Σε 80 εκατ. ευρώ ανέρχεται ο προϋπολογισμός του μέτρου των Γεωργικών Συμβουλών όπως αναγράφεται δημοσίευση της πρόσκλησης.

Το υπομέτρο 2.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 εφαρμόζεται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια και αφορά την παροχή στήριξης στους Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών που θα κριθούν δικαιούχοι (πάροχοι) για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε γεωργούς.

Η ενεργοποίηση του υπομέτρου των Γεωργικών Συμβουλών δίνει τη δυνατότητα σε γεωργούς να έχουν συμβουλευτική υποστήριξη για σημαντικά θέματα που αφορούν την εκμετάλλευσή τους, χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Στόχος του είναι μεταξύ άλλων η «βελτίωση της αειφόρου διαχείρισης και της συνολικής απόδοσης της εκμετάλλευσης των γεωργών και κυρίως των νέων γεωργών και η υποστήριξή τους ώστε να λαμβάνουν ορθές αποφάσεις για τη συνολική τεχνική – οικονομική και περιβαλλοντική διαχείριση της εκμετάλλευσής τους».