Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επέλεξε 65 καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις και ΜΜΕ για να λάβουν χρηματοδότηση ύψους 363 εκατ. ευρώ για ρηξικέλευθες καινοτομίες. Κάθε εταιρεία θα λάβει έναν συνδυασμό επιχορηγήσεων και επενδύσεων μετοχικού κεφαλαίου ύψους έως 17 εκατ. ευρώ, για την ανάπτυξη και την επέκταση των πρωτοποριακών καινοτομιών της στους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης, των ψηφιακών τεχνολογιών, της ενέργειας, της βιοτεχνολογίας, του διαστήματος και άλλους. Πρόκειται για την πρώτη δέσμη εταιρειών που θα χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του πλήρως ανεπτυγμένου μέσου Accelerator του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (ΕΣΚ).


Η κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, δήλωσε: «Το μέσο Accelerator του ΕΣΚ είναι ένα μοναδικό ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό μέσο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας. Στηρίζει την ανάπτυξη καινοτομιών κορυφαίας κατηγορίας, προσελκύοντας επενδυτές του ιδιωτικού τομέα, και προσφέρει ένα χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών για να υποστηριχθεί η επέκτασή τους. Με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας στοχεύουμε να φέρουμε την Ευρώπη στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών, επενδύοντας σε νέες λύσεις για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στον τομέα της υγείας, του περιβάλλοντος και της κοινωνίας.»

Οι εταιρείες επιλέχθηκαν με βάση μια νέα διαδικασία δύο σταδίων, η οποία καθιερώθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». Οι αιτήσεις αξιολογούνται αυστηρά από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, και ακολουθεί συνέντευξη με κριτική επιτροπή έμπειρων επενδυτών και επιχειρηματιών. Μεταξύ των επιλεγμένων εταιρειών συγκαταλέγονται οι εξής:

  • η ολλανδική Sensius BV, που ανέπτυξε ένα σύστημα θερμοθεραπείας για τη θεραπεία του καρκίνου της κεφαλής και του αυχένα χωρίς αρνητικές ανεπιθύμητες συνέπειες·
  • η γαλλική Alice & Bob, που επινόησε έναν νέο τύπο αυτοδιόρθωσης κβαντικού υλισμικού για την κατασκευή των πρώτων εμπορικών κβαντικών υπολογιστών στον κόσμο με ανοχή σε σφάλματα·
  • η λιθουανική UAB INOVATYVI MEDICINA, που ανέπτυξε ένα έξυπνο, αισθητηριακό, τηλεχειριζόμενο ρομποτικό σύστημα, το οποίο επιτρέπει την εκτέλεση ενδοαγγειακής διαδικασίας χωρίς έκθεση σε επιβλαβείς ακτίνες Χ·
  • η νορβηγική Bluegrove AS, η οποία εισήγαγε την πλέον προηγμένη λύση παρακολούθησης και πρόβλεψης της καλής διαβίωσης του σολομού με σκοπό τη φροντίδα για την καλή διαβίωση των ψαριών.

Οι 65 επιτυχημένες εταιρείες είναι εγκατεστημένες σε 16 χώρες. Η ζήτηση για χρηματοδότηση μετοχικού κεφαλαίου μέσω του νέου Ταμείου του ΕΣΚ ήταν ιδιαίτερα υψηλή: 60 από τις 65 εταιρείες. Αυτό σημαίνει ότι 227 εκατ. ευρώ επί συνόλου 363 εκατ. ευρώ αναμένεται να έχουν τη μορφή επενδυτικής συνιστώσας.

Ιστορικό

Το μέσο Accelerator του ΕΣΚ προσφέρει σε νεοφυείς επιχειρήσεις και σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις επιχορηγήσεις έως 2,5 εκατ. ευρώ, σε συνδυασμό με επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου μέσω του Ταμείου του ΕΣΚ οι οποίες κυμαίνονται από 0,5 έως 15 εκατ. ευρώ. Πέρα από τη χρηματοδοτική στήριξη, όλα τα έργα επωφελούνται από διάφορες υπηρεσίες επιχειρηματικής επιτάχυνσης, οι οποίες παρέχουν πρόσβαση σε κορυφαία εμπειρογνωσία, εταιρείες, επενδυτές και παράγοντες του οικοσυστήματος.

Το ΕΣΚ εγκαινιάστηκε στα τέλη Μαρτίου 2021 ως σημαντική καινοτομία στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», και μετά από μια επιτυχή πιλοτική φάση από το 2018 έως το 2020. Διαθέτει προϋπολογισμό άνω των 10 δισ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 1,1 δισ. ευρώ διατίθεται το 2021 για το μέσο Accelerator του ΕΣΚ. Το μεγαλύτερο μέρος είναι ανοικτό σε ρηξικέλευθες καινοτομίες σε οποιονδήποτε τομέα, ενώ 495 εκατ. ευρώ προορίζονται για στρατηγικές ψηφιακές τεχνολογίες και τεχνολογίες υγείας και για λύσεις της Πράσινης Συμφωνίας.

Πραγματοποιήθηκαν δύο γύροι άμεσων επενδύσεων μετοχικού κεφαλαίου στο πλαίσιο του πιλοτικού ΕΣΚ νωρίτερα εφέτος, τον Ιανουάριο και τον Ιούνιο, όπου 111 εξαιρετικά καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις και ΜΜΕ έλαβαν πάνω από 500 εκατ. ευρώ για την επέκταση ρηξικέλευθων καινοτομιών. Μεταξύ αυτών, υπήρχαν δύο εταιρείες «μονόκεροι».

Εφέτος, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», έχει καθιερωθεί μια νέα διαδικασία υποβολής αιτήσεων, ευχερής για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, βάσει της οποίας οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν τις ιδέες τους ανά πάσα στιγμή για άμεση ταχεία αξιολόγηση. Οι επιτυχούσες επιχειρήσεις καλούνται να προετοιμάσουν πλήρη αίτηση, επωφελούμενες από δωρεάν καθοδήγηση των επιχειρήσεων. Στη συνέχεια, οι πλήρεις αιτήσεις αξιολογούνται σε τακτικές καταληκτικές ημερομηνίες, περίπου κάθε 3 μήνες. Από τον Μάρτιο, έχουν αποστείλει τις ιδέες τους περισσότερες από 4000 νεοφυείς επιχειρήσεις και ΜΜΕ, εκ των οποίων οι 801 υπέβαλαν πλήρεις αιτήσεις στην πρώτη καταληκτική ημερομηνία της 16ης Ιουνίου 2021 και άλλες 1098 στη δεύτερη καταληκτική ημερομηνία της 6ης Οκτωβρίου, οι οποίες βρίσκονται τώρα στο στάδιο της αξιολόγησης. Τα αποτελέσματα γι’ αυτή τη δεύτερη δέσμη εταιρειών του μέσου Accelerator του ΕΣΚ θα ανακοινωθούν έως το τέλος του έτους και η επόμενη καταληκτική ημερομηνία αναμένεται στις αρχές του 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες

Κατάλογος επιλεγμένων εταιρειών