Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Με τροπολογία του ΥΠΕΝ, στο σχέδιο νόμου του ΥΠΟΙΚ (πιθανότατα…) «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις» δίνεται η πολυαναμενόμενη παράταση στις δηλώσεις αυθαιρέτων μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2020, όπως έχει ήδη γράψει το economix.

Θυμίζουμε ότι την παράταση προανήγγειλε με συνέντευξή του σε κυριακάτικη εφημερίδα (κάτι εξαιρετικά ασυνήθιστο…) ο Υπουργός Κωστής Χατζηδάκης, ενώ παρά το γεγονός ότι η ημερομηνία λήξης της προηγούμενης προθεσμίας του νόμου για τις δηλώσεις αυθαιρέτων παρήλθε από 1ης Ιουλίου, το αρμόδιο Υπουργείο δεν είχε εκδώσει καν σχετική ανακοίνωση.

Τόσο η επιλογή του τρόπου ανακοίνωσης όσο κυρίως το μικρό διάστημα της παράτασης (που περιλαμβάνει και τον Αύγουστο – όπου δεν λειτουργούν όχι μόνο οι επιχειρήσεις αλλά ούτε καν οι πολεοδομίες…) άρα πρακτικά από την ψήφισή του νόμου για μια περίοδο λιγότερη από 1,5 μήνα, έχει ξεσηκώσει μεγάλο κύμα δυσαρέσκειας από τους μηχανικούς που υποβάλλουν τις δηλώσεις.

Και αυτό γιατί θεωρούν ότι δεν προλαβαίνουν να διεκπεραιώσουν τον όγκο των δηλώσεων που υπάρχει, ειδικά από τη στιγμή που χάθηκαν ήδη σχεδόν 3 μήνες με τα έκτακτα μέτρα λειτουργίας των υπηρεσιών λόγω κορωνοϊού (οι υπηρεσίες δόμησης δεν δέχονταν μηχανικούς παρά μόνο με ραντεβού, τα οποία και σήμερα προγραμματίζονται από 15 ως 30 ημέρες αργότερα). Το κόστος της διαμαρτυρίας των μηχανικών χρεώνεται η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ που δείχνει πλήρως ξεκομμένη από την πραγματικότητα, το τί δηλαδή συμβαίνει πρακτικά, στα θέματα για τα οποία νομοθετεί.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της ρύθμισης, «με την προτεινόμενη διάταξη του πρώτου άρθρου της τροπολογίας παρατείνεται η προθεσμία για την τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών για χρονικό διάστημα τριών μηνών, λόγω πανδημίας. Σε σχέση με τα αυθαίρετα της κατηγορίας 5 η νέα ημερομηνία είναι η τελική προθεσμία για υπαγωγή, ενώ στα αυθαίρετα των λοιπών κατηγοριών είναι η τελική προθεσμία για υπαγωγή χωρίς προσαυξημένο πρόστιμο. Αντίστοιχα, μετατίθενται οι προθεσμίες και οι ημερομηνίες αναφοράς για την καταβολή αυξημένων προστίμων στις λοιπές κατηγορίες αυθαιρέτων.»

Η τροπολογία του ΥΠΕΝ που κατατίθεται στη Βουλή, αν δεν υπάρξει λεκτική ή νομοτεχνική αλλαγή της τελευταίας στιγμής (αν δεν μπει στο νομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ, θα μπει στο αντίστοιχο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης…), έχει ως εξής:

Άρθρο …

Παρατάσεις προθεσμιών τακτοποίησης αυθαιρέτων και οικοδομικών αδειών

  1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 102 του ν. 4495/2017 (Α’ 167), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Για τις αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις του άρθρου 96 του παρόντος νόμου που υπάγονται στις διατάξεις για την αναστολή επιβολής κυρώσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 97 του παρόντος, η αίτηση υπαγωγής μαζί με τα συνοδευτικά της στοιχεία και δικαιολογητικά μπορεί να υποβληθεί στο πληροφοριακό σύστημα μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2020. Εντός της προθεσμίας αυτής ισχύουν οι εκπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 101 του παρόντος νόμου. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής και μέχρι την 31 Μαρτίου 2026 επιτρέπεται η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος νόμου μόνο για αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης των κατηγοριών 1 έως και 4 του άρθρου 9 του ν. 4178/2013 και των κατηγοριών 1 έως και 4 του άρθρου 96 του παρόντος που είναι προγενέστερες της 28 Ιουλίου 2011. Για τις υπαγωγές που θα γίνουν από την 1 Οκτωβρίου 2020 και μέχρι τις 31 Μαρτίου 2026 το ενιαίο ειδικό πρόστιμο θα καταβάλλεται προσαυξημένο κατά τα οριζόμενα στις περιπτώσεις β΄ έως στ΄ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Στις περιπτώσεις αυτές, η καταχώριση της ταυτότητας του κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας στο ηλεκτρονικό μητρώο του άρθρου 62 του παρόντος νόμου αποτελεί όρο για την επέλευση των συνεπειών της υπαγωγής.»

