Αποθηκευτικοί χώροι _Pasal
Οι αποθηκευτικοί χώροι της Pasal Development, που μισθώνει η Σκλαβενίτης, στην Ελευσίνα
Αποθηκευτικοί χώροι _Pasal
Οι αποθηκευτικοί χώροι της Pasal Development, που μισθώνει η Σκλαβενίτης, στην Ελευσίνα

Δεν αποκλείει την αναστολή αγοραπωλησιών και την ακύρωση προγραμματισμένων επενδύσεων λόγω αύξησης του ρίσκου που συνδέεται με την πανδημία η Pasal Development, που ανακοίνωσε χθες, αποτελέσματα. Παρόλ’αυτά, η δραστηριότητα της εταιρίας παραμένει, ως ένα βαθμό, θωρακισμένη για δύο λόγους. Πρώτον, επειδή επικύρωσε αρκετούς μήνες προτού ξεσπάσει η πανδημία-τον Αύγουστο- τη συμφωνία εξυγίανσης και αφετέρου επειδή το βασικό της έσοδο προέρχεται από τον Σκλαβενίτη στον οποίο μισθώνει αποθήκες στην Ελευσίνα (27 χλμ Παλαιάς Αθηνών – Κορίνθου).

Η επιστροφή στα κέρδη…

Χάρη στη συμφωνία εξυγίανσης που προβλέπει διαγραφή υποχρεώσεων και εξόφληση οφειλών μέσω μεταβίβασης ακινήτων, η Pasal εμφάνισε το 2019 κέρδη 41,8 εκατ. ευρώ από ζημιές 2,7 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για “τεχνητή” εμφάνιση κερδών, δεδομένου ότι τα έσοδά της διαμορφώνονται σε μόλις 1,6 εκατ. ευρώ έναντι 1,7 εκατ. ευρώ. για το 2018. Η αξία των επενδυτικών ακινήτων της εταιρείας διαμορφώθηκε σε 31,05 εκατ. ευρώ αντί 77,5 εκατ. ευρώ (το 2018), με την μείωση να οφείλεται σε διαφορές αποτίμησης επενδυτικών ακινήτων, ενώ το εμπορικό κέντρο Athens Heart , έχοντας συμφωνηθεί να περάσει στη Hines, έχει καταταχθεί σε ενεργητικό προς πώληση.

…και η συμφωνία εξυγίανσης

Η συμφωνία εξυγίανσης και η δρομολογηθείσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 10 εκατ. ευρώ, που θα καλύψει η σουηδική εταιρεία Sterner Stenhus αποκτώντας το 55,8% της Pasal, θα δώσει ανάσα ρευστότητας στην Pasal. Τι προβλέπει όμως, η συμφωνία εξυγίανσης;

-Την αποπληρωμή δανείων της Alpha Bank συνολικού ποσού 23,6 εκατ. ευρώ

-την αποπληρωμή δανείου της Εθνικής Τράπεζας 910 χιλ. ευρώ μέσω της πώλησης δύο οικοπέδων έναντι συνολικού ποσού 960 χιλ. Ευρώ. Το ποσό των 180 χιλ.ε υρώ που προκύπτει πέραν της υφιστάμενης δανειακής υποχρέωσης ποσού 778 χιλ.ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή προς την Εθνική Leasing, ενώ το υπόλοιπο ποσό οφειλής αναμένεται να διαγραφεί.

-τη μεταβίβαση από την Pasal Cyprus 70.000 κοινών ονομαστικών μετοχών αξίας 1 ευρώ έκαστη εκδόσεως της Doreco, στην Εθνική Τράπεζα ή σε νομικό πρόσωπο που εκείνη θα υποδείξει, είναι σε εξέλιξη.

-την επιστροφή-έχει πραγματοποιηθεί- στην Εθνική Leasing ακινήτου στο Μοσχάτο για το οποίο υπάρχει σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης και την αποπληρωμή ποσού 180 χιλ. ευρώ.

-την αποπληρωμή 255 χιλ. ευρώ και τη διαγραφή του υπολοίπου της οφειλής περίπου 4,9 εκατ. ευρώ για την πιστώτρια της Pasal Trastor ΑΕΕΑΠ )

-την αποπληρωμή για την Εurobank ποσού 1,4 εκατ. ευρώ., σε 5 ετήσιες δόσεις με επιτόκιο 1%, αρχής γενομένης της πρώτης καταβολής στις 29.08.2020 (δηλαδή σε ένα έτος από την έκδοση της δικαστικής απόφασης επικύρωσης της Συμφωνίας Εξυγίανσης). Οποιαδήποτε άλλη απαίτηση πέραν του ποσού αυτού, αποσβένεται και διαγράφεται.

Επίσης, μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ, θα εκταμιευθεί προς την Pasal από τη Sterner δάνειο 13,8 εκατ. ευρώ για την αποπληρωμή δανείων της Alpha bank και τη χρηματοδότηση του κεφαλαίου κίνησης.

Συνολικά, η εταιρία θα αντλήσει 23,8 εκατ. ευρώ, από τα οποίοα 22 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού από την Alpha και 1,8 εκατ. ευρώ για την αποπληρωμή λοιπών πιστωτών, υποχρεώσεων και κάλυψη λοιπών αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης.