Εικόνα από τη μελέτη της topio7 architects-landscape architects που πήρε Α Βραβείο στον ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΟΦΟΥ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ, ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ ΠΑΝ.ΟΡΑΜΑ»
Εικόνα από τη μελέτη της topio7 architects-landscape architects που πήρε Α Βραβείο στον ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΟΦΟΥ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ, ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ ΠΑΝ.ΟΡΑΜΑ»
Πηγή Εικόνας: topio7 architects-landscape architects

Το αρχιτεκτονικό γραφείο topio7 architects-landscape architects απέσπασε το πρώτο βραβείο του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού της ΕΤΑΔ με αντικείμενο τη δημιουργία των προσχεδίων μελέτης υλοποίησης της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρους και υποστηρικτικών εγκαταστάσεων του θεάτρου Λόφου Λυκαβηττού. Πρόκειται για το διαγωνισμό που είχε προκηρύξει η ΕΤΑΔ το περασμένο καλοκαίρι, ο οποίος έχει προϋπολογισμό 227,2 χιλ. ευρώ. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το πρώτο, δεύτερο και τρίτο βραβείο αξίας 15,5 χιλ. ευρώ, 11,3 χιλ. ευρώ και 7,5 χιλ.ευρώ, όπως και τις αρχιτεκτονικές μελέτες περιβάλλοντος χώρος και κτιριακών έργων αξίας 135,8 χιλ. ευρώ. Σημειώνεται ότι η ομάδα μελέτης περιλαμβάνει την Κατερίνα Ανδρίτσου, την Πανίτα Καραμανέα και  το Θανάση Πολυζωίδη.

Ο σχεδιασμός

Η ιδέα του αρχιτεκτονικού γραφείου, όπως αναφέρει η αρχιτέκτονας Πανίτα Καραμανέα,  είναι «ο Λυκαβηττός να έρθει στο προσκήνιο, που λόγω της λατόμευσης θυμίζει γλυπτό και τη θέα της πόλης».

Ειδικότερα, ο πυρήνας της αρχιτεκτονικής πρότασης αφορά την ανάπλαση του πλατώματος, που περιβάλλει το θέατρο τού Λυκαβηττού, καθώς και των τμημάτων του φυσικού αναγλύφου, που περιβάλλουν την περιοχή και βρίσκονται εντός των ορίων παρέμβασης, ιδιοκτησίας ΕΤ.Α.Δ. Ουσιαστικά, το αρχιτεκτονικό γραφείο θα ανασχεδιάσει τον υπαίθριο αυτόν χώρο, επαναπροσδιορίζοντας την κεντρική περιβαλλοντική και πολιτιστική σημασία του για την πρωτεύουσα, απαντώντας στους στόχους της ανάπλασης. Η γενική περιοχή παρέμβασης, όπως ορίζεται στο σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα, αφορά σε έκταση 35.600 τ.μ., συμπεριλαμβανομένου του μεταλλικού θεάτρου.

Η αρχιτεκτονική μελέτη περιλαμβάνει δύο ειδικές περιοχές παρεμβάσεων, ως εξής.

Περιοχή Α. Εμβαδόν επιφανείας 13.263 τ.μ. Η πρώτη αυτή ζώνη περιλαμβάνει το βασικό πλάτωμα παρατήρησης και κατόπτευσης του αθηναϊκού τοπίου, τις κύριες εισόδους στην περιοχή πεζών και οχημάτων, καθώς και επιφάνειες που σχετίζονται με την υποστήριξη της επαναλειτουργίας του θεάτρου, οι οποίες σήμερα αποτελούν «νεκρούς» χώρους.

Υποπεριοχή Α1. Στην περιοχή αυτή προβλέπονται οι βασικές παρεμβάσεις ανάπλασης, για τη δημιουργία:

— χώρων παρατήρησης – κατόπτευσης του αθηναϊκού τοπίου,

— χώρων στάσης και ανάπαυσης,

— ζώνης «ξενάγησης» στο φυσικό, πολιτιστικό, ιστορικό περιβάλλον, με χρήση αναλογικών ψηφιακών ή/και διαδραστικών μέσων,

— περιοχής φιλοξενίας υπαίθριων πολιτιστικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων μεσαίας κλίμακας, μέγιστης χωρητικότητας 500 ατόμων, η οποία θα λειτουργεί υποστηρικτικά ή ανεξάρτητα από τον χώρο του θεάτρου,

— συγκρότημα τουριστικού περιπτέρου – αναψυκτηρίου,

— συγκρότημα χώρων υγιεινής επισκεπτών,

— info – point.

