Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Υποχώρηση των βασικών μεγεθών της στα οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου του 2022 παρουσίασε η Πλαστικά Θράκης, σε σύγκριση με την περασμένη χρονιά.

Επισημαίνει όμως ότι συνεχίζει με σημαντικά αυξημένη κερδοφορία σχεδόν 90% σε σχέση με το 2019 πριν από την πανδημία, όπου υπάρχει άμεση συγκρισιμότητα. Ειδικότερα, στα βασικά της μεγέθη η Πλαστικά Θράκης ανακοίνωσε για το εννεάμηνο: πωλήσεις ύψους €316,1 εκατ., EBITDA ύψους €42,6 εκατ., κέρδη προ φόρων (EBT) €32,2 εκατ. (εκ των οποίων €22,3 εκατ. αφορούν το παραδοσιακό χαρτοφυλάκιο προϊόντων) και καθαρό δανεισμό ύψους €25,6 εκατ.

Παράλληλα, σε επίπεδο ομίλου, παρουσίασε κύκλο εργασιών από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους €316,1 εκατ., μειωμένος κατά 7,5% σε σχέση με τις πωλήσεις του εννεαμήνου του προηγούμενου έτους, οι οποίες ανήλθαν σε €341,6 εκατ., ενώ τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε €32,2 εκατ. σε σχέση με €81 εκατ. το εννεάμηνο του 2021, λόγω της σημαντικής μείωσης των πωλήσεων προϊόντων προστασίας από την Covid-19.