Κομισιόν
Κομισιόν
Κομισιόν
Κομισιόν
Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δεν έχουμε δει ακόμη ως χώρα το χρώμα του χρήματος από ευρωπαϊκά ταμεία, ανέφερε σε συνομιλία του κυβερνητικός αξιωματούχος, εννοώντας ότι ακόμη δεν έχει πάρει το Ελληνικό Δημόσιο ζεστό χρήμα, ρευστό δηλαδή, για την αντιμετώπιση της πανδημίας του Covid 19 και των οικονομικών της επιπτώσεων. 

Εκτίμησε μάλιστα ότι η ροή του χρήματος θα αρχίσει από τα μέσα Ιουλίου ενώ κράτησε και μία «πισινή» λέγοντας ότι αν οι διαδικασίες χρηματοδότησης αρχίσουν από τον Σεπτέμβριο, πρέπει να κάνουμε τα κουμάντα μας με ιδίους πόρους.

Συνήθως στο δημόσιο λογιστικό τέτοιες «καθυστερήσεις» δεν παίζουν ιδιαίτερο ρόλο, αλλά ο προβληματισμός αφορά όχι την ίδια τη χρηματοδότηση που έχει εγκριθεί αλλά τη χρηματορροή – πέραν φυσικά της ευρύτερης συζήτησης για τους πόρους του ταμείου Ανάκαμψης που όλο προγραμματίζεται στις Βρυξέλλες να ανακοινωθεί και όλο πάει πιο πίσω, καθώς δεν συμφωνούν τα κράτη μέλη.

Την ίδια στιγμή η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και η πρόεδρος της Αθηνά Χατζηπέτρου τρέχουν το project χρηματοδότησης των επιχειρήσεων με ευρωπαϊκά κονδύλια, με «πλάτη» τον τεχνοκράτη Υφυπουργό ΕΣΠΑ Γιάννη Τσακίρη, που και βοηθά και ξεμπλοκάρει και σχεδιάζει τα επόμενα βήματα. 

Όπως  ανακοινώθηκε  το πρόγραμμα μπήκε στην  τελική ευθεία για την ενεργοποίηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας. Θα χορηγούνται δάνεια κεφαλαίου κίνησης, με εγγύηση 80% του ελληνικού Δημοσίου, σε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, από όλη τη χώρα. Ήδη,  από την Αναπτυξιακή Τράπεζα βγήκε πρόσκληση στα πιστωτικά ιδρύματα, με σκοπό να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής στο σχετικό πρόγραμμα. Στόχος είναι μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαΐου να μπορέσει να ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων από τις επιχειρήσεις. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζας (ΕΑΤ) επισημαίνει  πως για την ευνοϊκότερη χρηματοδότηση των μικρών, μεσαίων και πολύ μικρών επιχειρήσεων, το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 θα εγγυάται, κατά 80%, το 40% του συνολικού χαρτοφυλακίου δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων κάθε τραπεζικού ιδρύματος και αντίστοιχα το 32% του συνολικού χαρτοφυλακίου μεγάλων επιχειρήσεων. Σκοπός της σύστασης του Ταμείου, ύψους 1 δισ. ευρώ, με συνολική μόχλευση ρευστότητας 3,5 δισ. ευρώ, είναι η στήριξη της οικονομίας κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19. Υπενθυμίζεται πως υπάρχει πρόθεση για διπλασιασμό των διαθέσιμων κονδυλίων, δηλαδή το 1 δισ. ευρώ να γίνει 2 δισ. ευρώ. Οπότε, με τη μόχλευση το συνολικό ύψος της δανειοδότησης να διαμορφωθεί σε 7 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΕΑΤ:

·         Οι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί μέχρι και την 26η Μαΐου, υποβάλλουν τις προτάσεις τους προς την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα .

Ακολουθεί η υπογραφή των σχετικών συμβάσεων μεταξύ της ΕΑΤ και των ενδιαφερομένων Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών ώστε να διαμορφωθεί το δανειακό χαρτοφυλάκιο συνολικού ύψους 3,5 δισ Ευρώ διαθέσιμο για τις επιχειρήσεις.

Η εκταμίευση των δανείων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020 συνεπώς: 

·         Οι μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις που θέλουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα,  οφείλουν από τώρα να προετοιμάζουν τους φακέλους και τα αναγκαία δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν π.χ. τον συνολικό κύκλο εργασιών, το μισθολογικό κόστος καθώς και τα υπόλοιπα νομιμοποιητικά στοιχεία ώστε να επιταχυνθεί η εγκριτική διαδικασία.

Οι πόροι του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων CoViD -19 συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.