Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Εκδήλωση με θέμα «Τοπικός Χωρικός Σχεδιασμός & Εκτός Σχεδίου Δόμηση» διοργανώνεται την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου στην αίθουσα Τελετών του ΕΜΠ Πατησίων, στο Κτίριο Αβέρωφ, από το ΕΜΠ – Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, το Σπουδαστήριο Πολεοδομικών Ερευνών, η Επιστημονική Εταιρία Δικαίου Πολεοδομίας και Χωροταξίας και η Ελληνική Εταιρία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

17:15 – 17:30: ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ

17:30 – 17:40: Δ. Μέλισσας, Καθηγητής ΕΜΠ: Έναρξη / καλωσόρισμα προσκεκλημένων / στόχος επιστημονικής εσπερίδας.

17:40 – 17:50: Κ. Χατζηδάκης, Υπουργός ΠΕΝ: Εισαγωγική τοποθέτηση.

Μέρος Α: ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ συντονιστής: Δ. Μέλισσας, Καθηγητής ΕΜΠ

17:50 – 18:20: Α. Σακελλαροπούλου, Πρόεδρος ΣτΕ: «Νομολογιακή αποτύπωση του πρώτου πολεοδομικού σχεδιασμού για την εκτός σχεδίου δόμηση».

 

18:20 – 18:50: Δ. Οικονόμου,ΥφυπουργόςΠΕΝ: «Άξονες πολιτικής για την οργάνωση του εξωαστικού χώρου». 

Μέρος Β: ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ συντονιστής: Κ. Σερράος, Καθηγητής ΕΜΠ, Αντιπρόεδρος ΕΛΛΕΤ

19:00 – 20:15: Συζήτηση «στρογγυλής τραπέζης»

α. θέσεις για τη διαχείριση της Εκτός Σχεδίου Δόμησης β. ο ρόλος του Τοπικού Χωρικού Σχεδίου στην διαχείριση της Εκτός Σχεδίου Δόμησης γ. οι επιμέρους αναγκαίες δράσεις και οι πιθανώς απαραίτητες σχετικές ποιοτικές κατευθύνσεις για τον σχεδιασμό του χώρου.

Συμμετέχοντες: 

  Κ. Μενουδάκος, επίτιμος Πρόεδρος ΣτΕ.

Γ. Στασινός, Πρόεδρος ΤΕΕ.

Ε. Κλαμπατσέα, αν. Καθηγήτρια ΕΜΠ, τ. ΓΓ. ΥΠΕΝ.

Γ. Μιχαήλ, Αρχιτέκτων Πολεοδόμος, Αντιπρόεδρος ΕΛΛΕΤ.

Γ. Γκανασούλης,  σύμβουλος Υφυπουργού ΠΕΝ.

20.15 – 20.40: Παρεμβάσεις – Συζήτηση

20:40 – 21:00: Δ. Μέλισσας / Κ. Σερράος: ΛΗΞΗ ΕΣΠΕΡΙΔΑΣ

Σε σχετική ανακοίνωση αναλυτικά σημειώνονται τα ακόλουθα «Αν και το ελληνικό πολεοδομικό δίκαιο έχει θεσπίσει, ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα την έννοια του εγκεκριμένου «Ρυμοτομικού Σχεδίου», ως εργαλείου που εξασφαλίζει τις αναγκαίες χωρικές ενότητες που κατεξοχήν προοριζονται για την ανάπτυξη οικιστικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων, όμως παράλληλα αυτοαναιρείται, καθιστώντας τη δόμηση δυνατή, ουσιαστικά παντού στο χώρο, τηρουμένων ορισμένων μόνο περιορισμένων προϋποθέσεων και εξασφαλίζοντας συγκριτικά υψηλούς Συντελεστές Δόμησης (π.χ. προκειμένου περί παραγωγικών δραστηριοτήτων), καθώς επίσης και μικρές αρτιότητες (ιδίως εάν συνυπολογισθούν και οι ποικίλες παρεκκλίσεις). Αποτέλεσμα του παραπάνω δεδομένου είναι η εκτεταμένη ανάπτυξη ενός νόμιμου δικτύου διάχυτων οικιστικών, παραγωγικών και λοιπών δραστηριοτήτων και αντίστοιχων κτιριακών εγκαταστάσεων στον περί- και έξω-οικιστικό χώρο, με έμφαση βέβαια σε ζώνες ιδιαίτερης ελκυστικότητας, όπως είναι ο περι-οικιστικός χώρος, οι ακτές και οι λοιπές παραθεριστικές ζώνες, όπως επίσης και οι παρόδιες ζώνες των κύριων δρόμων. Τα προκύπτοντα προβλήματα είναι πολλά και γνωστά. Μεταξύ αυτών: ραγδαία αλλοίωση και υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος και του φυσικού τοπίου, καταστροφή της γεωργικής και κτηνοτροφικής γης, συγκρούσεις μεταξύ των διαφόρων λειτουργιών, υψηλό κόστος δημιουργίας και συντήρησης εκτεταμένων κυκλοφοριακών και τεχνικών υποδομών, κίνδυνοι από την κατά κανόνα ανεξέλεγκτη διάθεση λυμάτων και απορριμμάτων. Οι μεμονωμένες φωνές διαμαρτυρίας, περί κατάργησης της εκτός σχεδίου δόμησης, είτε με ριζικό και άμεσο τρόπο, είτε και με σταδιακά βήματα, όπως επίσης και οι διάφορες σχετικές σποραδικές ρυθμίσεις, δεν κατάφεραν ως τώρα να λειτουργήσουν ως «πιλότος» για ευρύτερες αλλαγές. Είναι όμως πράγματι το εγχείρημα της επιτυχούς «διαχείρισης» της Εκτός Σχεδίου Δόμησης ανέφικτο; Ή η εκ νέου προωθούμενη προσπάθεια για έναν συστηματικό χωρικό σχεδιασμό με χρήση του νέου «Τοπικού Χωρικού Σχεδίου» μπορεί να δώσει μια θετική διέξοδο;

Στόχοι της επιστημονικής εσπερίδας είναι μεταξύ άλλων: 

🡪 να αφουγκραστεί το βαθμό συναίνεσης στην Ελληνική Κοινωνία σε σχέση με την επαναδιαχείριση της Εκτός Σχεδίου Δόμησης.

🡪 να διερευνήσει τις δυνατότητες που έχει το Τοπικό Χωρικό Σχέδιο προς την κατεύθυνση οργάνωσης της Εκτός Σχεδίου Δόμησης.

🡪 να συζητήσει τους τρόπους και τον βαθμό που ένα τέτοιο εγχείρημα θα ήταν εφικτό.

🡪 να επανεξετάσει το ρόλο των προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και των πολεοδομικών σταθεροτύπων.

🡪 να διερευνήσει την δυνατότητα διατύπωσης ποιοτικών κατευθύνσεων για τον σχεδιασμό που θα συγκροτούν συγχρόνως και μια εθνική πολιτική σε αυτόν τον τομέα.

🡪 να συζητήσει πιθανές ενότητες τέτοιων κατευθύνσεων με ειδικότερη στόχευση προς την Εκτός Σχεδίου Δόμηση.