Ελληνικό-Καζίνο: Σήμερα συνεδριάζει η Επιτροπή Παιγνίων - μέχρι την Παρασκευή πιθανόν επίσημες ανακοινώσεις
Ελληνικό, LAMDA DEVELOPMENT
Ελληνικό-Καζίνο: Σήμερα συνεδριάζει η Επιτροπή Παιγνίων - μέχρι την Παρασκευή πιθανόν επίσημες ανακοινώσεις
Ελληνικό, LAMDA DEVELOPMENT
Πηγή Εικόνας: LAMDA DEVELOPMENT

Ένα ακόμη βήμα πιο κοντά στην ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού παραχώρηση της άδειας καζίνο του Ελληνικού θεωρείται η χθεσινή απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) με την έκδοση των προσωρινών μέτρων μετά από προσφυγή της  Hard Rock  για τον αποκλεισμό της από το διαγωνισμό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, που να σημειωθεί έλαβε την απόφαση της  Αρχής, αναφέρει ότι αναστέλλει την πρόοδο του διεθνή πλειοδοτικού Διαγωνισμού που διενεργεί η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, κατόπιν της Προσφυγής της Hard Rock International και σχετικού αιτήματος.

Υπογραμμίζεται  ότι η επταμελής σύνθεση της ΑΕΠΠ, έκρινε ότι «η προσφυγή περιέχει συγκεκριμένους λόγους και αιτιάσεις με τις οποίες αποδίδονται στην προσβαλλόμενη απόφαση σοβαρές πλημμέλειες που χρήζουν επισταμένης αξιολόγησης».

Ακόμη  επισημαίνεται  ότι «Η Επιτροπή επιφυλάσσεται να εκδώσει την οριστική Απόφασή της επί της Προσφυγής, «(…) διότι ενόψει και της σπουδαιότητας των τιθέμενων νομικών και πραγματικών ζητημάτων απαιτείται προηγουμένως ενδελεχής σε έκταση αυτοτελής και σε συνδυασμό μεταξύ τους μελέτης». Και καταλήγει η ανακοίνωση ότι η αιτιολογία της εκδοθείσας Απόφασης αναδεικνύει την σοβαρότητα, καθώς και τη νομική και πραγματική θεμελίωση της Προσφυγής της Hard Rock International.

Σύμφωνα με έγκυρους νομικούς κύκλους ήταν βέβαιο ότι η εταιρεία θα κέρδιζε τα προσωρινά μέτρα και θα «πάγωνε» τη διαδικασία του διαγωνισμού μέχρι την οριστική απόφαση της Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Η νομοθεσία ορίζει ότι το αργότερο σε διάστημα 60 ημερών από την έκδοση των προσωρινών μέτρων θα πρέπει να έχει εκδοθεί η οριστική απόφαση για τον αποκλεισμό της Hard Rock από τον διαγωνισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αρχή εξέτασης  της προσφυγής θα ορίσει συγκεκριμένη συνεδρίαση για την εξέταση των επιχειρημάτων της αποκλεισθείσας εταιρείας και έχει οριστεί η Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου  2020. Στη συνεδρίαση η Επιτροπή Παιγνίων θα καταθέσει τα δικά της επιχειρήματα για τον αποκλεισμό της εταιρείας.     

Καζίνο Ελληνικό: Προσωρινό stop κέρδισε η Hard Rock