποία παρουσιάζεται έλλειψη ή ανεπάρκεια οδικού φωτισμού και να τα προτεραιοποιήσει ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητάς τους (αριθμός, συχνότητα και σοβαρότητα τροχαίων ατυχημάτων σε αυτά).

Στο πλαίσιο της μελέτης εφαρμογής που θα εκπονηθεί από τον ανάδοχο θα προσδιοριστούν με αντικειμενικά κριτήρια επικινδυνότητας τα τελικά σημεία ανά Περιφέρεια, τα οποία και θα ενταχθούν στα πλαίσια του έργου. Ειδικότερα με την παρούσα σύμβαση οι Περιφέρειες θα έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν 958 χιλιόμετρα φωτιζόμενου οδικού δικτύου σε δίκτυο το οποίο σήμερα δεν φωτίζεται καθόλου, μέσω της προμήθειάς και εγκατάστασης 31.938 νεών αυτόνομων έξυπνων τηλεδιαχειριζόμενων ιστών φωτισμού (υπολογίζεται ότι η μέση απόσταση μεταξύ των ιστών θα είναι 30 μ.).

Μέσω της ανάπτυξης των αυτόνομων έξυπνων τηλεδιαχειριζόμενων δικτύων φωτισμού τεχνολογίας led, η κάθε Περιφέρεια θα διασφαλίσει την άνετη και ασφαλή διέλευση οχημάτων και πεζών στα μέχρι πρότινος σκοτεινά τμήματα του οδικού δικτύου αρμοδιότητάς της. Ειδικότερα, κάθε αυτόνομος, έξυπνος, τηλεδιαχειριζόμενος στύλος φωτισμού θα διαθέτει κατάλληλο φωτοβολταϊκό πάνελ και μπαταρία λιθίου ή νικελίου που θα φορτίζει την ημέρα και θα ρευματοδοτεί το φωτιστικό led τις νυχτερινές ώρες με απόλυτη επάρκεια ισχύος.

Επίσης, το σύστημα αυτονόμου φωτισμού θα διαθέτει και ένα έξυπνο ελεγκτή ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα να ρυθμίζει δυναμικά και σε πραγματικό χρόνο την ένταση του φωτισμού που παρέχεται από το φωτιστικό, ο οποίος θα επικοινωνεί μέσω sim κάρτας με το κεντρικό λογισμικό τηλεδιαχείρισης. Έτσι, τμήματα του οδικού δικτύου των Περιφερειών της χώρας, τα οποία μέχρι σήμερα είναι στο απόλυτο σκοτάδι και αποτελούν σημεία παγίδες για τους οδηγούς και τους πεζούς και λόγω έλλειψης υποδομής παραμένουν αφώτιστα, θα αποκτήσουν με εύκολο και οικονομικό τρόπο επαρκή φωτισμό για την ασφαλή διέλευσή οχημάτων και πεζών.