Διαγωνισμό για την κατασκευή του δικτύου ακαθάρτων και αγωγών μεταφοράς στις Δημοτικές Ενότητες Σπάτων και Αρτέμιδας του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδας προκήρυξε χθες η ΕΥΔΑΠ.

Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 91 εκατ. (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με αντικείμενο ειδικότερα την κατασκευή αποχέτευσης ακαθάρτων (εσωτερικών δικτύων, συλλεκτριών αγωγών, αντλιοστασίων προσαγωγής ή ανύψωσης μετά των καταθλιπτικών αγωγών) σε περιοχές του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδας.

Επιπλέον, στο έργο περιλαμβάνεται και η κατασκευή των εξωτερικών διακλαδώσεων – συνδέσεων των ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων.

Το συνολικό μήκος των αγωγών που θα κατασκευαστούν ανέρχεται σε περίπου 192,5 χλμ. και τα φρεάτια επίσκεψης σε 4.496 τεμάχια. Η κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων αφορά 10.000 συνδέσεις – ακίνητα.

Βάσει της προκήρυξης η συνολική προθεσμία εκτέλεσης των έργων ορίστηκε σε 40 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν τις προσφορές τους έως τις 24/04/2023.

 

[ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ]