Πηγή Εικόνας: ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ

Εγκρίθηκε από την Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας η λειτουργία αορίστου χρόνου της Μονάδας Κατεργασίας Αποβλήτων της Βιομηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης που βρίσκεται στη Σίνδο.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση της αντιπεριφέρειας Θεσσαλονίκης, η Μητροπολιτική Επιτροπή έλαβε αυτή την απόφαση με την επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενώ θα πρέπει πάντοτε να υπάρχει σε ισχύ Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.

Επισημαίνεται, παράλληλα, ότι η μονάδα δεν θα πρέπει να δέχεται προς επεξεργασία υγρά απόβλητα που να υπερβαίνουν την δυναμικότητα σχεδιασμού της εγκατάστασης όπως και ότι θα πρέπει να καταγράφονται στοιχεία ελέγχου και παρακολούθησης της λειτουργίας όλης της εγκατάστασης.

Τέλος στη διαμάχη ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ – Βυρσοδεψών μέσω ΤΕΕ

Σε δηλώσεις της, η αντιπεριφερειάρχης Βούλα Πατουλίδου επισήμανε ότι «μια από τις βασικές αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κρίσιμη για την ποιότητα ζωής και την  υγεία των πολιτών είναι η διαχείριση των αποβλήτων» ενώ σχολίασε ότι πρόκειται για «μια λειτουργία με έντονο περιβαλλοντικό χαρακτήρα με κοινωνική αναφορά  και μεγάλη οικονομική βαρύτητα», όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Διαβεβαίωσε, άλλωστε, ότι οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων της ΒΙΠΕΘ θα λειτουργήσουν με συνεχή έλεγχο εφόσον τα προϊόντα της επεξεργασίας που διοχετεύονται στον ευαίσθητο αποδέκτη του Θερμαϊκού Κόλπου, πληρούν όλα τα διεθνή στάνταρντ, τους περιβαλλοντικούς όρους και τα επιστημονικώς παραδεκτά όρια.

ΒΙΠΕ Σίνδου – βυρσοδεψεία: η κίνηση καλής θέλησης της ΕΤΒΑ και τα ερωτηματικά για την ΠΚΜ