Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Ελλάδα φαίνεται ότι «βάζει τα γυαλιά» στην Ευρώπη στην ανακύκλωση των λιπαντικών και των λαδιών μηχανής τα οποία να σημειωθεί είναι τοξικά – καρκινογόνα και στην περίπτωση που πέσουν ανεξέλεγκτα στο έδαφος είναι ικανά να μολύνουν ακόμη και τον υδροφόρο ορίζοντα.

Ο μηχανισμός συγκέντρωσης των αποβλήτων, λένε οι εμπλεκόμενοι στην αγορά των μηχανοκίνητων οχημάτων, δουλεύει ρολόι χάρη στο Εθνικό Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Α.Λ.Ε. της ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε.

Να σημειωθεί οι εταιρείες που εισάγουν ή παράγουν λιπαντικά και τα διαθέτουν στην εγχώρια αγορά πληρώνουν στο Φορέα Ανακύκλωσης 20 ευρώ ανά τόνο όταν στην Ευρώπη το κόστος διαμορφώνεται στα 60 ευρώ.

Η επιτυχία της ανακύκλωσης αποτυπώνεται στην αποτελεσματικότητά της που φτάνει στο 71%, στο υψηλότερο επίπεδο της Ευρώπης όταν ο μέσος όρος είναι στο 61% και η Ελλάδα είναι πάνω από το στόχο κατά 20% .

Η αποτελεσματικότητα του ρεύματος ανακύκλωσης των λιπαντικών οφείλεται κυρίως στον Όμιλο Βαρδινογιάννη που προχώρησε επενδύσεις σε όλη την αλυσίδα και σήμερα η χώρα μας έχει κλείσει κάθε μέτωπο με τους ελεγκτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ίδια στιγμή το μοντέλο συγκέντρωσης αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση με τον αντίστοιχο Γαλλικό Φορέα να ζητά πληροφορίες για τη συλλογή αποβλήτων.

Πιο αναλυτικά σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, η Ελλάδα παραμένει στην κορυφή της Ευρώπης στην διαχείριση Α.Λ.Ε., ξεπερνώντας για ακόμη μία χρονιά τους εθνικούς στόχους. Συγκεκριμένα, το 2021 συλλέχθηκαν 25.952 τόνοι αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, από το σύνολο των 36.720 τόνων που εκτιμάται ότι παρήχθησαν, ήτοι ποσοστό 71% (εθνικός στόχος 70%).

Επιπλέον, το 100% των συλλεχθέντων αποβλήτων λιπαντικών οδηγήθηκαν σε αναγέννηση, με σημαντικότατα οφέλη για το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και την εθνική οικονομία, τα οποία και παρουσιάστηκαν αναλυτικά.

Σημειώνεται ότι η επίδοση αυτή ξεπερνά κατά 20% τον εθνικό στόχο (αναγέννηση σε ποσοστό 80%) και κατά 40% τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο (61,2%).

Σημαντικό ρόλο στην ανακύκλωση των λιπαντικών έχουν τα 40.000 σημεία συγκέντρωσης , οι 42 αδειοδοτημένοι συλλέκτες, τα 8 κέντρα συλλογής και τα 8 εταιρείες αναγέννησης των λιπαντικών.