Τρεις πιστοποιήσεις ποιότητας, ασφάλειας και αειφορίας έλαβε η Polygreen για τα γραφεία της στον Ασπρόπυρο και για τη μονάδα ανακύκλωσης.


Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ανακοίνωση, έλαβε τις πιστοποιήσεις ISO 9001:2015 – Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας , ISO 14001:2015 – Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και ISO 45001:2018 – Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.

«Η τριπλή αυτή πιστοποίηση έρχεται ως εγγύηση των υψηλών προδιαγραφών που τηρεί σε όλο το εύρος της εταιρικής της λειτουργίας, των διαδικασιών της αλλά και των υπηρεσιών που παρέχει» όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Και οι τρεις πιστοποιήσεις έχουν ως πεδίο εφαρμογής τη:

• Διαχείριση (συλλογή, μεταφορά, δεματοποίηση) μη επικίνδυνων αποβλήτων.

• Διαχείριση (συλλογή, μεταφορά) επικίνδυνων αποβλήτων.

• Διαχείριση (συλλογή, μεταφορά) επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων (Ε.Α.Υ.Μ).

• Εμπορία ανακυκλώσιμων μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων.

Αναφερόμενος στις πιστοποιήσεις, ο γενικός διευθυντής της Polygreen Λαυρέντης Αλβέρτης δήλωσε: «Στο πλαίσιο της δέσμευσης της εταιρείας για εφαρμογή μιας υπεύθυνης επιχειρηματικής δραστηριότητας προσανατολισμένης στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον, η Polygreen πιστοποιήθηκε με διεθνή πρότυπα σε σημαντικούς τομείς. Οι συγκεκριμένες πιστοποιήσεις ISO δυναμώνουν ακόμα περισσότερο το προϊόν που προσφέρουμε στους πελάτες μας και εναρμονίζονται με το DNA της επιχειρηματικότητας μας, ανταποκρινόμενοι στη δέσμευσή μας για τη δημιουργία ενός καλύτερου και πιο βιώσιμου εργασιακού κόσμου».

 

Σχετικά με τις πιστοποιήσεις

Το ISO 14001:2015 είναι ένα διεθνές πρότυπο το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης. Η πιστοποίηση καταδεικνύει ότι μια εταιρεία εφαρμόζει επιτυχώς ένα αποτελεσματικό σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, για να μειώσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών της.

Το ISO 9001:2015 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τη διαχείριση της ποιότητας. Η πιστοποίηση με βάση το ISO 9001 ενισχύει τους δεσμούς αξιοπιστίας ενός οργανισμού με τους πελάτες του σε ότι αφορά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σε συμφωνημένες προδιαγραφές.

Το ISO 45001:2018 είναι το πρώτο παγκόσμιο διεθνές πρότυπο για την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια. Επικεντρώνεται στην προστασία του ανθρώπινου δυναμικού, στην αντιμετώπιση των κινδύνων και στην μείωση της επικινδυνότητας στον τόπο εργασίας.