  1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 102 του ν. 4495/2017, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο αυξάνεται:

α) κατά δέκα τοις εκατό (10%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση ευρίσκεται σε περιοχές προστασίας για τις οποίες έχουν εκδοθεί και ισχύουν προεδρικά διατάγματα καθορισμού όρων δόμησης.

β) κατά είκοσι τοις εκατό (20%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από την 1η Οκτωβρίου 2020 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2021,

γ) κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από την 1η Οκτωβρίου 2021 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2022,

δ) κατά τριάντα τοις εκατό (30%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από την 1η Οκτωβρίου 2022 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2023,

ε) κατά τριάντα πέντε τοις εκατό (35%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από την 1η Οκτωβρίου 2023 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2024,

στ) κατά σαράντα τοις εκατό (40%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από την 1η Οκτωβρίου 2024 μέχρι τις 31 Μαρτίου 2026.»

 

Update 19/7/2020: το επίσημο κείμενο της τροπολογίας

Και πάλι, όπως αναδείξαμε αρχικά στο economix.gr, το ΥΠΕΝ δεν έδωσε στη δημοσιότητα το περιεχόμενο της τροπολογίας που κατέθεσε (και που περιλαμβάνει και άλλα θέματα, αλλά δεν είναι της παρούσης αυτό…) – και τα θέματα που θέσαμε ισχύουν, όπως συνεχίζει και η γκρίνια της αγοράς. Ίσως, μάλιστα, κάποιοι να μην είναι πολύ σίγουροι ότι οι διατάξεις θα ψηφιστούν και θα μείνουν ως έχουν….

Παράλληλα, πέρα από την επιβεβαίωση του περιεχομένου που αποκάλυψε πρώτο το economix.gr στις 10 Ιουλίου 2020 με το παρόν άρθρο, περιλαμβάνονται διατάξεις για την προθεσμία υποβολής των σχεδίων και δικαιολογητικών για τις υπαγωγές που έχουν γίνει ως τώρα, για την αποπληρωμή όσων προστίμων του νόμου Μπιρμπίλη περί ημιυπαιθρίων δεν έχουν ακόμη καταβληθεί, για την παράταση χρόνου ισχύος οικοδομικών αδειών και για την αναδρομική ισχύ των διατάξεων περί προθεσμιών αυθαιρέτων – που αναλύσαμε ανωτέρω.

Το κείμενο που κατατέθηκε από το ΥΠΕΝ έχει ως εξής:

Αιτιολογική Έκθεση

Επί του άρθρου 1

Με την προτεινόμενη διάταξη του πρώτου άρθρου, παρατείνεται η προθεσμία για την τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών για χρονικό διάστημα τριών μηνών, λόγω πανδημίας. Σε σχέση με τα αυθαίρετα της κατηγορίας 5, η νέα ημερομηνία είναι η τελική προθεσμία για υπαγωγή, ενώ στα αυθαίρετα των λοιπών κατηγοριών είναι η τελική προθεσμία για υπαγωγή χωρίς προσαυξημένο πρόστιμο. Αντίστοιχα, μετατίθενται οι προθεσμίες κα ι οι ημερομηνίες αναφοράς για την καταβολή αυξημένων προστίμων στις λοιπές κατηγορίες αυθαιρέτων.

Επί του άρθρου 2

Με το δεύτερο άρθρο, λόγω δυσχερειών στην άσκηση της οικοδομικής δραστηριότητας, οι οποίες επιτάθηκαν από την πανδημία, παρατείνεται η ισχύς των οικοδομικών αδειών, των αδειών δόμησης και των αναθεωρήσεων αυτών μέχρι το τέλος του 2022.

