Ελληνικός Χρυσός, νέα επενδυτική συμφωνία, έργο Ολυμπιάδας Χαλκιδικής
Ελληνικός Χρυσός, νέα επενδυτική συμφωνία, έργο Ολυμπιάδας Χαλκιδικής
Πηγή Εικόνας: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

Καθώς κατατέθηκε αργά την Παρασκευή το βράδυ και την Τετάρτη 10 Μαρτίου εισάγεται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, προς συζήτηση, η αναθεωρημένη σύμβαση παραχώρησης των Μεταλλείων Κασσάνδρας Χαλκιδικής, ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την κύρωση της συμφωνίας από τη Βουλή.

Σε παράλληλο χρόνο, προετοιμάζεται και ο φάκελος της σύμβασης που θα κατατεθεί στην Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη λήψη έγκρισης.

Εν γένει προβλέπεται άμεση ξένη επένδυση ύψους 1 δισ. δολαρίων την πρώτη πενταετία, διατήρηση περίπου 1.650 άμεσων και έμμεσων θέσεων εργασίας και δημιουργία 1.400 νέων, με εντεινόμενη απασχόληση την περίοδο κατασκευής του μεταλλείου των Σκουριών (επιπλέον 900 θέσεις για μια διετία), και αύξηση του χρόνου ζωής των μεταλλείων Κασσάνδρας, κατ’ ελάχιστον για 25 έτη. Έτσι, η συνολική αξία της επένδυσης τοποθετείται  σε 2,9 δισ. δολ.

Τι προβλέπει όμως, επακριβώς η αναθεωρημένη σύμβαση;

Το επενδυτικό σχέδιο

Το επενδυτικό σχέδιο συνοψίζει τη διάρκεια ζωής, που τοποθετείται κατ’ ελάχιστον σε 25 χρόνια, για τα μεταλλεία που αφορούν τα τρία μεταλλευτικά αποθέματα που βρίσκονται στα Μεταλλεία Κασσάνδρας. Όπως και για τις κοινές εγκαταστάσεις που υποστηρίζουν τα μεταλλεία από κοινού. Δύο από αυτά τα μεταλλευτικά αποθέματα, ήτοι το έργο της Ολυμπιάδας και αυτό των Μαύρων Πετρών/Στρατωνίου, βρίσκονται αυτήν τη στιγμή σε φάση παραγωγής. Το τρίτο και τελευταίο απόθεμα, το έργο Σκουριών, βρίσκεται σε φάση προχωρημένης ανάπτυξης σύμφωνα με τις εγκεκριμένες περιβαλλοντικές και τεχνικές μελέτες. Στο επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνονται επίσης τα δύο σημαντικά έργα υποστηρικτικής υποδομής, ήτοι η εγκατάσταση διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων Κοκκινόλακκα και ο λιμένας Στρατωνίου. Επί του παρόντος εξαιρούνται από το επενδυτικό σχέδιο άλλα γνωστά αποθέματα ευρισκόμενα εντός των Μεταλλείων Κασσάνδρας, συμπεριλαμβανομένων και των επεκτάσεων των ανωτέρω αποθεμάτων, καθώς και άλλοι που βρίσκονται σε άλλα σημεία της παραχώρησης, καθώς δεν έχει ακόμη αποδειχθεί η οικονομική βιωσιμότητα στην εξόρυξη των συγκεκριμένων γεωλογικών αποθεμάτων. Εξαίρεση αποτελούν οι Μαύρες Πέτρες.

Οι προγραμματισμένες κεφαλαιουχικές δαπάνες της εταιρείας για τα μεταλλεία Κασσάνδρας θα ανέλθουν περίπου σε 1,9 δισ. δολάρια κατά τη διάρκεια ζωής των μεταλλείων. Επίσης, εκτιμάται ότι το ελληνικό Δημόσιο θα έχει φορολογικά έσοδα άνω των 2,3 δισ. δολαρίων (έσοδα από φόρο εισοδήματος, δικαιώματα εκμετάλλευσης και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης), με την Ελληνικός Χρυσός να δεσμεύεται για αύξηση των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης κατά 10% και εφαρμογή των εν λόγω δικαιωμάτων σε μέταλλα που περιέχονται σε συμπύκνωμα και όχι σε πληρωτέο μέταλλο.

