Το έργο της αισθητικής αναβάθμισης επτά γεφυρών του κεντρικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής, ξεκίνησαν τα συνεργεία της τεχνικής υπηρεσίας της, με τοποθέτηση Η/Μ εγκαταστάσεων απαραίτητων για τον ενισχυμένο φωτιστικό εξοπλισμό και όριο περάτωσης τους 12 μήνες.

Η αισθητική αναβάθμιση θα επιτευχθεί μέσω της εγκατάστασης φωτιστικών σωμάτων LED, μονοχρωματικών και RGB, καθώς και του αναγκαίου εξοπλισμού/συσκευών διαχείρισης για την ομαλή λειτουργία του συστήματος, ενώ θα έχει και τη δυνατότητα υποστήριξης διαφορετικών προγραμμάτων για εναλλαγή του φωτισμού ανάλογα με την εποχή (π.χ. Χριστούγεννα, εθνικές εορτές κλπ). Η σχετική σύμβαση περιλαμβάνει και την εγκατάσταση εξοπλισμού τήλε- προγραμματισμού των φωτιστικών με 5ετή συντήρησή του.

Το έργο σε πρώτη φάση αφορά τις γέφυρες:

• Πέτρου Ράλλη, Ιεράς Οδού, Λ. Αθηνών (Καβάλας)

• Λένορμαν/ Εθνάρχου Μακαρίου

• Δυρραχίου/Κωνσταντινουπόλεως

• Κωνσταντινουπόλεως

• Σχιστού- Σκαραμαγκά

Στόχοι της παρέμβασης πέρα από την ανάδειξη κατασκευών μεγάλης κλίμακας και αισθητική αναβάθμιση των γεφυρών, είναι ο περιορισμός των οδικών ατυχημάτων λόγω έλλειψης επαρκούς φωτισμού, ο καλύτερος προσανατολισμός των οδηγών τις νυχτερινές ώρες και γενικότερα η ενίσχυση της ασφάλειας των χρηστών του δικτύου.

Ο περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης αναφερόμενος στο συνολικό έργο αναβάθμισης του οδικού δικτύου που εκτελεί η Περιφέρεια σημειώνει: «Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία που συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη προστασία των οδηγών αλλά και εξωραΐζουν τις υποδομές μας. Οι γέφυρες της Αττικής μας “ομορφαίνουν”, η Αττική αλλάζει πρόσωπο».