Προτεινόμενες Διατάξεις:

Άρθρο 1
Παρατάσεις προθεσμιών τακτοποίησης αυθαιρέτων και υποβολής δικαιολογητικών

  1. Η παρ. 1 του άρθρου 102 του v. 4495/2017 (Α’ 167) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Για τις αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις του άρθρου 96 που υπάγονται στις διατάξεις για την αναστολή επιβολής κυρώσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 97, η αίτηση υπαγωγής μπορεί να υποβληθεί στο πληροφοριακό σύστημα μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2020. Εντός της προθεσμίας αυτής ισχύουν οι εκπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 101. Μετά από την παρέλευση της προθεσμίας αυτής και μέχρι τις 31 Μαρτίου 2026 επιτρέπεται η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος μόνο για αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης των κατηγοριών 1 έως και 4 του άρθρου 9 του v. 4178/2013 (Α’ 174) και των κατηγοριών 1 έως και 4 του άρθρου 96 του παρόντος που είναι προγενέστερες της 28ης Ιουλίου 2011. Για τις υπαγωγές που θα γίνουν από την 1 Οκτωβρίου 2020 και μέχρι τις 31 Μαρτίου 2026 το ενιαίο ειδικό πρόστιμο θα καταβάλλεται προσαυξημένο κατά τα οριζόμενα στις περ. β’ έως στ’ της παρ. 3. Στις περιπτώσεις αυτές, η καταχώριση της ταυτότητας του κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας στο ηλεκτρονικό μητρώο του άρθρου 62 του παρόντος αποτελεί όρο για την επέλευση των συνεπειών της υπαγωγής.»b2green

  1. Η π αρ. 3 του άρθρου 102 του v. 4495/ 2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο αυξάνεται:

α) κατά δέκα τοις εκατό (10%), αv η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση ευρίσκεται σε περιοχές προστασίας για τις οποίες έχουν εκδοθεί και ισχύουν προεδρικά διατάγματα καθορισμού όρων δόμησης.

β) κατά είκοσι τοις εκατό (20%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από την 1η Οκτωβρίου 2020 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2021,

γ) κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), αv η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από την lη Οκτωβρίου 2021 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2022,

δ) κατά τριάντα τοις εκατό (30%), αv η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από την 1η Οκτωβρίου 2022 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2023,

ε) κατά τριάντα πέντε τοις εκατό (35%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από την 1η Οκτωβρίου 2023 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2024,

στ) κατά σαράντα τοις εκατό (40%) , αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από την lη Οκτωβρίου 2024 μέχρι τις 31 Μαρτίου 2026.».

  1. Η παρ. 11 του άρθρου 51 του v. 4643/2019 (Α’ 193) αντικαθίσταται ως εξής:b2green

«11. Για τις περιπτώσεις υπαγωγής  στον ν. 4178/2013, οι οποίες δεν μεταφέρονται  στον ν. 4495/2017  κα ι τις περιπτώσεις υπαγωγής στον ν. 4014/ 2011 που έχουν μεταφερθεί στον ν. 4178/2013, ο μηχανικός υποχρεούται να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέχρι:

α) 8.11.2020 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 (Α· 209} στον v. 4178/2013 (Α’  174) ή εξόφλησης του παράβολου έως την 31η Δεκεμβρίου 2013».

β) 8.11.2020 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον v. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου από 1.1.2014 έως 31.12.2014,

γ) 8.2.2021 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον v. 4014/2011 στον v. 4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου από 1.1.2015 έως 31.12.2015,

δ) 8.5.2021 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς  από  τον  ν.  4014/2011  στον  v.  4178/2013  ή εξόφλησης του παραβόλου από 1.1.2016 έως 31.12.2016,

ε) 8.8.2021 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον v. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή  εξόφλησης του παραβόλου από 1.1.2017 έως 3.11.2017.

Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας υπαγωγής για ακίνητα της κατηγορίας 5 του άρθρου 9 του ν. 4178/2013 μετά τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.»

  1. Για τις περιπτώσεις υπαγωγής του v. 3843/ 2010 (Α’ 62), για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή του συνολικού ποσού προστίμου, το υπολειπόμενο ποσό καταβάλλεται εφάπαξ, με χρήση του κωδικού πληρωμής σε τράπεζα που αντιστοιχούσε στην υπαγωγή , μέχρι τις 30.9.2020.
  2. Η ισχύς του παρόντος άρθρου εκκινεί από 1.7.2020. 

Άρθρο 2
Παρατάσεις οικοδομικών αδειών

Η ισχύς των οικοδομικών αδειών, των αδειών δόμησης και των τυχόν αναθεωρήσεων αυτών που προβλέπονται στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 50 του ν. 4495/2017, καθώς και όσων εκδόθηκαν σύμφωνα με τον ν. 4495/2017 έως τις 30.12.2018, παρατείνεται έως τις 31.12.2022.