Υποπεριοχή Α2. Στη ζώνη αυτή ενσωματώνονται οι περιοχές του άμεσου περιβάλλοντος χώρου τού θεάτρου, οι οποίες θα ανασχεδιασθούν, ώστε να υποστηρίξουν την επαναλειτουργία του θεάτρου. Περιλαμβάνουν:

— την κύρια είσοδο του κοινού νοτιοδυτικά του θεάτρου, την έξοδο των θεατών μετά το τέλος των εκδηλώσεων βορειοδυτικά του θεάτρου, καθώς και τη βοηθητική είσοδο προσωπικού και εξοπλισμού βορειοανατολικά του θεάτρου,

— τις αδιαμόρφωτες, ελεύθερες κενές περιοχές εντός του περιφραγμένου σήμερα χώρου θεάτρου,

— τον ανασχεδιασμό των υποστηρικτικών κατασκευών του θεάτρου, που περιλαμβάνουν χώρο αποδυτηρίων (καμαρίνια) 484,50 τ.μ., συγκρότημα κυλικείου και χώρων υγιεινής 223,73 τ.μ., κουβούκλια έκδοσης εισιτηρίων.

Περιοχή Β. Εμβαδόν επιφανείας 20.790 τ.μ..

Η περιοχή αυτή χαρακτηρίζεται από το περιβάλλον φυσικό ανάγλυφο του θεάτρου και του πλατώματος, και ενσωματώνει:

— προσβάσεις με κλίμακες επί του αναγλύφου, οι οποίες συνδέουν διαφορετικά υψομετρικά επίπεδα κίνησης και διαφορετικής έντασης κίνησης διαδρομές,

— μονοπάτια πεζοπορίας, με διαφοροποιημένα ποιοτικά χαρακτηριστικά, ως προς τη δυνατότητα θέασης, την έκτασή τους, τη δημιουργία συνδέσεων με τον άμεσο και ευρύτερο περιβάλλοντα χώρο,

— περιοχές πλατωμάτων, για παρατήρηση και ανάπαυση με εξαιρετικές οπτικές φυγές,

— περιοχές στάσης και ανάπαυσης, με εξοπλισμό υπαίθριων ή στεγασμένων καθιστικών.

Η ομάδα μελέτης

Η ομάδα μελέτης της topio7 architects-landscape architects αποτελείται από τους Αρχιτέκτονες ΕΜΠ και Αρχιτέκτονες Τοπίου Κατερίνα Ανδρίτσου, Πανίτα Καραμανέα και Θανάση Πολυζωίδη. Η ομάδα έχει γίνει γνωστή από αντίστοιχα βραβεία τα τελευταία χρόνια, με πιο γνωστή ίσως την ιδιαίτερα όμορφη μελέτη για την ανάπλαση της περιοχής του νεκροταφείου της Νεάπολης στη Νίκαια – αλλά και άλλες όπως στην Κατερίνη, στο Αμύνταιο, στη Φλώρινα κλπ. Στους εξωτερικούς συνεργάτες για τη συγκεκριμένη πρόταση για το θέατρο του Λυκαβηττού συμπεριλαμβάνονται και οι Σοφία Πρίφτη (Αρχιτέκτων ΕΜΠ – Αρχιτέκτονας Τοπίου MLA ETH), Θεοδώρα Μόσχου (Αρχιτέκτων ΠΚ), Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος (Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ ως σύμβουλος στατικός), Βασίλης Τσεσμετζής (Αρχιτέκτων ΠK ως σύμβουλος ψηφιακών μέσων:), Γιώργος Γούγας & Συνεργάτες (και ειδικά η Δήμητρα Κωστή, ως σύμβουλοι κοστολόγοι μηχανικοί).