Ιδιαίτερα υψηλή είναι η συμμετοχή της ελληνικής ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας στη θεματική «Ψηφιακές Τεχνολογίες, Βιομηχανία και Διάστημα» (Cluster 4: Digital, Industry and Space) του «Ορίζοντα Ευρώπη», του προγράμματος της ΕΕ για την έρευνα και καινοτομία. Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα στοιχεία, για τη διετία 2021-2022, που δημοσιοποίησε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), η Ελλάδα σημειώνει υψηλά ποσοστά σε αυτή τη θεματική, καθώς οι εγκεκριμένες προτάσεις, με έστω και μία ελληνική συμμετοχή, φτάνουν τις 172 σε σύνολο 444 προτάσεων. Δηλαδή σχεδόν στο 40% των εγκεκριμένων προτάσεων, που θα υλοποιηθούν ως έργα, υπάρχει ελληνική συμμετοχή.

   Στην εν λόγω θεματική η χώρα μας κατατάσσεται στην έκτη θέση, μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν στον Ορίζοντα Ευρώπη, όσον αφορά τη χρηματοδότηση της ΕΕ, με ελάχιστη διαφορά από την Ολλανδία. Στη θεματική «Ψηφιακές Τεχνολογίες, Βιομηχανία και Διάστημα» καταγράφεται με διαφορά -σε σχέση με τις υπόλοιπες θεματικές- η μεγαλύτερη απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων (179,8 εκατ. ευρώ) για τους ελληνικούς φορείς, όπως επίσης οι περισσότερες υποβολές προτάσεων και οι περισσότερες επιτυχημένες (εγκεκριμένες) προτάσεις. Δεύτερη έρχεται η θεματική «Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα» (89,5 εκατ. ευρώ) και τρίτη η θεματική «Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον» (75,5 εκατ. ευρώ).

   Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τα ανωτέρω προκύπτουν από τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της βάσης δεδομένων eCorda της ΕΕ (Φεβρουάριος 2023) που αφορούν τις προκηρύξεις των πρώτων δύο ετών 2021-2022 του Ορίζοντα Ευρώπη, μετά από επεξεργασία που πραγματοποίησε το ΕΚΤ που λειτουργεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη.

   Αναλυτικότερα, τα στοιχεία για την ελληνική συμμετοχή στο Cluster 4 έχουν ως εξής:

    – 2.190 προτάσεις υποβλήθηκαν συνολικά (ΕΕ)

    – 928 προτάσεις υποβλήθηκαν με ελληνική συμμετοχή

    – 2.081 συμμετοχές ελληνικών φορέων σε υποβληθείσες προτάσεις (σε σύνολο 28.276 συμμετοχών (ΕΕ)

    – 444 εγκεκριμένες προτάσεις (έργα με υπογεγραμμένα συμβόλαια) συνολικά (ΕΕ)

    – 172 εγκεκριμένες προτάσεις (έργα με υπογεγραμμένα συμβόλαια) με έστω και μία ελληνική συμμετοχή (18,5% επί των υποβληθέντων προτάσεων)

    – 393 συνολικές συμμετοχές ελληνικών φορέων σε εγκεκριμένες προτάσεις (έργα)

    – 53 εγκεκριμένα έργα με συντονιστή ελληνικό φορέα

    – 2,28 ο μέσος αριθμός ελληνικών συμμετοχών ανά επιτυχημένη πρόταση

    – 179,77 εκατ. ευρώ η απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων από ελληνικούς φορείς στα εγκεκριμένα έργα

    – 2,54 δισ. ευρώ η συνολική απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων από όλους τους συμμετέχοντες στα εγκεκριμένα έργα (ΕΕ)

    – 130 ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) συμμετέχουν στα εγκεκριμένα έργα

    – 46,28 εκατ. ευρώ η απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων από τις ελληνικές ΜμΕ που συμμετέχουν στα εγκεκριμένα έργα.