Η Fourlis Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και η Autohellas ΑΤEΕ ανακοίνωσαν σήμερα από κοινού την υπογραφή συμφωνητικού για την πώληση μετοχών της Trade Estates ΑΕΕΑΠ στην Autohellas ATEE. Ταυτόχρονα, η Autohellas αποκτά το δικαίωμα να συμμετάσχει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Trade Estates, με εισφορά σε είδος.

Βάσει της συμφωνίας η Trade Logistics ABEE, θυγατρική εταιρεία του Ομίλου Fourlis, θα πωλήσει στην Autohellas 7.035.000 μετοχές της Trade Estates έναντι 15.000.226,65 ευρώ. Ταυτόχρονα η Autohellas αποκτά το δικαίωμα να συμμετάσχει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Trade Estates, με εισφορά σε είδος ακινήτου της έως τις 31.12.2022. Σε περίπτωση εξασκήσεως του δικαιώματος από την Autohellas, η Trade Estates θα προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της με έκδοση νέων μετοχών, έτσι ώστε το συνολικό ποσό της αύξησης (ονομαστικό και υπέρ το άρτιο) να είναι περίπου 8.000.000 ευρώ. Η αύξηση αυτή θα καλυφθεί αποκλειστικά από την Autohellas, κατόπιν λήψης της απαιτούμενης από το νόμο έγκρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, μέσω εισφοράς σε είδος ακινήτου, και συγκεκριμένα οικοπέδου 45.408,04 τ.μ. εντός επιχειρηματικού πάρκου στην περιοχή Βαμβακιάς του Δήμου Ελευσίνας μετά του επ’ αυτού συγκροτήματος επαγγελματικών κτηρίων και εμπορικών αποθηκών επί του οποίου η Trade Estates θα αναπτύξει σύγχρονο κέντρο Logistics.

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών η Autohellas θα κατέχει περίπου το 12,0% tου μετοχικού κεφαλαίου της Trade Estates, ενώ το υπόλοιπο θα ανήκει στο Όμιλο Fourlis μέσω των θυγατρικών του.

Επιπρόσθετα, η Autohellas, βάσει της συμφωνίας, θα έχει δικαίωμα προτίμησης να αναπτύξει στις εγκαταστάσεις της Trade Estates, σε από κοινού συνεργασία, προγράμματα «mobility» (π.χ. Rent-a-Car, car-sharing, van-sharing, car-charging)

Η συμφωνία αποτελεί στρατηγικής σημασίας επιλογή εκ μέρους και των δύο μερών.

Ο εκτελεστικός πρόεδρος της Fourlis AE Συμμετοχών, Βασίλειος Φουρλής δήλωσε: «Η συμμετοχή της Autohellas είναι στρατηγικής σημασίας για την Trade Estates ΑΕΕΑΠ, ιδιαίτερα εν όψει της επικείμενης δημόσιας προσφοράς της τελευταίας και της εισαγωγής της στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Επιπλέον, μέσω της τεχνογνωσίας της Autohellas σε διαφόρους τομείς, θα δημιουργηθεί προστιθέμενη αξία στα εμπορικά πάρκα που η Trade Estates ΑΕΕΑΠ κατέχει ή θα κατέχει στο χαρτοφυλάκιό της. Τέλος, το ακίνητο που δυνητικά θα εισφέρει η Autohellas, θα ενισχύσει περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Trade Estates ΑΕΕΑΠ, που σήμερα πλησιάζει τα 300 εκατ. ευρώ».

Ο διευθύνων σύμβουλος της Autohellas, Ευτύχιος Βασιλάκης ανέφερε: «Επενδύουμε σε μια εταιρεία με εξαιρετική ιστορία, εξειδίκευση και δυναμική στην ανάπτυξη ακινήτων. Παράλληλα όμως μπορούμε να αναπτύξουμε σημαντικές συνέργειες σε δραστηριότητες που με τη σταδιακή μετάβαση σε νέες τεχνολογίες και ιδιαίτερα στην ηλεκτροκίνηση, θα μπορούν να δώσουν καινοτόμες λύσεις και υπηρεσίες στους κοινούς πελάτες, αλλά και επιπλέον κατευθύνσεις ανάπτυξης στις δυο εταιρείες».