Καζίνο Ελληνικό: Προσωρινό stop κέρδισε η Hard Rock

Προσωρινή αναστολή του διαγωνισμού για το Καζίνο στο Ελληνικό διέταξε η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), ανακοίνωση της Hard Rock