Έργα - Μηχανικοί, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Έργα - Μηχανικοί, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Πηγή Εικόνας: ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ corporate video

Η αύξηση του κύκλου εργασιών και της λειτουργικής κερδοφορίας (προσαρμοσμένα EBITDA) αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά των οικονομικών αποτελεσμάτων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το 2021. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου συνεχίζεται εντατικά σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς του (υποδομές, παραχωρήσεις – ΣΔΙΤ, παραγωγή κι αποθήκευση ενέργειας, κυκλική οικονομία – έργα περιβάλλοντος), με τις συνολικές επενδύσεις που προωθεί ή στις οποίες συμμετέχει ο Όμιλος να υπερβαίνουν σε αξία τα 6,5 δισ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των έργων της παραχώρησης της Εγνατίας Οδού και του Ολοκληρωμένου Τουριστικού Συγκροτήματος με Καζίνο στο Ελληνικό, όπου αναμένεται η οριστικοποίηση της ανάθεσής τους σε επενδυτικά σχήματα στα οποία συμμετέχει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ).

Σύμφωνα με τα ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για το 2021, οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 1.144,2 εκατ. ευρώ, έναντι 892 εκατ. ευρώ το 2020, σημειώνοντας αύξηση κατά 28,3%. Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένα EBITDA) διαμορφώθηκε στα 323,5 εκατ. ευρώ, έναντι 242 εκατ. ευρώ το 2020, σημειώνοντας αύξηση κατά 33,7%. Τα καθαρά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν στους μετόχους διαμορφώθηκαν σε 49,9 εκατ. ευρώ, έναντι 12,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Στον τομέα των κατασκευών κατά το 2021, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 600,6 εκατ. ευρώ, έναντι 525,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο, σημειώνοντας αύξηση κατά 14,2%. Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένα EBITDA) ανήλθε σε 52,8 εκατ. ευρώ, έναντι 19,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Το υπογεγραμμένο κατασκευαστικό ανεκτέλεστο του Ομίλου στις 31.12.2021 ανήλθε σε περίπου 2,5 δισ. ευρώ. Με την προσθήκη των προς υπογραφή νέων συμβάσεων, το ανεκτέλεστο θα φτάσει το επόμενο διάστημα στα 4,9 δισ. ευρώ.

Στον τομέα της ενέργειας από ΑΠΕ, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 224,4 εκατ. ευρώ, έναντι 194 εκατ. ευρώ το 2020, σημειώνοντας αύξηση 15,7%. Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένα EBITDA) διαμορφώθηκε στα 161,5 εκατ. ευρώ, έναντι 129,4 εκατ. ευρώ το 2020, σημειώνοντας αύξηση 24,8%.

Στον τομέα των παραχωρήσεων, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 173 εκατ. ευρώ, έναντι 151,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020, σημειώνοντας αύξηση κατά 14,3%. Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένα EBITDA) διαμορφώθηκε στα 101,8 εκατ. ευρώ, έναντι 105,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Στον τομέα ηλεκτρισμού από θερμική ενέργεια και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, ο όμιλος κατέστη μέτοχος του 100% της εταιρείας ΗΡΩΝ ΙΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ και ενοποίησε πλήρως τα αποτελέσματα του τριμήνου αυτού. Ως εκ τούτου, ο κύκλος εργασιών στον λειτουργικό τομέα, από το σύνολο των εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε αυτόν, ανήλθε σε 252,6 εκατ. ευρώ και η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένα EBITDA) κατά το 2021 διαμορφώθηκε σε 33,2 εκατ. ευρώ.