Σκουριές

To έργο Σκουριών βρίσκεται σε προχωρημένη φάση ανάπτυξης με υφιστάμενες μη παραγωγικές εγκαταστάσεις και μερικώς κατασκευασμένες υποδομές που αυτήν τη στιγμή βρίσκονται σε φάση μέριμνας και συντήρησης λόγω του ότι καθυστερούν οι εγκρίσεις των σχετικών αδειών.

Σε αυτό προβλέπεται υπαίθριο και υπόγειο όρυγμα, μονάδα κατεργασίας μεταλλεύματος (εργοστάσιο εμπλουτισμού) με ρυθμό 8-10 Mtpa και χρήση τυπικής τεχνολογίας επίπλευσης θειούχων (φυσικοχημική μέθοδος που βασίζεται στην αλλαγή των επιφανειακών ιδιοτήτων των ορυκτών )για την παραγωγή συμπυκνώματος χαλκού/χρυσού για εξαγωγή και πώληση παγκοσμίως σε εργοστάσια παραγωγής χαλκού και εφαρμογή εντός της μονάδας εμπλουτισμού μεταλλουργικών διεργασιών βαρυτομετρικού διαχωρισμού ανάκτησης του ελεύθερου χρυσού για την παραγωγή Κράματος χρυσού dore για πώληση, μονάδα αφύγρανσης τελμάτων, εγκατάσταση ολοκληρωμένης διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων και διαχείρισης υδάτων.

Ολυμπιάδα

Για το έργο της Ολυμπιάδας προβλέπεται η αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών και εγκαταστάσεων της Ολυμπιάδας προς πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της λειτουργίας του έργου ώστε να συνιστά μακροπρόθεσμο και βιώσιμο παραγωγό των τριών άμεσα εμπορεύσιμων συμπυκνωμάτων. Σχεδιάζεται η αναβάθμιση της δυναμικότητας του μεταλλείου, της μονάδας κατεργασίας διατηρώντας τα παράλληλα στην εντός των υφιστάμενων καθορισμένων ορίων επιφανειακής επέμβασης. Η υφιστάμενη εγκατάσταση του Κοκκινόλακκα θα χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση όλων των τελμάτων και των καταλοίπων που δεν χρησιμοποιούνται για τη λιθογόμωση του υπόγειου μεταλλείου. Ενδέχεται να αυξηθεί το εργατικό δυναμικό για την επίτευξη αυξημένου ρυθμού θραύσης και λειοτρίβησης, ενώ η τρέχουσα διάρκεια ζωής των μεταλλευτικών αποθεμάτων εκτιμάται στα 21 έτη.

Στρατώνι

Για το Στρατώνι προβλέπεται η παραμονή της μονάδας κατεργασίας και του μεταλλείου των Μαύρων Πετρών σε λειτουργία για επιπλέον 7 έτη. Το μεταλλείο και η μονάδα κατεργασίας θα εξακολουθήσουν να λειτουργούν επ’ αόριστο για όσο διάστημα υπάρχουν διαθέσιμα αποθέματα και είναι δυνατή η οικονομική εξόρυξή τους. Η τρέχουσα εγκατάσταση, υποστηρίζει ρυθμό παραγωγής έως και 230 ktpa και δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο μεγαλύτερου ρυθμού παραγωγής. Επίσης, εξετάζεται η επέκταση του κυκλώματος της επίπλευσης προς ανάκτηση και τρίτου συμπυκνώματος, αυτό του χρυσοφόρου σιδηροπυρίτη.

Κοκκινόλακα

Τα κατάλοιπα από την Ολυμπιάδα, τις Μαύρες Πέτρες και τα ιστορικά απόβλητα της περιοχής θα μεταφέρονται και θα αποθηκεύονται στον Κοκκινόλακκα.

Δεν απαιτείται κατάληψη επιπλέον επιφάνειας για την εφαρμογή του επενδυτικού σχεδίου σε ό,τι αφορά την εγκατάσταση Κοκκινόλακκα, καθώς έχει σχεδόν ολοκληρωθεί καταλαμβάνοντας την τελική προβλεπόμενη έκταση και θα χρησιμοποιηθεί για την απόθεση καταλοίπων και τελμάτων εκμετάλλευσης καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής των έργων. Η σημερινή δυναμικότητα σχεδιασμού είναι επαρκής.

