Την άμεση ανάγκη υλοποίησης σειράς μέτρων και δράσεων που θα έπρεπε να είχαν αποφασισθεί και υλοποιηθεί ήδη πριν αρκετά χρόνια προκειμένου η ελληνική εξωστρεφής βιομηχανία να ανταγωνίζεται επί ίσοις όροις τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες, θέτει ως μια από τις βασικές του στρατηγικές το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας-CompeteGR, που έχει δημιουργηθεί με την συνένωση δυνάμεων σημαντικών προσωπικοτήτων που ηγούνται επιτυχημένων επιχειρήσεων, οργανισμών και επιμελητηρίων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Στο πλαίσιο του 30ου ετήσιου συνεδρίου που διοργανώνει το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο Αθηνών, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με πρωτοβουλία του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας-CompeteGR με θέμα συζήτησης την «Ανταγωνιστικότητα της Βιομηχανίας στην Ελλάδα».

Ομιλητές ήταν οι κκ Σίμος Αναστασόπουλος, πρόεδρος του CompeteGR, Κωνσταντίνος Μίχαλος, πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Αθανάσιος Σαββάκης, πρόεδρος του ΣΒΕ, Ευριπίδης Δοντάς, μέλος διοικητικού συμβουλίου «Ελληνική Παραγωγή». Στη συνάντηση προσκεκλημένοι ήταν σημαντικοί παράγοντες της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας, κυβερνητικά και ευρωπαϊκά στελέχη και εκπρόσωποι συλλογικοτήτων.

Κοινό σημείο σύγκλισης όλων των ομιλητών ήταν σημεία όπως η ανάγκη ταχύτερων αποσβέσεων για μηχανολογικό εξοπλισμό ώστε να ολοκληρώνεται πρακτικά σε 3-4 χρόνια έναντι 10 ετών που είναι σήμερα, μείωσης των εργοδοτικών εισφορών, καθώς και το πολύ σημαντικό ζήτημα της μείωσης του ενεργειακού κόστους. Σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ η τιμή χονδρικής για την ηλεκτρική ενέργεια στην Ελλάδα είναι διαχρονικά 10-40 % υψηλότερη από το μέσο όρο της Ευρώπης, ενώ κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2019 η χώρα μας είχε την πιο ακριβή τιμή στην Ευρώπη. Επίσης έγινε αναφορά στη μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων και στην ανάγκη ενίσχυσης των επενδύσεων στη μεταποίηση από το ΕΣΠΑ.

Επίσης, τονίσθηκε η ανάγκη δημιουργίας ενός Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Βιομηχανία με ξεκάθαρο όραμα και υλοποιήσιμα παραδοτέα σε συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, κάτι που έπρεπε να είχε γίνει στην χώρα μας εδώ και δεκαετίες, όπως επισημάνθηκε.

Ο πρόεδρος του CompeteGR, Σίμος Αναστασόπουλος, δήλωσε ότι η μεγάλη και ενεργή συμμετοχή των επιχειρηματικών φορέων, των ανθρώπων της αγοράς και των εκπροσώπων της κυβέρνησης στη συζήτηση για την Ανταγωνιστικότητα της Βιομηχανίας δίνει και στο Συμβούλιο ένα σαφές μήνυμα για την πορεία που πρέπει να ακολουθήσει για να επιτύχουμε όλοι μαζί την βελτίωση που απαιτείται για την ανασυγκρότηση της Οικονομίας και της Βιομηχανίας.

«Το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδος, αποτελεί πολυσυμμετοχικό και ταυτόχρονα απλό μηχανισμό, ο οποίος συνδέει διαδραστικά και ανεξάρτητα όλον τον παραγωγικό και επιχειρηματικό ιστό της χώρας. Με μόνο στόχο να διαμορφώσει και να ενισχύσει κανάλια ανοικτής επικοινωνίας, διάχυσης της γνώσης και ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών σχετικά με την ανταγωνιστικότητα και τα οφέλη της για την επίτευξη ουσιαστικής οικονομικής ανάπτυξης, ενίσχυσης της δημιουργικότητας και της κοινωνικής προόδου, το Εθνικό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας (compete gr) έρχεται να καλύψει το κενό αυτό», αναφέρουν τα ιδρυτικά του μέλη. Βασικός στόχος του Συμβουλίου, πέραν των προτάσεων που θα διατυπώνονται με στόχο την επίλυση συγκεκριμένων ζητημάτων, των μελετών που θα παρουσιάζονται, είναι και η διάδοση της έννοιας της ανταγωνιστικότητας στο ευρύ κοινό και ιδιαίτερα το ανθρώπινο δυναμικό του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ώστε να καταλάβει τα οφέλη και να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου της ενίσχυσης της.

Τα ιδρυτικά στελέχη προχωρούν ένα βήμα παραπάνω: έχοντας συλλέξει εμπειρίες από την μακρόχρονη σταδιοδρομία τους από την Ελλάδα και το εξωτερικό φιλοδοξούν να συμβάλουν με τις δικές τους δυνάμεις στη δημιουργία ενός νέου αφηγήματος για την Ελλάδα που θα εμπνεύσει και θα την οδηγήσει στη νέα εποχή.