Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Με ομόφωνη συμφωνία των μελών της Επιτροπής επί όλων των θεμάτων πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου η 40η Διακομματική Επιτροπή (ΔΕ), σχετικά με την υλοποίηση του έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η συνεδρίαση της διακομματικής Επιτροπής αφορούσε την έγκριση της διαγωνιστικής διαδικασίας, την κατακύρωση του αποτελέσματος αυτής καθώς και την έγκριση των σχεδίων των εκτελεστικών συμβάσεων για εννέα υποέργα του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ». Έξι από αυτά στο πλαίσιο των Υποδομών Ασφάλειας/ Τηλεφωνίας / Τηλεδιάσκεψης / Καλωδίωσης και τρία στο πλαίσιο των Υπηρεσιών Ασύρματης Νησίδας.

Το έργο των Υποδομών/ ασφάλειας/ τηλεφωνίας/ τηλεδιάσκεψης/ καλωδίωσης, αφορά αφενός στην προμήθεια προηγμένου εξοπλισμού στους φορείς του Δημοσίου και αφετέρου στην παροχή αναβαθμισμένων και πιο ασφαλών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (φωνής, δεδομένων και εικόνας), καθιστώντας με αυτό τον τρόπο τους φορείς του Δημοσίου ικανούς να μετέχουν στο ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας που συντελείται στην παρούσα περίοδο.

Όσον αφορά στο έργο της Ασύρματης Νησίδας, θα δώσει υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και δεδομένων σε 55.000 στελέχη της δημόσιας διοίκησης, καθιστώντας παράλληλα τις επικοινωνίες αυτές «ενδο-δικτυακές», με αποτέλεσμα η κίνηση εντός του δικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ», να είναι άνευ χρέωσης, δίνοντας έτσι μια σημαντική εξοικονόμηση, όπως μετέδωσε το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Στην σημερινή κατάσταση του έργου και την αναγκαιότητα υλοποίησης αναφέρθηκε ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης στην έναρξη της συνεδρίασης, ενώ ο γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος σημείωσε την αναγκαιότητα της προσπάθειας που πρέπει να καταβάλουν όλοι οι εμπλεκόμενοι, ώστε να επισπεύσουν τις ενέργειες που τους αφορούν για την υλοποίηση του έργου.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της ΚτΠ Α.Ε, Σταύρος Ασθενίδης, τόνισε τη σημαντικότητα του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ», τόσο για την ΚτΠ ΑΕ, όσο και για το ελληνικό δημόσιο, καθώς και την προσήλωση της εταιρίας στον στόχο της επιτυχούς υλοποίησής του. Την αναγκαιότητα επίσπευσης των από εδώ και πέρα διαδικασιών, καθότι συνδέονται με ορόσημα πληρωμής και απορροφητικότητας κοινοτικών κονδυλίων και έχουν πολύ αυστηρό χρονοδιάγραμμα τόνισε ο γενικός διευθυντής Έργων της ΚτΠ Α.Ε, Δημήτρης Γιάντσης, ενώ ο διευθυντής της διεύθυνσης Υποστήριξης Υποδομών της ΚτΠ Α.Ε, Χάρης Στελλάκης ανέλυσε στα μέλη της επιτροπής την ατζέντα της 40ης συνεδρίας.

Εν συνεχεία ακολούθησε διαλογική συζήτηση των μελών της Επιτροπής και των παριστάμενων στελεχών από την ΚτΠ ΑΕ και την ΓΓΠΣΔΔ επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

και στο τέλος η Επιτροπή κατέληξε ομόφωνα στα παρακάτω:

Αναφορικά με τη Συμφωνία Πλαίσιο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Υποδομές ασφάλειας / τηλεφωνίας / τηλεδιάσκεψης / καλωδίωσης»:

1. Έγκριση των σχετικών πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών (ΕΔΔΑΠ)

2. Έγκριση της διεξαχθείσας διαγωνιστικής διαδικασίας για τα έξι (6) υποέργα / εκτελεστικές συμβάσεις

3. Έγκριση της κατακύρωσης του αποτελέσματος των έξι (6) διαγωνισμών των Υποέργων στους μειοδότες αναδόχους ως εξής:

• Υποέργα Νησίδα 1 – 5: Ένωση εταιρειών «ΟΤΕ ΑΕ – SPACE HELLAS ΑΕ – UNISYSTEMS ΑΕ»

• Υποέργο Νησίδα 6: Εταιρεία «LOGICOM SOLUTIONS LIMITED»

4. Έγκριση των έξι (6) σχεδίων των εκτελεστικών συμβάσεων για τα προαναφερθέντα έξι (6) υποέργα της Συμφωνίας Πλαίσιο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Υποδομές ασφάλειας / τηλεφωνίας / τηλεδιάσκεψης / καλωδίωσης».

Την κατά το νόμο συνέχιση της διαδικασίας από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. για τα παραπάνω έξι (6) υποέργα.

Αναφορικά με τη Συμφωνία Πλαίσιο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Υπηρεσίες Ασύρματης Νησίδας»:

1. Έγκριση των σχετικών πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών (ΕΔΔΑΠ)

2. Έγκριση της διεξαχθείσας διαγωνιστικής διαδικασίας για τα τρία (3) υποέργα «Συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας και συσκευών και Συνδέσεις για ανταλλαγή δεδομένων – Τμήμα 1, 2, 3» του Έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Υπηρεσίες Ασύρματης Νησίδας».

3. Έγκριση της κατακύρωσης του αποτελέσματος των τριών (3) διαγωνισμών των Υποέργων στους μειοδότες αναδόχους ως εξής:

• Υποέργα «Συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας και συσκευών και Συνδέσεις για ανταλλαγή δεδομένων» – Τμήματα 1 και 2: Εταιρεία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.»

• Υποέργο «Συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας και συσκευών και Συνδέσεις για ανταλλαγή δεδομένων – Τμήμα 3»: Εταιρεία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.»

4. Έγκριση των τριών (3) σχεδίων των εκτελεστικών συμβάσεων για τα υποέργα «Συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας και συσκευών και Συνδέσεις για ανταλλαγή δεδομένων – Τμήμα 1, 2, 3» του Έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Υπηρεσίες Ασύρματης Νησίδας».

Την κατά το νόμο συνέχιση της διαδικασίας από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. για τα παραπάνω τρία (3) έργα.

Επόμενο βήμα αποτελεί η προώθηση όλου του υλικού και των αποτελεσμάτων της ΔΕ στο Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο θα διενεργήσει το προσυμβατικό έλεγχο της διαδικασίας και των σχεδίων των συμβάσεων των εννέα (9) εκτελεστικών, προκειμένου εν συνεχεία να υπογραφούν από τους αναδόχους και την ΚτΠ ΑΕ.