Η εγκατάσταση θα εξακολουθήσει να λειτουργεί κατά τρόπο περιβαλλοντικά υπεύθυνο, που εξασφαλίζεται από την εφαρμοσμένη τεχνολογία πλήρους στεγανοποίησης δύο στρώσεων, της διαχείρισης και της εκτροπής των υδάτων καθώς και της ξηρής απόθεσης τελμάτων.

Λιμένας Στρατωνίου

Επίσης, η εγκατάσταση του λιμένα Στρατωνίου συνιστά σημαντικό τμήμα του συνολικού επενδυτικού σχεδίου για τα Μεταλλεία Κασσάνδρας. Από τη συγκεκριμένη εγκατάσταση είναι δυνατή η εξαγωγή όλων των προϊόντων συμπυκνωμάτων που παράγονται στα Μεταλλεία Κασσάνδρας και η υφιστάμενη υποδομή πρόκειται να αναβαθμιστεί ώστε να καταστεί δυνατή η προσαρμοσμένη και σταδιακή ανάπτυξη της.

Η εγκατάσταση του λιμένα Στρατωνίου περιλαμβάνει τα στέγαστρα αποθήκευσης συμπυκνωμάτων, την υποδομή διαχείρισης και εκφόρτωσης υλικών, τις υποδομές μεταφοράς με ταινιόδρομους για την φόρτωση των πλοίων καθώς και κάθε άλλη υποδομή, διεργασία και λειτουργία που είναι υποστηρικτική προς την εξαγωγή των εμπορεύσιμων προϊόντων συμπυκνωμάτων μέσω της θαλάσσιας μεταφοράς τους.

Οι προτεινόμενες εργασίες επέκτασης της εγκατάστασης αυτής περιλαμβάνουν την αύξηση του ύψους της οροφής και την αναμόρφωση των χώρων αποθήκευσης και φόρτωσης ώστε να είναι τελείως κλειστοί, την πιθανή κατασκευή νέου στεγάστρου αποθήκευσης συμπυκνωμάτων στο Καρακόλι και ενδεχομένως την επέκταση της θαλάσσιας υποδομής ώστε να μπορούν να εξυπηρετούνται πλοία μεγαλύτερης χωρητικότητας.

Η μεταλλουργία

Η εταιρεία θα πρέπει, σε διάστημα δύο χρόνων, να υποβάλει γραπτή πρόταση για την κατασκευή του εργοστασίου μεταλλουργίας χαλκού, χρυσού, αργύρου και θειικού οξέος στην περιοχή του Μαντέμ Λάκκου. Το εργοστάσιο μεταλλουργίας θα επεξεργάζεται μετάλλευμα χρυσού (Au), το οποίο εξορύσσεται από την Ολυμπιάδα (και από άλλες Μεταλλευτικές Παραχωρήσεις) χρησιμοποιώντας την καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία και τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων. Προβλέπεται η κατάργηση της σχεδιαζόμενης μονάδας παραγωγής θειικού οξέος, ενώ πρόκειται να προσδιοριστεί νέα μέθοδος κατεργασίας. Δεν θα ισχύει δηλαδή, η μέθοδος της πυρομεταλλουργίας ακαριαίας τήξης και παραγωγής καθαρών μετάλλων που προέβλεπε το προηγούμενο επενδυτικό σχέδιο.

Σκοπός της επανεξέτασης της μεθόδου μεταλλουργικής κατεργασίας είναι η επίτευξη πρόσθετης αξίας από τα χρυσοφόρα συμπυκνώματα, ενώ βάσει του νέου επενδυτικού σχεδίου μειώνεται η επιφάνεια κατάληψης κατά 120 στρέμματα, δεν παράγονται μεταλλουργικά απόβλητα και περιορίζεται το περιβαλλοντικό ρίσκο (μείωση των φορτοεκφορτώσεων μεταλλευτικών υλικών και προϊόντων, εξάλειψη αέριων εκπομπών και οπτικής ρύπανσης, απάλειψη κινδύνου ατυχημάτων μεγάλης έκτασης, κλπ.). Επίσης, δεν προβλέπεται η διαχείριση και μεταφορά του θειικού οξέος στο λιμάνι Στρατωνίου.

Η πρόταση της εταιρείας για το εργοστάσιο μεταλλουργίας θα αξιολογηθεί από την επιτροπή μεταλλουργίας της οποίας η συγκρότηση προβλέπεται σε διάστημα 10 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της.

Χρυσός – Χαλκιδική – video: Επιτυχία η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και τα 70 εκατ. ευρώ στον Δήμο Αριστοτέλη