Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σε διευκρινίσεις σχετικά με τις διαδικασίες για την πώληση του 100% της θυγατρικής της εταιρείας «ΚΕΝ ΑΕ», προχώρησε η «ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ», απαντώντας σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ειδικότερα, η εταιρεία «ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ», σε απάντηση της υπ΄αριθμ. πρωτ. 4023/07.11.2019 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει την επενδυτική κοινότητα ότι όλες οι διαδικασίες για την πώληση του 100% της θυγατρικής εταιρείας ΚΕΝ ΑΕ ολοκληρώθηκαν στις 6 Νοεμβρίου 2019. Επιπρόσθετα, επισημαίνει ότι η αγοράστρια εταιρεία «VOLTON ΑΕ» δεν είναι συνδεδεμένη με κανέναν τρόπο με την εταιρεία «ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ» ή με μέλη της διοίκησης ή με βασικούς μετόχους της.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το τίμημα της συναλλαγής ανήλθε στα 14,1 εκατ. ευρώ, ενώ εκτιμάται ότι η θετική επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα της «ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ» θα είναι της τάξεως των 10 εκατ. ευρώ και θα αποτυπωθεί στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου «ΚΑΡΑΤΖΗ» για τη χρήση 2019.