Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δύο σημαντικά ζητήματα που αφορούν στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση πυρκαγιών, τακτοποιήθηκαν τις τελευταίες μέρες με διατάξεις του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ενόψει της αντιπυρικής περιόδου, για την οποία γίνεται αγώνας δρόμου προκειμένου να είναι έτοιμος ο μηχανισμός στο μέγιστο βαθμό, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ειδικότερα, με τροπολογία στον νόμο «Εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς… και άλλες διατάξεις» του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που ψηφίστηκε στη Βουλή και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πέρασε άρθρο για τη χρήση φωτιάς ως κατασβεστικού μέσου υπαίθριων πυρκαγιών, μέθοδο γνωστή με τον όρο «αντιπύρ».

Παράλληλα, υπογράφηκε από τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά, πυροσβεστική διάταξη, με την οποία ορίζεται πλέον καταληκτική ημερομηνία η 30η Απριλίου για τον καθαρισμό των ιδιόκτητων οικοπέδων μέσα σε οικισμούς, ενώ αποσαφηνίζεται αναλυτικά τι ακριβώς πρέπει να περιλαμβάνει ο καθαρισμός, ώστε να μην υπάρχει το παραμικρό κενό ή ασάφεια, καθορίζονται οι υποχρεώσεις και ευθύνες των ιδιοκτητών και των δήμων, αλλά και τα πρόστιμα που θα επιβάλλονται σε όσους δεν συμμορφώνονται.

Όσον αφορά το «αντιπύρ» (μέθοδο πολυσυζητημένη τα τελευταία χρόνια, η οποία δεν μπορούσε να εφαρμοστεί, καθώς δεν υπήρχε το νομικό πλαίσιο), νομιμοποιείται πλέον με συγκεκριμένο άρθρο του νόμου, το οποίο αναφέρει:
«Σε περίπτωση υπαίθριας εν εξελίξει πυρκαγιάς, η οποία λαμβάνει διαστάσεις ή ενέχει κίνδυνο περαιτέρω εξάπλωσης, εξαιτίας της οποίας υφίσταται κοινός κίνδυνος για πρόσωπα, πράγματα ή το φυσικό περιβάλλον και κρίνεται επιχειρησιακά αναγκαίο, επιτρέπεται η χρήση φωτιάς από το Πυροσβεστικό Σώμα για την κατάσβεσή της, υπό τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται με κοινή απόφαση των υπουργών Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

Το τελευταίο σημαίνει ότι το θέμα δεν έχει τελειώσει, καθώς πρέπει να καθοριστούν ακριβώς οι λεπτομέρειες για την χρήση του παραπάνω τρόπου αντιμετώπισης μεγάλων και επικίνδυνων πυρκαγιών, αλλά και αυτών που θα μπορούν να εφαρμόσουν την μέθοδο και οι οποίοι θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι και να έχουν σχετική πιστοποίηση.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει συσταθεί τεχνική επιτροπή, με επικεφαλής τον αναπληρωτή γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Γιώργο Μάριο Καραγιάννη και μέλη ένα έμπειρο στέλεχος της πυροσβεστικής και ένα από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τους επιστημονικούς τους συμβούλους, οι οποίοι θα καθορίσουν τις τεχνικές λεπτομέρειες, για το πότε, πού, με ποιόν τρόπο και από ποιους θα μπορεί να γίνει «αντιπύρ».

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και με βάση το πόρισμα της επιτροπής, θα εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία θα καθορίζονται αυστηρά οι συγκεκριμένες προδιαγραφές και προϋποθέσεις.

Πηγές του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ανέφεραν ότι στόχος είναι να είναι έτοιμη η ΚΥΑ μέσα στην φετινή αντιπυρική περίοδο και να συνδυαστεί με την λειτουργία του Σώματος Δασοκομάντος που υπολογίζεται ότι θα είναι έτοιμο στις αρχές Ιουνίου, και θα έχει, εκτός των άλλων, εκπαιδευτεί και στην χρήση του «αντιπύρ», μαζί και με πυροσβέστες άλλων υπηρεσιών.

Καθαρισμοί οικοπέδων και πρόστιμα

Όσον αφορά στο δεύτερο ζήτημα, του καθαρισμού των ιδιόκτητων οικοπέδων μέσα σε οικισμούς, η διάταξη που υπέγραψε ο υφυπουργός κ. Τουρνάς, αναφέρει ρητά ότι αυτό θα πρέπει να έχει γίνει από τους ιδιοκτήτες μέχρι τις 30 Απριλίου, δηλαδή μια μέρα πριν από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

Ως «καθαρισμός», ορίζεται λεπτομερώς η απομάκρυνση σπασμένων δένδρων και κλαδιών, ξερά χόρτα, φύλλα κλπ., σε απόσταση τουλάχιστον 3 μέτρα από κτίσματα, το κλάδεμα των φυτών και πώς θα γίνεται αυτό, η απομάκρυνση εύφλεκτων υλικών, καθώς και των υπολειμμάτων καθαρισμού.

Εάν οι ιδιοκτήτες δεν πραγματοποιήσουν τον καθαρισμό μέχρι τις 30 Απριλίου, οι δήμοι είναι υποχρεωμένοι να τους ενημερώσουν ότι πρέπει να το πράξουν εντός 10 ημερών, αλλιώς τον καθαρισμό αναλαμβάνει αυτεπαγγέλτως ο δήμος, ο οποίος χρεώνει με πρόστιμο τους ιδιοκτήτες.

