Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η πανδημία του COVID-19 επιβράδυνε τις δημόσιες εγγραφές στα διεθνή χρηματιστήρια το πρώτο εξάμηνο του 2020, σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση της EY, Global IPO trends: Q2 2020. Συγκεκριμένα, κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους, παρατηρήθηκε, σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές, μείωση της δραστηριότητας των δημοσίων εγγραφών από πλευράς αριθμού συμφωνιών, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019, ενώ απώλειες στα έσοδα παρατηρήθηκαν στην αμερικανική ήπειρο και την περιοχή της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής, Ινδίας και Αφρικής (EMEIA).

Η διεθνής δραστηριότητα δημοσίων εγγραφών συρρικνώθηκε δραματικά κατά τον Απρίλιο και τον Μάιο, με τον όγκο των συμφωνιών να μειώνεται κατά 48% (97 συμφωνίες), και τα έσοδα κατά 67% (13,2 δισ. δολ.), σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του 2019. Αυτό οδήγησε σε αισθητή μείωση των δραστηριοτήτων του πρώτου εξαμήνου, ανά γεωγραφική περιοχή, σε σχέση με το πρώτο μισό του 2019, με τον συνολικό αριθμό των συμφωνιών (419 συμφωνίες) και τα έσοδα (69,5 δισ. δολ.), να μειώνονται κατά 19% και 8% αντίστοιχα.

Παρά μία μικρή ανάκαμψη των συμφωνιών τον Ιούνιο, η διεθνής δραστηριότητα δημοσίων εγγραφών ήταν υποτονική στα χρηματιστήρια της αμερικανικής ηπείρου και της περιοχής της EMEIA, ενώ, αντίθετα, στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού σημειώθηκε αύξηση. Από την αρχή του 2020, ο αριθμός των συμφωνιών (81 συμφωνίες) και τα αντληθέντα κεφάλαια (24,5 δισ. δολ.) στην αμερικανική ήπειρο, μειώθηκαν κατά 30% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019, ενώ οι δημόσιες εγγραφές (68 συμφωνίες) και τα έσοδα (10,1 δισ. δολ.) της περιοχής της EMEIA, μειώθηκαν κατά 50% και 44% αντίστοιχα. Οι δημόσιες εγγραφές στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού, το πρώτο εξάμηνο του 2020, αυξήθηκαν κατά 2% από πλευράς αριθμού συμφωνιών (270 συμφωνίες) και κατά 56% από πλευράς εσόδων (34,9 δισ. δολ.), σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του περασμένου έτους. Η τεχνολογία, η βιομηχανία και ο κλάδος της υγείας, κυριάρχησαν στις συμφωνίες του πρώτου εξαμήνου του 2020. Στον τεχνολογικό κλάδο, σημειώθηκαν 87 δημόσιες εγγραφές, με έσοδα 17,2 δισ. δολ., στον κλάδο της βιομηχανίας ολοκληρώθηκαν 83 δημόσιες εγγραφές, συγκεντρώνοντας 9,6 δισ. δολ. ενώ στον κλάδο της υγείας σημειώθηκαν 76 δημόσιες εγγραφές, που απέφεραν 15,9 δισ. δολ.

Έπειτα από μία δυναμική αρχή για το 2020, οι δημόσιες εγγραφές στην Ευρώπη (42 συμφωνίες) και τα έσοδα (7,8 δισ. δολ.), μειώθηκαν κατά 47% και 48% αντίστοιχα, καθώς η πανδημία του COVID-19 περιόρισε δραστικά την δραστηριότητα περιφερειακά, από τον Μάρτιο μέχρι τον Μάιο. Στη Μέση Ανατολή και τη Νότια Αφρική (MENA), οι δημόσιες εγγραφές μειώθηκαν κατά 11% από πλευράς όγκου (8 δημόσιες εγγραφές), και 43% από πλευράς εσόδων (900 εκατ. δολ.), από την αρχή του 2020 έως και σήμερα. Παράλληλα, τα χρηματιστήρια της Ινδίας σημείωσαν 16 δημόσιες εγγραφές, οι οποίες συγκέντρωσαν 1,4 δισ. δολ., από την αρχή του έτους – μείωση κατά 61% στον αριθμό των συμφωνιών και κατά 9% στα έσοδα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Τα χρηματιστήρια των ΗΠΑ εξακολουθούν να συγκεντρώνουν την πλειοψηφία των δημοσίων εγγραφών στην αμερικανική ήπειρο, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020. Πιο συγκεκριμένα, στις ΗΠΑ, καταγράφηκε το 79% του όγκου των συναλλαγών (64 συμφωνίες) και συγκεντρώθηκε το 91% των εσόδων (22,3 δισ. δολ.), συμπεριλαμβανομένων και πέντε δημοσίων εγγραφών εταιρειών “unicorn”. Οι κλάδοι της υγείας και της τεχνολογίας συνέχισαν να έχουν το υψηλότερο ποσοστό της δραστηριότητας των δημοσίων εγγραφών στις ΗΠΑ, αντιπροσωπεύοντας το 55% και το 25% του συνόλου των δημοσίων εγγραφών, αντίστοιχα. Ο κλάδος της υγείας κυριάρχησε από πλευράς εσόδων (10,2 δισ. δολ.), συνεισφέροντας το 46% των συνολικών αντληθέντων κεφαλαίων, από 35 δημόσιες εγγραφές.

Παρά το γεγονός ότι, κατά το πρώτο εξάμηνο, η δραστηριότητα στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού αυξήθηκε σε ετήσια βάση, τόσο ως προς τον αριθμό συμφωνιών (2%), όσο και ως προς τα έσοδα (56%), το δεύτερο τρίμηνο, ο αριθμός των συμφωνιών σημείωσε πτώση 18% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2019, ενώ τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 28%. Τέσσερα από τα πέντε κορυφαία χρηματιστήρια σε αριθμούς συμφωνιών, και τρία από τα κορυφαία σε έσοδα, στο διάστημα αυτό, βρίσκονται στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού. Παγκοσμίως, ο NASDAQ κυριάρχησε σε εισπράξεις από την αρχή του 2020 έως και σήμερα, και ακολουθούν τα χρηματιστήρια της Σαγκάης και του Χονγκ Κονγκ. Σε αριθμό συναλλαγών, όμως, η σειρά αντιστρέφεται, με πρώτο το χρηματιστήριο της Σαγκάης, δεύτερο του Χονγκ Κονγκ και, τέλος, τον NASDAQ.