Αναρτήθηκαν σήμερα στη Διαύγεια οι αποφάσεις του υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Παναγιωτόπουλου, για τη μεταφορά 45 συνεχιζομένων έργων υποδομών, κατασκευών, αναβάθμισης κτιριακών εγκαταστάσεων, υποστήριξης του εθνικού σκέλους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021 στα Προγράμματα Ανάπτυξης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2021-2025.

Η δημόσια δαπάνη των έργων που δύναται να χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 27.536.791,52 ευρώ.

Η δημόσια δαπάνη των έργων που προτείνονται για εγγραφή στο ΕΠΑ ανέρχεται σε 15.211.456,54 ευρώ.