Πηγή Εικόνας: Photo by JESHOOTS.com from Pexels

Ημερίδα με αντικείμενο τις ερευνητικές προσπάθειες μικρομεσαίων επιχειρήσεων που χρηματοδοτήθηκαν από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, καθώς και τα αποτελέσματά τους, πραγματοποιεί η Ομάδα Σύμπραξις, σε συνεργασία με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο στο Ηράκλειο.

Πρόκειται για μία εκδήλωση παρουσίασης αποτελεσμάτων ερευνητικών έργων, στο Κλειστό Γυμναστήριο «Μάρκος Καραναστάσης», την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021, από τις 09:00 μέχρι και τις 18:00, όπου για πρώτη φορά, σύμφωνα με τους διοργανωτές, αποκλειστικό λόγο θα έχουν οι εταιρείες. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα αποτελέσματα θα τα παρουσιάσουν οι πρόεδροι, διευθύνοντες σύμβουλοι ή νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιρειών, που είναι και συντονιστές των αντίστοιχων έργων, με απώτερο στόχο της εκδήλωσης, να είναι η ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των εταιρειών για τις ερευνητικές τους δραστηριότητες, τα χρηματοδοτικά εργαλεία που αξιοποίησαν, αλλά και την προσέγγιση της καινοτομίας από την οπτική της πραγματικής οικονομίας.

Τα αντικείμενα των ερευνητικών έργων από τις δώδεκα εταιρείες που παρουσιάζουν τα ερευνητικά τους αποτελέσματα, σχετίζονται κυρίως με την κυκλική οικονομία και το αγροτοδιατροφικό σύμπλεγμα, προσεγγίζοντας τους τομείς αυτούς με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, όπως για παράδειγμα το Internet of Things, την ρομποτική, τη βιοτεχνολογία κ.ο.κ. και αφορούν μεταξύ άλλων «στη διαχείριση στερεών αποβλήτων, αστικών και μη, θέματα κυματικής ενέργειας αλλά και ρομποτικής, με δραστηριότητα, τόσο στον ελλαδικό χώρο όσο και στην Κίνα, διαχείρισης νοσοκομειακών, ιατρικών, οδοντιατρικών και κτηνιατρικών αποβλήτων (υγρών και στερεών), διαμόρφωσης τοπίου, περιβάλλοντος και αθλητικών χώρων και παραγωγών βιολογικής καλλιέργειας σε θερμοκήπια, προϊόντα και υπηρεσίες (inhouse ή μεταπώληση) στον τομέα της τηλεπισκόπησης, σχεδιασμού και κατασκευής συστημάτων αυτοματισμού για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς».

Όπως τονίζεται από την ομάδα της οργάνωσης της συγκεκριμένης ημερίδας, «θα είναι μια μοναδική ευκαιρία για όλους, να ενημερωθούν από τη μία πλευρά, για μια σειρά εξαιρετικά καινοτόμων ευρημάτων και από την άλλη πλευρά, να διαπιστώσουν πώς πραγματικά αντιμετωπίζουν την έρευνα και καινοτομία οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις». Σημειώνουν δε, ότι «σχεδόν το σύνολο των χρηματοδοτήσεων που θα διανείμει η ΓΓΕΚ αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση στην επερχόμενη προγραμματική περίοδο, θα απαιτεί τη συνεργασία μεταξύ εταιρειών (κυρίως μικρομεσαίων) και ερευνητικών ιδρυμάτων ή και ΑΕΙ, με τις πρώτες να διεκδικούν περισσότερο από το 50% των σχετικών κονδυλίων».