Εάν πρόκειται για εγκαταλειμμένους χώρους, ή αγνώστων ιδιοκτητών, περιφραγμένους και ασφαλισμένους, ο δήμος καλεί την Πυροσβεστική για να βεβαιώσει τον κίνδυνο πυρκαγιάς και κατόπιν παραβιάζει τον χώρο με εισαγγελική παραγγελία για να τον καθαρίσει.

Στο κεφάλαιο «καθορισμός υποχρεώσεων», τονίζεται ότι οι ιδιοκτήτες οφείλουν να πραγματοποιούν τον καθαρισμό και να δέχονται τον έλεγχο από τους δήμους, την πυροσβεστική και άλλες αρμόδιες αρχές, ενώ για τους δήμους η διάταξη αναφέρει:

«Οι οικείοι δήμοι οφείλουν να διενεργούν τους τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους ύστερα από καταγγελία ή και αυτεπαγγέλτως, για διαπίστωση εκπλήρωσης ή μη των υποχρεώσεων των υπόχρεων, προσηκόντως και με τη δέουσα επιμέλεια».

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων για τον καθαρισμό, τους επιβάλλεται πρόστιμο που ανέρχεται σε 0,50 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, πάνω στο οποίο υπάρχει προσαύξηση, εφόσον το έργο πραγματοποιήσει ο δήμος.

Συνεχίζονται οι συσκέψεις για δασοπροστασία και δασοπυρόσβεση – Στην Πάτρα Ευ. Τουρνάς και Γ. Αμυράς

Στο μεταξύ, σε σύσκεψη για την ενίσχυση της συνεργασίας Πυροσβεστικών υπηρεσιών και Δασικής Υπηρεσίας, που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα, μετείχαν ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς και ο υφυπουργός Περιβάλλοντος, Γιώργος Αμυράς.

«Η συνεργασία των δύο κρίκων της αλυσίδας, δηλαδή των πυροσβεστικών υπηρεσιών και των δασικών υπηρεσιών άργησε 24 χρόνια» σημείωσε ο κ. Αμυράς και προσέθεσε: «Έχουμε αναπτύξει μια εξαιρετική συνεργασία τα δύο υπουργεία, ώστε αυτοί οι δύο κρίκοι της αλυσίδας να ενωθούν για να προστατέψουμε τα δασικά οικοσυστήματα, τους φυσικούς οικοτόπους και πάνω από όλα την ανθρώπινη ζωή και περιουσία».

Ο κ. Αμυράς σημείωσε ότι η συνεργασία αυτή ήταν και απαίτηση των στελεχών της Δασικής και Πυροσβεστικής υπηρεσίας. «Ζητούσαν να μπούνε κοινοί κανόνες συνεργασίας, ξεκάθαρα πρωτόκολλα για το ποιος κάνει τι, την ώρα που πρέπει».

Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος ευχαρίστησε τον κ. Τουρνά χαρακτηρίζοντάς τον «γρήγορο, αποτελεσματικό, επιχειρησιακό και επιτελικό», σημειώνοντας ότι «χάρη στη δική του συμβολή, αυτή η συνεργασία όχι απλώς θα μακροημερεύσει, αλλά θα δώσει και άμεσα αποτελέσματα. Η πρόληψη και η συνέργεια είναι τα κλειδιά για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική κρίση».

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Τουρνάς αφού εξήρε τη συνεργασία μεταξύ των δύο υπουργείων, ευχαρίστησε με τη σειρά του τον κ. Αμυρά για την «τεράστια προσπάθεια που έχει κάνει στον τομέα της πρόληψης με ένα πρόγραμμα καθαρισμού των δασών, το οποίο θα προετοιμάσει και θα διευκολύνει το έργο μας, εμποδίζοντας τη διάδοση των δασικών πυρκαγιών».

Ο κ. Τουρνάς αναφέρθηκε στη σημασία της συνεργασίας με την τοπική αυτοδιοίκηση, σημειώνοντας ότι «οι Περιφέρειες και οι δήμοι και ιδιαίτερα η πολιτική προστασία των Περιφερειών και των δήμων έχουν τεράστια συμβολή σε όλες τις φάσεις. Από την πρόληψη, την προετοιμασία, την επιτήρηση, την έγκαιρη προειδοποίηση μέχρι και την επέμβαση και την καταστολή. Καθώς επίσης και για τη λήψη απόφασης και την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών. Αυτό που κάνουμε με τις Περιφέρειες και με τους δήμους, είναι να τους φέρουμε κοντά, να συνεργαστούμε να μιλάμε με τα ίδια πρωτόκολλα. Έτσι ώστε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί».

Αναφερόμενος ο κ. Τουρνάς στους σχεδιασμούς για τη φετινή περίοδο -ειδικώς στις περιοχές που χαρακτηρίζονται επικίνδυνες για την εκδήλωση πυρκαγιών-, σημείωσε ότι «θα ενταθούν οι προσπάθειες με προ-τοποθέτηση δυνάμεων, με ενισχυμένες περιπολίες, αλλά και εναέρια επιτήρηση με ελαφρά αεροσκάφη, τα οποία θα πετούν στον δείκτη 4 και 5 φορτωμένα με νερό, έτσι ώστε με το πού θα δουν τον καπνό, να επέμβουν άμεσα και να καταστείλουν τη φωτιά στην έναρξή της».