Η Ολομέλεια της Βουλής
Η Ολομέλεια της Βουλής
Η Ολομέλεια της Βουλής
Η Ολομέλεια της Βουλής
Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία του υπουργείου Ανάπτυξης με την οποία “τροποποιείται – συμπληρώνεται το θεσμικό πλαίσιο αναφορικά με τη λειτουργία του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.).

Η τροπολογία εντάχθηκε στο νομοσχέδιο με τίτλο “Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη και τις υποδομές» και αναμένεται να ψηφιστεί την Πέμπτη, 04/03/2021, μετέδωσε το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. υπάγεται, στο εξής, στη διαδικασία αξιολόγησης που υπάγονται τα λοιπά ερευνητικά κέντρα, σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν.4310/2014 (αξιολογούνται από νομικά πρόσωπα που διαθέτουν την κατάλληλη τεχνογνωσία ή από επιτροπές εξωτερικών αξιολογητών).