Τα έργα του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE που υλοποιούνται σήμερα στα ερευνητικά Ινστιτούτα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, καθώς και τα 28 που έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν, παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση που έγινε στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων του Οργανισμού, με αφορμή τη συμπλήρωση τριάντα ετών από την λειτουργίας του προγράμματος.

«Πρόκειται για πολύ εμβληματικά και σημαντικά προγράμματα για τη χώρα και για τις Περιφέρειες» τόνισε κατά τον χαιρετισμό της η γγ του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χριστιάνα Καλογήρου υπογραμμίζοντας ότι τα εν λόγω προγράμματα «είναι από τα σημαντικότερα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουμε» και «αποτελούν σημαντικές δράσεις για το ΥΠΑΑΤ».

Για σημαντικά έργα έκανε λόγο ο γγ Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωνσταντίνος Αραβώσης σημειώνοντας ότι στη γγ Δασών «τρέχουν» αυτή την περίοδο τρία προγράμματα LIFE.

Επισήμανε πως είναι σημαντική η καινοτομία και προσέθεσε ότι μέσω των προγραμμάτων μπορούν να υπάρξουν εφαρμόσιμα αποτελέσματα, στην καθημερινότητα.

Από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Παναγιώτης Χατζηνικολάου έκανε λόγο για «εντυπωσιακό μέχρι τώρα απολογισμό», επισημαίνοντας ότι «ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ βρίσκεται στον πυρήνα δραστηριότητας του LIFE».

Για «λαμπρή πορεία του προγράμματος» καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησής του έκανε λόγο ο διευθυντής του Πράσινου Ταμείου, Γιώργος Πρωτόπαπας κάνοντας παράλληλα μια αποτίμηση της συνεισφοράς του LIFE στα περιβαλλοντικά προβλήματα της Ελλάδας.

Το πρόγραμμα LIFE

Σήμερα στη χώρα μας ενεργά είναι εννέα περιβαλλοντικά προγράμματα LIFE. Το εν λόγω πρόγραμμα αποτελεί το σημαντικότερο χρηματοδοτικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα. Στο πλαίσιο αυτό, ετησίως χρηματοδοτούνται μια πλειάδα έργων σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία εντάσσονται σε ποικίλα υποπρογράμματα που αφορούν το περιβάλλον-φύση, την κλιματική αλλαγή, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας κ.λπ.

Για την ερχόμενη προγραμματική περίοδο 2021-2027 ο προϋπολογισμός θα φτάσει τα 5,432 δισ. ευρώ και θα διατεθούν για το πεδίο «Περιβάλλον», εκ των οποίων 2,143 δισ. ευρώ για το υπο-πρόγραμμα Φύση και Βιοποικιλότητα και 1,345 δισ. ευρώ για το υπο-πρόγραμμα Κυκλική Οικονομία και Ποιότητα Ζωής. Επιπλέον, 1,944 δισ. ευρώ θα διατεθούν για το πεδίο «Δράση για το Κλίμα», εκ των οποίων 947 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για το υπο-πρόγραμμα Μετριασμός και Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και 997 εκατ. ευρώ για το υπο-πρόγραμμα Μετάβαση σε Καθαρές Μορφές Ενέργειας.

Ο γενικός σκοπός του Προγράμματος LIFE είναι να συμβάλει στη στροφή προς μια οικονομία βιώσιμη, κυκλική, ενεργειακά αποδοτική, βασισμένη στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κλιματικά ουδέτερη και ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή, προκειμένου να προστατεύσει, να αποκαταστήσει και να βελτιώσει την ποιότητα του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων του αέρα, των υδάτων και του εδάφους, όπως και να ανακόψει και να αντιστρέψει την απώλεια βιοποικιλότητας και να αντιμετωπίσει την υποβάθμιση των οικοσυστημάτων, μεταξύ άλλων με την υποστήριξη της εφαρμογής και της διαχείρισης του δικτύου Natura 2000, συνεισφέροντας με αυτόν τον τρόπο στη βιώσιμη ανάπτυξη.