Επενδυτικό πλάνο έως 292 εκατ. ευρώ δρομολογεί μέχρι το 2027 με στόχευση στα εμπορικά πάρκα και στα κέντρα Logistics η Trade Estates ΑΕΕΑΠ, η οποία βρίσκεται στην τελική ευθεία για την έναρξη της δημόσιας προσφοράς και τη διαδικασία εισαγωγής των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Σε συνέχεια της έγκρισης του σχετικού ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 24 Οκτωβρίου 2023, η δημόσια προσφορά έως 28.169.015 νέων μετοχών που θα εκδοθούν λόγω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας θα πραγματοποιηθεί από την Τετάρτη, 1 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 10.00 π.μ. ως την Παρασκευή, 3 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 16.00.

Το σύνολο των καθαρών εσόδων από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα διατεθεί για την αποπληρωμή μέρους του τιμήματος προς την REDS AE, όπως αυτό τελικώς προσδιορισθεί κατά τους ειδικότερους όρους της σχετικής σύμβασης πώλησης και αγοράς μετοχών, για την απόκτηση του 100% των μετοχών της ΓΥΑΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ιδιοκτήτριας και διαχειρίστριας του SMART PARK στα Σπάτα Αττικής. Αναλυτικές πληροφορίες σε σχέση με τη χρήση των καθαρών εσόδων από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου παρατίθενται στο από 24.10.2023 εγκριθέν ενημερωτικό δελτίο από το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Trade Estates ΑΕΕΑΠ, Βασίλης Φουρλής, ανέφερε: «Από την αρχή της λειτουργίας μας, με την εμπειρία και τον διορατικό σχεδιασμό μας, αυξήσαμε σημαντικά το χαρτοφυλάκιό μας και ενισχύσαμε τη θέση μας ως μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες επενδύσεων εμπορικών ακινήτων στην Ελλάδα, αποδεικνύοντας τη δέσμευσή μας για συνεχή ανάπτυξη και δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας. Η επικείμενη είσοδός μας στο Χρηματιστήριο Αθηνών εξασφαλίζει τις προοπτικές της Trade Estates ΑΕΕΑΠ για σημαντική περαιτέρω ανάπτυξη και ισχυροποιεί την ανθεκτικότητα της εταιρείας. Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να προσφέρουμε αξία και καινοτομία στον χώρο των επενδύσεων ακίνητης περιουσίας».

O διευθύνων σύμβουλος της Trade Estates ΑΕΕΑΠ, Δημήτρης Παπούλης, σημείωσε: «Η στρατηγική στόχευση και η μοναδική στην Ελλάδα εξειδίκευση της Trade Estates ΑΕΕΑΠ στα Εμπορικά Πάρκα και τα Κέντρα Logistics για την εξυπηρέτηση του omnichannel retail, εξασφάλισε την επιτυχημένη πορεία της εταιρείας μας και οδήγησε σε σημαντικές επιδόσεις και ανθεκτικότητα του χαρτοφυλακίου μας. Η επικείμενη είσοδός μας στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα δώσει περαιτέρω ώθηση στην υλοποίηση του επενδυτικού μας πλάνου καθώς θα συνεχίσουμε να εμπλουτίζουμε το χαρτοφυλάκιό μας, με αναπτύξεις αξίας έως 292 εκατ. ευρώ ως το 2027».

Στο χαρτοφυλάκιο της Trade Estates ανήκουν σήμερα 9 εμπορικά πάρκα, 1 υπό ανάπτυξη ακίνητο στην Πάτρα και 3 κέντρα Logistics. Επιπρόσθετα, η Trade Estates AEEAΠ ανακοίνωσε πρόσφατα (10/10/23) τη συμφωνία με τη REDS A.E. για την αγορά του 100% των μετοχών της «ΓΥΑΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», ιδιοκτήτριας και διαχειρίστριας του SMART PARK στα Σπάτα Αττικής, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2023.

Με ημερομηνία 30.06.2023, η μεικτή εύλογη αξία (Gross Asset Value) των ακινήτων του χαρτοφυλακίου της Trade Estates ΑΕΕΑΠ ανέρχεται σε 330 εκατ. ευρώ, ενώ η καθαρή αξία του ενεργητικού της (Νet Αsset Value) διαμορφώνεται στα 225 εκατ. ευρώ.

Το επενδυτικό πλάνο της Trade Estates ΑΕΕΑΠ για την επόμενη 4ετία, ύψους έως 292 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει την απόκτηση και δημιουργία νέων εμπορικών πάρκων στην Ελλάδα, με ναυαρχίδα το εμπορικό πάρκο στο «The Ellinikon» καθώς και τη δημιουργία νέων, σύγχρονων κέντρων Logistics. Σύμφωνα με το αναπτυξιακό πλάνο της εταιρείας, το 2027 αναμένεται να διαθέτει συνολικά 18 εμπορικά ακίνητα.

Η Trade Estates ΑΕΕΑΠ ιδρύθηκε το 2018, έλαβε άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στα τέλη Φεβρουαρίου 2019, ενώ τον Ιούλιο του 2021, οπότε και ολοκληρώθηκε η σύστασή της, ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στον κλάδο των επενδύσεων ακίνητης περιουσίας σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρο. Με μετόχους τον Όμιλο Fourlis, την Autohellas και τη Latsco Hellenic Holdings, η Trade Estates AEEAΠ είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα και εξειδικεύεται στην ανάπτυξη εμπορικών πάρκων και Logistics Centers μεγάλου μεγέθους για την εξυπηρέτηση του Omni-Channel λιανεμπορίου.