Ενετικό Λιμάνι, Ρέθυμνο, Κρήτη
Ενετικό Λιμάνι, Ρέθυμνο, Κρήτη
Πηγή Εικόνας: Ralf Kronenberger - pixabay.com

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Interreg Europe «PLASTECO» που έχει ως κύριο στόχο την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της ορθολογικής χρήσης και διαχείρισης των πλαστικών και την ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των εταίρων του έργου, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη μελέτης στη Ρίγα της Λετονίας.

Η επίσκεψη διοργανώθηκε από τον εταίρο του έργου, Σύνδεσμος «Ακτές Βαλτικής» και ήταν σχετική με τις καλές πρακτικές και μεθόδους καθαρισμού παράκτιων περιοχών από τη ρύπανση πλαστικών, συμπεριλαμβανομένων των πρωτοβουλιών πρόληψης, καθώς και με την 6η συνεδρίαση της συντονιστικής ομάδας του έργου. Ο Δήμος Ρεθύμνης εκπροσωπήθηκε από αρμόδια στελέχη του τα οποία συμμετείχαν σε διαδικασία δειγματοληψίας μικροπλαστικών από παραλία της Βαλτικής, καθώς και στην ανάλυση των δειγμάτων αυτών στα εργαστήρια του Ινστιτούτου Υδάτινης Οικολογίας.

Επίσης, επισκέφτηκαν τις εγκαταστάσεις της νεοφυούς εταιρείας Polylabs η οποία ασχολείται με την παραγωγή πολυολών βιολογικής προέλευσης που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή «οικολογικής» πολυουρεθάνης, ενώ ενημερώθηκαν και για την καμπάνια «My Sea» από την εταιρεία Mana Jura που διοργανώνει δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σε σχέση με την παρακολούθηση των αποβλήτων που καταλήγουν στη θάλασσα.

Η συμμετοχή του Δήμου Ρεθύμνης, ο οποίος αποτελεί τον επικεφαλής εταίρο του έργου Interreg Europe «PLASTECO», σε αυτή την επίσκεψη μελέτης καθώς και στη συντονιστική συνάντηση των εταίρων αξιολογήθηκε από τους συμμετέχοντες εκπροσώπους του, ως εξαιρετικά επωφελής αφού δόθηκε η ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων και συνεργασίας μεταξύ των εταίρων του έργου.