Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ψήφος εμπιστοσύνης στην ελληνική Οικονομία μεταφράζεται η μετοχική ενδυνάμωση του Ιβάν Σαββίδη από το 20% στο 67% στο μετοχικό κεφάλαιο του ΟΛΘ μετά την αποχώρηση των γερμανών επενδυτών.

Η διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης επιταχύνει τις διαδικασίες για να καταστήσει το λιμάνι ως τη βασική πύλη εισόδου προς τη Μεσόγειο και την Ανατολική Ασία για τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Ο πρόεδρος του ΟΛΘ κ. Αθανάσιος Λιάγκος από τον περασμένο Ιούλιο που ανέλαβε το τιμόνι του Οργανισμού υλοποιεί βήμα προς βήμα την αναβάθμιση του Οργανισμού.

Η νέα χρονιά βρήκε τον ΟΛΘ πιο ενισχυμένο σε σχέση με άλλα λιμάνια της χώρας καθώς είναι το πρώτο που απέκτησε άδεια χορήγησης τελωνειακών υπηρεσιών.

Πιο συγκεκριμένα έλαβε άδεια Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα ΑΕΟ (Authorized Economic Operator) για την Ασφάλεια και Προστασία (AEOS) από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Ο στρατηγικός ρόλος του Λιμανιού της Θεσσαλονίκης στην ανάπτυξη της διεθνούς εφοδιαστικής αλυσίδας με τις γειτονικές χώρες των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ενισχύεται περαιτέρω με ασφαλείς και αξιόπιστες διαδικασίες τελωνειακού ελέγχου.

Τι κερδίζουν οι πελάτες του ΟΛΘ

Η άδεια ΑΕΟ, χορηγείται σε οικονομικούς φορείς που τηρούν συγκεκριμένα αυστηρά κριτήρια σχετικά με τη συμμόρφωση με την τελωνειακή νομοθεσία, την αξιοπιστία των λογιστικών και πληροφοριακών τους συστημάτων, την πληρότητα και ορθότητα των εσωτερικών λειτουργικών τους διαδικασιών, την ικανότητά τους να ανταποκρίνονται στις οικονομικές τους υποχρεώσεις, και τα μέτρα ασφάλειας και προστασίας που έχουν θεσπίσει και εφαρμόζουν τόσο στο εσωτερικό της επιχείρησής τους όσο και σε σχέση με τους επιχειρηματικούς τους εταίρους.

Ο ΟΛΘ είναι σε θέση να δίνει σημαντικά οφέλη στους πελάτες της κερδίζοντας χρόνο και χρήμα. Πιο συγκεκριμένα οι τελωνειακές διατυπώσεις διεκπεραιώνονται ταχύτερα όλες οι συναλλαγές και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης αποκτά διεθνή αναγνώριση μέσω των Συμφωνιών Αμοιβαίας Αναγνώρισης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών.

Η διοίκηση έχει θέσει σε λειτουργία logistic Center στη Σόφια της Βουλγαρίας διευρύνοντας την πελατεία του βάση.

Ο διαγωνισμός για τον προβλήτα 6

Το ενδιαφέρον στρέφεται στη διαγωνιστική διαδικασία της ερχόμενης Παρασκευής για την επέκταση του 6ου Προβλήτα. Έξι κατασκευαστικοί όμιλοι έχουν δώσει το παρόν για την ανάληψη του έργου. Ο ανάδοχος του έργου θα κριθεί με βάση το κόστος που θα προτείνει για την ολοκλήρωση του έργου.

Οι κοινοπραξίες που συμμετέχουν στο διαγωνισμό του ΟΛΘ

1. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ (Κ/Ξ) TERNA SA – EIFAGGE GENIE CIVIL MARINE

2. ARCHIRODON GROUP NV

3. ΣΥΜΠΡΑΞΗ INTRAKAT CONSTRUCTIONS SA – INTERCANTIERI VITTADELLO SPA–SALES SPA

4. Κ/Ξ MYTILINAIOS SA – ROVER MARITIME SL – HDK SA

5. Κ/Ξ AVAX SA – ETERMAR SA – NV BESIX SA

6.Κ/Ξ ACCIONA CONSTRUCCION SA – DREDGING INTERNATIONAL NV.

Νίκος Θεοδωρόπουλος