Πήλιο, Μακρινίτσα - Piqsels
Πηγή Εικόνας: Piqsels

Ξεκινά η διαδικασία για την εκπόνηση αυτοτελών πολεοδομικών μελετών που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων «Κωνσταντίνος Δοξιάδης» του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας – με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης – για οριοθέτηση οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων και για την καταγραφή / αναγνώριση οδών.


Αυτό προκύπτει από ενημέρωση του ΥΠΕΝ καθώς με δύο διαδοχικές αποφάσεις (ΦΕΚ B 2504/20.05.2022) ανατίθεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας η εκπόνηση των εξειδικευμένων αυτοτελών μελετών και τίθενται σχετικές προϋποθέσεις.

Σχετικά με τις Οριοθετήσεις Οικισμών, αυτές οι μελέτες αυτές θα εκπονηθούν ανεξάρτητα από μελέτες των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων, σε περιπτώσεις που συντρέχουν ειδικοί λόγοι ή επιβάλλεται η αποκατάσταση της αρχής της νομιμότητας που πηγάζει από την αρχή του κράτους δικαίου ή διαπιστώνονται προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν με ταχείες διαδικασίες, όπως η νομική θωράκιση του ερείσματος των εκδιδομένων εκτελεστών διοικητικών πράξεων (ιδίως του κύρους των οικοδομικών αδειών) στις περιπτώσεις οικισμών μη οριοθετημένων, ή οικισμών τα όρια των οποίων έχουν ακυρωθεί, στους οποίους παρατηρούνται έντονες οικιστικές πιέσεις.

Το economix.gr υπενθυμίζει ότι στη χώρα υφίστανται, διαχρονικά, ορισμένα σημαντικά προβλήματα με τους παλαιούς οικισμούς, που οδηγούν στην έλλειψη νομιμότητας κτιρίων και κατασκευών στην ελληνική περιφέρεια. Πρώτον, υπάρχουν πραγματικά δεκάδες παλαιοί οικισμοί, μικρά χωριά και μεγαλύτερα, κυρίως ορεινά, που δεν έχουν οριοθετημένη έκταση (όρια οικισμού) και δεν μπορεί στα όρια του οικισμού να εκδοθεί νομίμως άδεια δόμησης. Επίσης διαδοχικές αποφάσεις του Συμβουλίουυ της Επικρατείας έχουν ακυρώσει παλαιότερες αποφάσεις νομαρχών που οριοθέτησαν με λάθος νομικά τρόπο τα όρια των οικισμών τέτοιων χωριών και κωμοπόλεων, όπως για παράδειγμα με ακτίνα από την κεντρική πλατεία ή την εκκλησία κλπ, χωρίς συγκεκριμένα όρια και χάρτη. Γνωστότερο παράδειγμα είναι οι οικισμοί του Πηλίου που μετά τις δικαστικές αποφάσεις σχεδόν κανείς οικισμός δεν έχει όρια και δεν μπορεί να εκδοθεί νέα άδεια οικοδομής.

Με βάση τη νομολογία και τις αποφάσεις του ΣτΕ έχει δημιουργηθεί και μια ακόμη εκκρεμότητα που τώρα το ΥΠΕΝ πρέπει να λύσει. Αφορά το οδικό δίκτυο στις εκτός σχεδίου περιοχές, όπου με βάση το ΣτΕ για να μπορούν τα αγροτεμάχια να έχουν ψπρόσωπο σε δρόμο (άρα να είναι οικοδομήσιμα) θα πρέπει οι δρόμοι να έχουν αναγνωριστεί με ΠΔ ως επίσημο οδικό δίκτυο του δήμου.

Χαρακτηρισμός δημοτικών οδών

Για αυτό τον λόγο το ΥΠΕΝ προχωρά στις μελέτες που θα οδηγήσουν σε έκδοση ΠΔ για το δημοτικό οδικό δίκτυο στην ελληνική περιφέρεια. Αφορά μελέτες καταγραφής του οδικού δικτύου, που θα οδηγήσουν σε απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία θα χαρακτηρίζει το κοινόχρηστο οδικό δίκτυο της παρ. 1α του άρθρου 1 του π.δ. 24-31.5.1985 (Δ’ 270) που διέπει την εκτός σχεδίου δόμηση (σύμφωνα με τη σχετική εξουσιοδοτική διάταξη της παρ.15 του άρθ.20 του ν.3937/2011).

Όπως εξηγεί στο ΑΠΕ- ΜΠΕ ο υφυπουργός Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, Νίκος Ταγαράς: «Ο χαρακτηρισμός μιας οδού ως κοινόχρηστης αποτελεί καταρχήν απαραίτητη πολεοδομική προϋπόθεση για τη οικοδομησιμότητα των γηπέδων στην εκτός σχεδίου περιοχή.

Είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα που χρήζει ρύθμισης. Μέσω αυτής της καταγραφής του οδικού δικτύου, για τις Δημοτικές Ενότητες στις οποίες θα πραγματοποιηθούν οι μελέτες αυτές, θα ολοκληρωθεί ο χαρακτηρισμός, η ιεράρχηση, η κύρωση του κοινόχρηστου δημοτικού οδικού δικτύου και η ένταξή του στο συνολικό πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό της χώρας».

Σημειώνεται ότι σκοπός των μελετών καταγραφής του οδικού δικτύου ανά ΔΕ είναι η κατηγοριοποίηση των οδών, με βάση τον χαρακτήρα τους, τα επιμέρους γεωμετρικά χαρακτηριστικά τους και τον ρόλο που επιτελούν στο συνολικό οδικό δίκτυο της ΔΕ ώστε να αποτελέσουν τη βάση δεδομένων για την περαιτέρω ιεράρχησή τους και τον καθορισμό του κοινόχρηστου οδικού δικτύου με βάση τις ειδικότερες προϋποθέσεις και τα κριτήρια του προεδρικού διατάγματος της περιπτώσεως γ’ της παραγράφου 15 του άρθρου 20 του ν.3937/2011.