Πηγή Εικόνας: http://thegreentank.gr

Από σήμερα, το Green Tank θα παρακολουθεί σε μηνιαία βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κάθε μονάδας ηλεκτροπαραγωγής της χώρας στο διασυνδεδεμένο δίκτυο και στα μη διασυνδεδεμένα νησιά με στόχο να ενισχύσει την πορεία της χώρας προς την επίτευξη των κλιματικών της στόχων. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, μεταξύ 1990 και 2020, η παραγωγή ηλεκτρισμού από τις μονάδες καύσης λιγνίτη, ορυκτού αερίου και πετρελαίου στην Ελλάδα ήταν υπεύθυνη για την έκλυση στην ατμόσφαιρα 1378 εκατομμυρίων τόνων ισoδύναμου διοξειδίου του άνθρακα (CO2eq), ή περίπου το 40% των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της χώρας, ξεπερνώντας κατά πολύ τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο (25.4%). 

Λαμβάνοντας μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, η Ελλάδα δεσμεύτηκε για δραστικές μειώσεις του ανθρακικού της αποτυπώματος τόσο με τον πρώτο Εθνικό Κλιματικό Νόμο όσο και με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) το οποίο προβλέπει ότι το 2030 οι εκπομπές του τομέα ηλεκτροπαραγωγής θα περιορίζονται στους 7 εκατομμύρια τόνους από περίπου 20 εκατομμύρια τόνους που ήταν το 2020.   

Η νέα μηνιαία ανάλυση του Green Tank με τίτλο «Το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής» αξιοποιεί τα τελευταία διαθέσιμα δεδομένα εκπομπών του ΣΕΔΕ και ηλεκτροπαραγωγής του ΑΔΜΗΕ και του ΔΕΔΔΗΕ για να εκτιμήσει τις εκπομπές CO2 ανά καύσιμο (λιγνίτη, ορυκτό αέριο και πετρέλαιο) και ανά θερμικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής. Επιπλέον κάθε μήνα γίνεται εκτίμηση του εναπομείναντος προϋπολογισμού άνθρακα των θερμικών μονάδων της ΔΕΗ προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι μείωσης των εκπομπών, οι οποίοι τέθηκαν στο πλαίσιο των ομολογιακών δανείων με ρήτρα βιωσιμότητας που σύναψε η επιχείρηση το 2021. 

Η ανάλυση δείχνει ότι οι εκπομπές της ηλεκτροπαραγωγής παρουσίασαν μεγάλη μείωση από το 2013 και μετά ως αποτέλεσμα της οικονομικής επιβάρυνσης  -ειδικά των λιγνιτικών σταθμών- από τη λειτουργία του ΣΕΔΕ, αλλά και την αυξημένη χρήση των σημαντικά φθηνότερων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, εμφανίζονται στάσιμες τα τελευταία τρία χρόνια κυρίως λόγω της αυξημένης συμμετοχής μονάδων ορυκτού αερίου στο μίγμα ηλεκτροπαραγωγής, οι αθροιστικές εκπομπές από τις οποίες είναι πλέον συγκρίσιμες με αυτές των λιγνιτικών μονάδων. Επιπλέον, η ΔΕΗ, ήδη από το πρώτο δίμηνο του 2023, βρίσκεται εκτός τροχιάς επίτευξης του στόχου για το έτος με βάση τα ομολογιακά της δάνεια.    

 «Τόσο η επίτευξη μιας κλιματικά ουδέτερης εθνικής οικονομίας ως το 2050 όσο και η προστασία των πολιτών και των επιχειρήσεων από τη μεταβλητότητα των ενεργειακών τιμών προϋποθέτουν ένα μίγμα ηλεκτροπαραγωγής μηδενικών εκπομπών ως το 2035. Με τη νέα μηνιαία ανάλυσή μας επιθυμούμε να συμβάλλουμε σε αυτόν τον στόχο μέσω της παρακολούθησης των εκπομπών όλων των θερμικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής της χώρας», δήλωσε ο Νίκος Μάντζαρης, αναλυτής πολιτικής για την ενέργεια και το κλίμα και συνιδρυτής του Green Tank.    

Μπορείτε να δείτε την εξέλιξη των εκπομπών ανά τεχνολογία ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα και την τάση στις συνολικές εκπομπές του τομέα από τον Ιανουάριο του 2013 ως σήμερα εδώ. 

Μπορείτε να διαβάσετε την πλήρη ανάλυση σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα δεδομένα (Φεβρουάριος 2023) εδώ. 

Μπορεί να παρακολουθείτε τις αναλύσεις του νέου παρατηρητηρίου κάθε μήνα εδώ.