Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το ράλι ανόδου της τιμής της Mwh έχει φέρει στα πρόθυρα νευρικής κρίσης τα  εκατομμύρια  των νοικοκυριών σε βαθμό που φοβούνται να ανοίξουν τους λογαριασμούς  ρεύματος. Την ίδια στιγμή, οι προμηθευτές – πάροχοι ενέργειας μεταφέρουν όλα τα κόστη  στον καταναλωτή, ο οποίος πραγματικά δεν ξέρει τι πληρώνει, ενώ οι λογαριασμοί  παραμένουν άλυτος γρίφος για τους καταναλωτές, αφού δεν εμφανίζεται πουθενά το  συνολικό κόστος της ενέργειας ανά Kwh.

Το σταυρόλεξο αρχίζει με την ονομαστική τιμή της kwh που για το σύνολο των  λογαριασμών κυμαίνεται από τα 0,055 και φτάνει έως τα 0,066 ευρώ ανά Kwh.

Πρόκειται για λανθάνουσα προσέγγιση για το πραγματικό κόστος της ενέργειας .

Οι πάροχοι -ενέργειας σε άλλη στήλη προσθέτουν το κόστος της ρήτρας αναπροσαρμογής  και σε διαφορετική στήλη έχουν το μηνιαίο πάγιο.

Ο λογαριασμός του ρεύματος είναι μη αναγνώσιμος από τους καταναλωτές με αποτέλεσμα οι πάροχοι να ισχυρίζονται ότι προσφέρουν το «φθηνότερο» ρεύμα της αγοράς , οι οποίοι  επικαλούνται την ονομαστική τιμή της Kwh,  ενώ στην  πράξη έχει ακυρωθεί  από την εφαρμογή της ρήτρας αναπροσαρμογής.

Πως οι καταναλωτές θα λύσουν το γρίφο

Τα βήματα για να λυθεί ο γρίφος είναι:

 Πρώτο  βήμα: Το κόστος που προκύπτει από την ονομαστική  τιμή της Kwh πολλαπλασιάζοντας επι την κατανάλωση του ρεύματος διαμορφώνει  το αρχικό  κόστος  του λογαριασμού  και εμφανίζεται ευδιάκριτα  στο λογαριασμό.

Το δεύτερο βήμα: Είναι να προστεθεί το κόστος σε ευρώ που προκύπτει από τη ρήτρα  αναπροσαρμογής χωρίς να προσδιορίζει το κόστος της Kwh με την εφαρμογή  της ρήτρας.   Να σημειωθεί ότι και η τιμή της Kwh επιβαρύνεται και από το μηνιαίο πάγιο, που για τις εταιρείες θεωρείται ξεχωριστή χρέωση παρότι αυξάνει το κόστος  της Kwh.

Οι πάροχοι στο στάδιο της πώλησης εσφαλμένα επιμένουν ότι το πάγιο δεν επιβαρύνει  την τελική τιμή της Kwh διότι αν το αποδεχθούν θα αποκαλυφθεί ότι η ονομαστική kwh δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Το τρίτο βήμα της λύσης:  Ο καταναλωτής θα βάλει στο διαιρέτη τα χρήματα που δίνει  για την ενέργεια  και στην πλευρά του διαιρετέου  την κατανάλωση του  ενέργειας σε Kwh, το αποτέλεσμα θα μας προσδιορίζει την πραγματική αξία της Kwh .

Παράδειγμα: Όταν η μηνιαία κατανάλωση είναι 290 Kwh και η αξία της ενέργειας είναι 90  ευρώ το κόστος  της Kwh  διαμορφώνεται είναι στα 0,31 ευρώ τρέχουσα τιμή της Kwh  αντιστοιχεί σε  310  ευρώ ανά Mwh.Αντίστοιχα   εντοπίζουμε  και το μηνιαίο  πάγιο πόσο επιβαρύνει  την Kwh.

Η ΡΑΕ αφήνει τους παρόχους να κάνουν παιχνίδι

Ο ρυθμιστής της αγοράς ενέργειας δηλαδή η ΡΑΕ παρότι έκανε μια αρχή μέσω της  διαβούλευσης να διαμορφωθεί ένα  ενιαίο  και ευανάγνωστο τιμολόγιο ρεύματος  και κατανοητό από τους καταναλωτές, οι πάροχοι ενέργειας αντέδρασαν έντονα  στις  επικείμενες αλλαγές  και τα τιμολόγια ρεύματος παραμένουν  στη σφαίρα  του marketing  και της διαφημιστικής προβολής  των εταιρειών.

Ωστόσο η ΡΑΕ θα μπορούσε  να επιβάλει σε  συνεννόηση με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ  τα τιμολόγια ρεύματος  στο ανταγωνιστικό  σκέλος της ενέργειας να εμφανίζεται το πραγματικό κόστος της Kwh.

Στην παρούσα φάση η ΡΑΕ αφήσει το πεδίο ελεύθερο για τους παρόχους να πληρωνουν την Kwh πάνω από 0,30 ευρώ ενώ η ονομαστική τιμή που αναγράφεται είναι σε 0,060 ευρώ ανά Kwh και δεν προσδιορίζει το πραγματικό κόστος.

Με την ανοχή της ΡΑΕ οι πάροχοι παίζουν τα ρέστα τους με τους καταναλωτές, που δεν ξέρουν τι πληρώνουν. Οι εταιρείες λόγω της σύγχυσης που επικρατεί προσπαθούν να  διαμορφώσουν ένα  θετικό πεδίο για τις ίδιες καθώς όλοι είναι ευχαριστημένοι. Αρχικά, οι καταναλωτές νομίζουν ότι έχουν το φθηνότερο τιμολόγιο  της  αγοράς ενώ οι εταιρείες  χρεώνουν αθόρυβα κάτι παραπάνω από  το πραγματικό κόστος για να μη χρεοκοπήσουν  όπως λέει ο πρόεδρος της ΡΑΕ Αθανάσιος Δαγούμας.